Kenan AKYÜZ: AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİNDE KDV TEVFİKAT UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

1984 yılında yayınlanmış olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 2011 yılında yapılan değişiklikle ağaç ve orman ürünlerine KDV tevkifatı uygulaması getirilmiştir. Ağaç ve orman ürünleri ile ilgili uygulama söz konusu tebliğin 2.1.3.3.6. maddesinde aşağıda görüleceği şekilde düzenlenmiştir.

2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

2.1.3.3.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz. İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir.

 

Orman ürünleri satışlarında KDV tevfikatı ile ilgili olan söz konusu maddede değişiklik yapılarak 21/5/2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikten sonra ağaç ve orman ürünleri satışlarından hangilerinde KDV tevfikatı uygulanacağı aşağıda yer alan 2.1.3.3.6. maddede verilmiştir.

2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

2.1.3.3.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Söz konusu malların ithalatçıları veya bu malları 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmaz. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilir.

 

Yapılan değişiklik ile Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinden satın alınan orman ürünlerinde KDV tevfikatı uygulaması kaldırılmıştır.

 

 

Kenan AKYÜZ

OGM İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı

Head of Harvesting and Marketing Department