EPLF Standardizasyonda Öncülüğe Devam Ediyor

Almanya’nın Bielefeld mevkiinde bulunan Avrupa Laminat Parke Üreticileri EPLF, kurulduğu günden bu yana, Avrupa ve uluslararası standardizasyon çalışmalarında aktif olarak yer almıştır. Hali hazırdaki birçok standart, EPLF’nin ve dernek üyelerinin girişimleri ve uzmanlığı olmadan gerçekleşemezdi. Ürün ve test standartlarının geliştirilmesi, 2002 yılından beri, EPLF’nin içinde bulunan ve Dr. Theo Smet tarafından başarıyla yönetilen Teknik Komitesi sayesindedir. Dr. Smet aynı zamanda, CEN ve ISO standardizasyonları açısından da EPLF lobi çalışmalarını ustaca yönetmektedir. Standardizasyon çalışmaları piyasadaki ürünlerin sürekli kalite güvencesi sağladığından dolayı, sürdürülebilir tüketici korumasını da teşvik etmektedir.

EPLF’nin yetkili CEN ve ISO komiteleri ile işbirliği yapması, standardizasyon çalışmalarının başarıyla gerçekleşmesi için de önemlidir. 1990’ların ortalarında, CEN TC 134 standardizasyon komitesi (CEN: Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından, tekstil ve elastik zemin döşemelerinin yanındaki yeni bir ürün olarak tanıtılan laminat parke, o zamandan beri iyi ellerdedir. Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından ve laminat parke üzerine yapılan herhangi bir tartışma ya da alınan bir karar, CEN TC 134/WG9’da yer alır. ISO konusundaysa EPLF, ISO TC219’da yer almaktadır. Giderek önemi artan standardizasyon çalışmaları, ABD ve Kanada gibi ülkelerin de AB ile serbest ticaret anlaşmalarında önemli bir husus olarak yerini almaktadır.

elne1402_b3_Selit

14 yıl önce, EPLF standardizasyon konusunda ilk büyük başarısını kutladı; derneğin öncü çalışmalar sayesinde doğan EN 13329 ile, Avrupa’da laminat parke için ilk zorunlu standartlar belirlenmiştir. Çeşitli ayrıntılı düzenlemelerle, bu yeni çerçeve laminat parke için açık bir sistem kurulmasını sağlayacak yüksek kalite standartlarını belirledi. 2007 yılında, Avrupa Standardizasyon Komitesi, CE işaretlemesindeki, CEN TC 134 (Esnek, tekstil ve laminat zemin kaplamaları) standardizasyonunu, 1989 yılında tanıtılanYapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygulanmasını gerçekleştirdi. 2010 yılında bu Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Yapı Ürünleri Yönetmeliği’ne dönüştü .

elne1402_b2

Çevreci Ürün Deklarasyonları olan EPD’lerce kanıtlandığı üzere, yeşil, yüksek teknoloji ürünü olarak laminat parke, son derece olumlu çevresel kimliğiyle tüketicilerin tercihi olmaktadır. Zemin sektöründe ürün güvenliği kanıtlanan ilk alt sektör laminat parke endüstrisi olmuştur ve böylece 2008 yılında, EPLF üyeleri döşeme sektöründe daha fazla sürdürülebilirlik için standart belirleme oluşturmak adına EPD’lerde birlikte çalıştı. EPD inşaat ürünlerinin ekolojik özellikleri hakkında açıklamalar yaparak, mimarlar ve plancılar için sürdürülebilir inşaat konusunda gerekli bir temel belge olarak hizmet veriyor. 2014 yılının Sonbahar’ında, EPLF laminat parke için yeni EPD’leri açıklamaya hazırlanıyor.

Dr. Theo Smet

Olumlu çevresel etkileriyle, bu belirli çevresel bildirimleri (EPD) gösterebilen iç tasarım ürünleri, giderek ticari inşaat sektöründe de tercih edilmektedir. Bu beyanlar o kadar bilgilendiricidirler ki, teori olarak, tüketiciye fayda sağlayacak olan standart Avrupa eko etiketinin temeli olarak kullanılabilirler. Dr. Theo Smet’e göre: “EPD’ler birincil enerji talebi ve sera gazı potansiyeli açısından çok olumlu rakamlarla, laminat parkelerin güçlü çevresel kimlik doğruluyorlar. EPD’lerle, sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili olarak, üreticilerimizin laminat parke pazarlama konusunda güçlü argümanları öne koyabilirsiniz.” EPLF, laminat parkenin bu olumlu özelliklerinin profilini yükseltmek amacıyla gelecekte de, kendi üyeleri ile birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtmektedir.