Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2015

Resmî Gazete : 20 Mart 2015 CUMA Sayı : 29301

Karar Sayısı : 2015/7255

Ekli “Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 14/1/2015 tarihli ve 11155 sayılı yazısı üzerine, 6831 sayılı Orman Kanununun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.