Orman Genel Müdürlüğü İhale yoluyla Dikili Satış miktarlarında rekor artış sağladı

Bilindiği üzere 2017 yılı sonunda Orkoop’un Danıştay’a açtığı ikinci dava sonrasında, Danıştay’ın Anayasa hükmüne bağlı olarak verdiği karar ile, Orman Genel Müdürlüğü’nün sanayinin talep ettiği ürünleri karşılayabilmek ve ihtiyaç doğrultusunda çözüm olabilmesi adına devreye aldığı Tahsisli Dikili Satışlarının Yapılması durdurulmuştu.

Bu karar sonrasında sektörden ve sanayicilerden önemli seviyede  tepki gelmiş, orman ürünleri üreticileri stres ve kaygıya girmiş, hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi konusunda soru işaretleri yaşanmaya başlanmıştı. Bir çok sektör derneği ve üyesi konuya ve çözüme ilişkin Ankara’ya ziyaretler gerçekleştirdi. Bir kısım üretici Orman Genel Müdürlüğü bürokratlarına ve Orman ve Su İşleri Bakan’ı Prof.Dr.Veysel Eroğlu’na ziyaretlerde bulundu ve çözüm noktasında destek istendi. 

Şubat ayı sonuna gelindiğinde üreticilerin birikmiş kaygısına Orman Genel Müdürlüğü İhale yoluyla Dikili Satış miktarlarında rekor artış sağlayarak hammadde tedariğinde 2018 yılında sorun yaşanmayacağı mesajını vermekle birlikte sanayicinin gönlüne su serpmiş oldu. Kış şartlarının sert geçmemesi ile birlikte bu yıl OGM’nin erken üretime başlamasının da bu rekor miktara ulaşılmasında önemli katkısı olduğu göz ardı edilmeyecek bir husus.

Rakamları incelediğimizde ; önceki yılların aynı ayları baz alındığında aylık ortalama 8,000,000 m3 olan kesilmesi uygun bulunan ağaçların damgalanma işlemi Şubat ayında yaklaşık 14,000,000 m3 olarak gerçekleşti. 

İhale yani satış rakamları olarak; Önceki yılların yine aynı dönemi baz alındığında ortalama 1,400,000-1,500,000 m3 olan satış miktarı Şubat ayında tam 4,354,000 m3 olarak gerçekleşti ve bir rekora imza atıldı.

OGM bu hamlesiyle Orman Ürünleri Sanayisine 2018 yılı için ihtiyaç olan hammadde konusunda güven verdi.