Orman Genel Müdürlüğü tomruk hammaddesi ihracatını istemiyor

Başta TÜİK olmak üzere ulusal ve uluslararası resmi kaynaklardan ulaştığımız veriler bize gösterdi ki 2016 yılında 13,000 m3 seviyelerinde olan ihracat miktarı 2017 yılı ilk 9 ayında başta Suriye, Pakistan ve Gürcistan olmak üzere direk tomrukları kapsayan GTIP numaraları üzerinden yoğunlukla Çam ve Kayın olarak yaklaşık 20,000 m3 seviyesinde gerçekleşmiş. Ki sadece soyma işlemi dahilinde kereste olarak belirtilen -ki bu resmiyette olabilir bir durumdur- bu rakamlara dahil edilmiş değil. Bu ne anlama geliyor; ormandan alınıp sadece kabukları soyulup belli bir şekil verilip, hammaddenin buna uygun kereste GTİP numaraları altında, aslında tomruk olarak yurtdışına satılması. Bu yönde yapılan ihracat da üzerine yeterli katma değer katılmadığı, nitelik kazandırılıp değerli hale getirilmediği için hammadde satışı ile hemen hemen aynı anlamı taşıyor.

Orman Genel Müdürlüğü tomruk hammaddesi ihracatını istemiyor

Orman Genel Müdürlüğü’nden aldığımız veriler ve bilgiler de konunun doğruluğunu teyit ediyor. Aldığımız bilgilere göre Orman Genel Müdürlüğü Türkiye’den yurtdışı ülkelere tomruk hammaddesi ihraç edilmesinin engellenmesi veya kısıtlanması yönünde Ekonomi Bakanlığı’na talep yazısı göndermiş durumda. Ekonomi Bakanlığı bu dönemde konuyu inceleme aşamasında ancak henüz bir karar alınmış değil.

Bugün dünya üzerinde ağaç hammaddesine sahip olan ülkeler ardı ardına ağaç hammaddesinin-tomruğun 3.ülkelere satışını yasaklıyor veya engelleyici önlemler alıyor. Bunun nedeni hammaddelerini işleyip, daha değerli hale getirip katma değer elde etmek. Ki bu ülkeler bizlerin sahip olduğu orman miktarının kat be kat üzerinde orman miktarına sahipler. Görünen o ki bu ülkelerin politikaları sebebiyle ağaca ihtiyaç duyan 3.ülkeler bugün şartlarında bize yetmeyen ve ithale zorlandığımız tomruk hammaddesine yani bizim kaynaklarımıza yönünü çevirmiş durumda. Bunun henüz daha işin başındayken engellenmesi bugünümüz ve yarınımız için büyük önem teşkil ediyor.

Bu durumun Bakanlıklar tarafından (tüm engelleme çalışmalarına rağmen) acilen müspet bir sonuca bağlanması ve kendimize dahi yettirmekte zorlandığımız orman kaynaklarımızın hammaddesi olan tomrukların 3.ülkelere satışının engellenmesi veya kısıtlanması bağlamında koruma altına alınması gerekiyor.