Türkiye’nin Ahşap Üretiminin Seyri Hakkında İstatistiki Bilgiler

Orman ürünleri sanayii, ormandan elde edilen odun hammaddesini veya ürünlerini mekanik ve/veya kimyasal işlemlerle yapısını değiştirmeden veya değiştirerek mamul veya yarı mamul olarak diğer sanayilere hammadde üreten entegre bir sanayidir.

Dünyadaki birçok devletin toplam yüzölçümünden daha fazla bir orman varlığına sahip olan ülkemizin ormanlık alan bakımından Avrupa ülkelerinden geri kalmadığı görülür. AB ortalaması %24 iken Türkiye’deki orman alanı 20,7 milyon hektarla %26’dır.

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında yani 2023 yılında ülkemiz “Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sanayi”nin üretim kapasitesinin %50, ihracatının ise %500 oranlarında artarak üretimin 32 milyon m³’e, ihracatının ise 16 milyar $’a ulaşması hedeflenmektedir.

Ahşabın ekonomiye katkısı nedir?

Yaklaşık 300.000 kişiye istihdam imkânı sağlayan “Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörü”nün büyüklüğü 19 milyar $ değerindedir.

Sektörün ihracatı 2002 yılında 800 milyon $ iken, 10 yıl içinde yani 2012 yılında 4,3 milyar $’a kadar yükselmiştir. Bu çok dikkat çekici büyüme 2013 yılında da devam etmiş ve 2013 yılını sektör toplam 4,9 milyar $ değerinde ihracatla kapatmıştır.

Türkiye’nin ihracatından “Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörü”nün aldığı pay yaklaşık %3 oranındadır.

1426264_505112842920392_1379423754_n

Ahşap genel olarak hangi alanlarda kullanılıyor?

Ahşap, insan hayatında önemli yer tutan bir malzemedir. İlk çağlardan beri kullanılan bu malzeme, su ve toprak gibi vazgeçilmez doğal kaynaklar arasındadır. İnsanın yaşama alanı olan her mecrada kullanılan ahşap sanayinin en önemli kalemleri mobilya, kağıt, ahşap eşya ve orman ürünleridir. Bu alt sektör gruplarının içinde yer alan birçok kalem bulunmaktadır. Mobilya ev, ofis, mutfak-banyo, otel, hastane ve sayısız birçok alanda kullanılırken; kağıt insan ömrü boyunca en çok tüketilen sanayi ürünlerindendir hatta kağıt-karton sanayi ürünlerine ilişkin veriler bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin ölçüsü olarak bile görülmektedir. Ahşap eşya kapı-pencere, parke, kaplama malzemesi ve levha olarak birçok alanda kullanılmaktadır.

1463009_502371856527824_1009065650_n

Ahşap kapı pencere sektörüne ilişkin genel bilgi verir misiniz?

Ağaç malzeme, değişik renk ve görünüşe sahip olması, el aletleri ve makinalarla kolayca işlenebilmesi, çivi, vida ve tutkal gibi malzemelerle istenildiği şekilde birleştirilebilmesi, özgül ağırlığının düşük olmasına rağmen direncinin yüksek olması, kusurlu malzemenin yenisiyle kolayca değiştirilebilmesi, boya ve cila ile çok daha çekici hale gelebilmesi, bulunabilir ve ucuz malzeme olması nedenleriyle doğrama yapımında kullanılmaktadır.

Doğrama üretiminde ilk olarak kullanılan malzeme doğal olarak ahşaptır. Türkiye’de de genellikle inşaat sektöründe ahşap doğramalar kullanılmıştır. Ancak son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde de gerçekleşen teknolojik değişimler, gelişen hayat standardı, hızlı kalkınma, nüfus artışı, kentleşmenin artması, inşaat sektöründeki hızlı gelişmeler ve bunların yanı sıra odun hammaddesi arz ve talebindeki değişim kapı-pencere doğraması üretiminin gelişip, çeşitlenmesine neden olmuştur. Artık ahşap doğramanın yanısıra plastik (PVC) ve alüminyumdan yapılan doğramalar üretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Bugüne kadar doğrama sektöründe söz sahibi olan ahşap, pazar payını kaybetmeye yerini diğer malzemelere kaptırmaya başlamıştır.

 

562296_469536426506925_306809329_n

Genelde ahşap, özelde ahşap kapı-pencere ihracatına ilişkin bilgi verir misiniz?

Genel olarak ahşap eşya sektörünün ihracatı son 3 yıldır sürekli artış göstermiştir. 2011 yılında 708 milyon $ olan ahşap eşya sektörü ihracatı 2012 710 milyon $’a çıkmış, 2013 yılında 792 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.

Kapı-pencere ihracatı da aynı şekilde son 3 yıldır sürekli artış göstermiştir. 2011 yılında 59,2 milyon $ olan ahşap eşya sektörü ihracatı 2012 61,9 milyon $’a çıkmış, 2013 yılında 93,2 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.

IMG_4583

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Üretimin ve tüketimin artırılması için neler yapılması gerekir?

Daha önce de dile getirildiği gibi Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında yani 2023 yılında ülkemiz “Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sanayi”nin üretim kapasitesinin %50, ihracatının ise %500 oranlarında artarak üretimin 32 milyon m³’e, ihracatının ise 16 milyar $’a ulaşması hedeflenmektedir. Sektörümüzün esnek yapısı, tasarım çalışmalarına son yıllarda verilen ivme ve  verilen destekler ile sektörümüzün koyduğu hedeflere zorlanmadan ulaşacağı aşikardır.