Kenan Saraç, TORİD Türkiye Orman Ürünleri İhracatçıları, İthalatçıları ve Sanayicileri Derneği Başkan

”STRATEJİK SEKTÖR OLABİLMEK”

Sektörümüz 2013 yılının başında Orman ve Su İşleri Bakanı Sn.Veysel Eroğlu tarafından Stratejik Sektör olarak açıklanmıştır. Yani gelecek yıllarda sektörümüzün, ülkemizin kalkınmasında, ihracatında, istihdamında önemli bir sektör olacağı belirlenmiştir. Bu konuda başarıya ulaşabilmemiz için, sektörümüzün ‘STRATEJİ EYLEM PLANI’ oluşturulmalıdır. Ormandan üretilen emvalin kalitesinden satışına; fabrikalardaki üretiminden nihai ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar, her safhasında yaşanan problemler tek tek ele alınmalıdır.

Orman ürünleri endüstrisi, bir bölümüyle ülkemizin gurur kaynağı, diğer bölümüyle kan kaybı yaşayan ve özel ilgiye muhtaç bir endüstridir. Lif ve yonga levha endüstrimiz dünyada ve Avrupa’da ses getirirken, tomruğa dayalı endüstrimiz yapısal sorunlarla boğuşmaktadır.

2013 yılında döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve yüksek seyir, tomruk ithalatında ciddi bir düşüşe yol açmıştır. KDV tevkifatı uygulaması sebebiyle aynı düşüş kereste ithalatında yaşanmamıştır.

Sektörde yaşanan sorunları kısaca sıralarsak;

Hammaddenin düzenli temini ve fiyat istikrarı,

üretimdeki geri kalmışlık ve geleneksel kerestecilik,

teknoloji kullanımında yetersizlik,

nihai ürün çeşitliliğinin azlığı,

inovasyon,

ahşap talebinin artırılamaması,

üretilen üründe ve ürünün pazarlanmasında standardizasyon eksikliği,

yatırım eksikliği,

sermaye yetersizliği,

ahşap yapı yönetmeliği

gibi sorunlarımızın çözümü için 2014 yılından ümitli olmak istiyoruz.

 

Sektörümüzdeki en önemli sorunlardan olan hammadde temininde fiyat istikrarının oluşmaması ve sürdürülebilir ticaret ve sanayii faaliyetlerinin geliştirilememesi sorununun çözülmesi için, 2014 yılında, Orman Genel Müdürlüğü’nün önemli adımlar atmasını bekliyoruz.

Torid