Avrupa Parke Piyasası ilerlemeye devam ediyor

Avrupa Parke Piyasası ilerlemeye devam ediyor

Uzun süren zorlu piyasa koşullarını geride bırakan Avrupa parke üreticileri, olumlu gelişmelerle pazarlarını geliştiriyorlar.

Avrupa Parke Endüstrisi Federasyonu FEP tarafından yapılan açıklamalara göre, Avrupa parke sanayi 2015 yılına kıyasla, 2016’daki toplam tüketim rakamlarında % 1,7’lik bir artış gösteriyor. FEP bölgesindeki üretim % 2,5 büyümesini sağlamlaştırırken, FEP ülkeleri dışındaki Avrupa üretimi yaklaşık 14,8 milyon metrekare olarak belirtiliyor.

FEP bölgesindeki toplam üretim % 2,53 artarak 65.603.120 m²’ye ulaştı. Avrupa’daki toplam üretim (FEP ülkeleri + FEP dışında AB) dikkate alındığında 2016’daki üretim % 2,32 artarak 80,4 milyon m²’yi aştı.

Tür başına 2016 yılı toplam parke üretimi, 2010 yılından itibaren sunulan tabloya çok yakın sonuçlar kaydederken, çok katmanlı türler % 80’lik bir oranla (2015’teki % 79’a kıyasla) ilk sırada yer alıyor ve onu % 18 ile masif, ardından da % 2 ile mozaik izliyor.

Ülke bazında üretim rakamlarında, Polonya % 20,08 ile en üst seviyede. İsveç % 17 ile podyumda ikinci sırada. Ardından gelen Avusturya % 14,02 ile üçüncü, Almanya ise dördüncü sırada yer alıyor.

FEP bölgesindeki tüketim % 1,7 oranında artarak 77.014.520 m²’ye (bir yıl öncesinde 75.768.490 m2) ulaştı. Ülke başına tüketim açısından, Almanya % 23,65 ile ilk sırasını konsolide ediyor ve ardından % 10,63 ile Fransa geliyor. Onları sırasıyla İsveç % 9,94, Kuzey Kümelenmesi % 8,48’lik, İtalya % 8,18 ve İsviçre % 5,05 takip ediyor.

 

Ahşap Türlerinin Kullanım Oranları

FEP’in veri tablolarında yer alan 2016 yılında ahşap türlerinin kullanım oranları konusunda meşenin ilerlemeye devam ettiğini ve 2015’teki % 77,7’ye kıyasla geçtiğimiz yıl % 80,8’e ulaştığını görüyoruz. Tropik ağaç türleri kullanımı % 4,1’e düşerken, dişbudak ve kayın sırasıyla % 5,7 ve % 2,5 ile en sık seçilen iki tür olmaya devam ediyorlar.

 

2017 ve 2018 için görünüm

Bozulmuş bir piyasa durumuyla birkaç yılı geçirdikten sonra Avrupa’da sektör 2016’da olumluya döndü. Cari yılın ilk çeyreğinden sonra elde edilen sonuçlar, FEP üyelerinin bulunduğu ülkelerin çoğunda büyümenin teyit edilmesine işaret ediyor. Ayrıca, tüm İskandinav ülkelerinde gözlenen olumlu gelişmelere de değinmek gerek.

Avrupa düzeyindeki ekonomik tablo gelişirken ve inşaat sektörü cesaret verici gelişmeler kaydederken, parke endüstrisinin kaptanları bu gelişmelerden de yararlanabileceklerine inanıyorlar.

Öte yandan parlayan piyasa resminin aksine, birincil hammadde kaynağı olarak artan meşe sıkıntısı hala büyük bir endişe kaynağı yaratıyor.

Parke sanayii temsilcileri ayrıca, Avrupa parke sektöründe de etkili olabilecek tüm dünyadaki politik değişimlerle ilgili genel belirsizliklere dikkat çekiyorlar.

FEP, özellikle ahşap görünümlü döşeme alternatiflerinden kaynaklanan sert rekabete rağmen, Avrupalı Gerçek Ahşap parke ürünlerinin doğal avantajlarından, kalitelerine, güvenilirliklerine ve sürdürülebilir yanlarına kadar bir çok üstünlükleriyle son tüketicilerin tercihi olacağını ön görüyor