Orman Mühendisleri Odası/Adnan Yalçın

 

Adnan Bey, Orman Mühendisleri Odası olarak buradaki oluş amacınızı bize açıklayabilir misiniz?

Orman Mühendisleri Odası olarak öncelikle temsil görevimizi yapıyoruz. Meslektaşlarımıza yardımcı oluyoruz, vatandaşların ziyaretlerinde genel ormancılık politikaları üzerine tartışıyor, sohbet ediyoruz.

Orman Mühendisleri Odası olarak, ormancılıkla  ilgili bir projeniz var mıdır?

Önümüzdeki günlerde, ahşabın yaygın kullanımını  hedefleyen bir proje üstünde çalışmaya başlayacağız.  Bu doğrultuda, ahşabın kullanılmasının ne kadar doğru bir hareket olduğunu, kamuya bunun yansıtılması,  ahşap üretecek kişilere eğitimin verilmesini amaçlayan bir proje bu . Umarım ahşabın yaygın kullanılmasını sağlayabiliriz.

Oda meclisi olarak özel sektör ve üniversiteler arasında bir kopukluk olduğu düşünülmekte, bu söyleme katılıyor musunuz? Bu konuda nasıl bir önlem alınabilir?

Oda olarak biz bünyemizde 3 disiplini barındırıyoruz. Orman mühendisleri, Orman Endüstri Mühendisleri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri. Bildiğiniz gibi odunla ilgili sektör Türkiye’de çok hızlı şekilde gelişiyor. Fakülteler de bu sektöre eleman yetiştiriyor.  Öğrencilerin sektöre katkı sağlamaları için iyi yetişmeleri gerekiyor. Bu nedenle de oda ve fakülteler arasında bir işbirliği olması şart. Klasik eğitim veren fakültelerimizde sektörün ihtiyacına yönelik eğitimin verilmesi yönünde çalışmalarımız var. Zaman zaman kopukluklar olsa da amaç ormancılığa ve ormana hizmetse bu kopukluğun olmaması gerekiyor.

IMG_0026

Bu konuda özel sektöre nasıl bir çağrınız olabilir?

Fakülteyle çeşitli zamanlarda toplanıyoruz. Hocalarımız da çeşitli sorunlarını gündeme getiriyor. Üniversite de eğitim alan öğrencilerimizin stajlarını bu sektördeki fabrikalarda yapması gerekir. Bu sektördeki fabrikalarda yapılacak eğitimler, mezun olacak öğrenciye bir vizyon sağlayacaktır. Bunun aşılabilmesi için iletişimimizin çok iyi olması gerekir. Öğrencileri fabrikalarda eğitmeye çalışacağız. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor.

Sektörle ilgili ne söyleyebilirsiniz?

Sektör Türkiye için muhteşem işler yapıyor. Türkiye’nin itici güçlerinden biri. Sektörde bulunan, yatırım yapan, katkı sağlayan herkesi kutluyorum.

IMG_0027

Son olarak ZOW 2014 Fuar’ıyla ilgili ne eklemek istersiniz?

Mobilya aksesuarlarıyla ilgili asıl ana madde orman olduğu için bizi doğrudan ilgilendiriyor. Hareketli bir fuar. Özellikle yabancı katılımcıların fazla olduğu bir fuar. Herkese başarılar diliyorum.