AVRUPA PİYASALARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Avrupa Parke Endüstrisi Federasyonu (FEP) Yönetim Kurulu 4 Nisan 2019’da yeni bir toplantıda bir araya geldi. Kurul, hem parkenin durumunu hem de Avrupa piyasalarındaki son ekonomik göstergeleri değerlendirdi.

FEP Yönetim Kurulu’nun son toplantısında yapılan değerlendirmelere göre, Avrupa parke pazarları genel olarak hafif pozitif eğilimlere karşı istikrarlı bir duruş sergiliyor. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, 2019’un ilk üç ayına ilişkin geçici sonuçlar, parke satışlarında sınırlı düşüşler bildiren Belçika, Hollanda, İsviçre ve Birleşik Krallık dışındaki pazarlarda sabit veya orta derecede artan parke tüketimini gösteriyor. Öte yandan, parke tüketiminin Almanya’da artmaya başladığı da belirtilen sonuçlar arasında. Şu an için hammadde sıkıntısı olmasa da, HDF, kontrplak gibi katmanlı ürünler pazarı için de satın alınabilirlik azalıyor. Her ülke için kısa özet değerlendirmesini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Pazar Genel Değerlendirmeleri

Avusturya

 

 

Avusturya parke satışları, 2019 yılının ilk üç ayında, 2018 yılının ilk üç ayına oranla % 1 oranında artmıştır.

 

Belçika

 

 

Elde edilen bilgiler parke tüketiminin 2019 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre % 4 oranında düştüğünü ve diğerlerinin yanı sıra “ahşap görünümlü” yer döşemelerinin rekabetini yansıttığını gösteriyor.

 

Baltık Ülkeleri

 

 

Baltık ülkelerinin piyasaları bu yılın ilk çeyreğinde sabit kaldı.
Çek Cumhuriyeti Veriler, 2019 yılının ilk üç ayında Çek parke piyasasında olumlu bir gelişmeye işaret ediyor.

 

 

Danimarka

 

 

Danimarka parke pazarı, tüm İskandinav Kümesinde (Danimarka, Finlandiya ve Norveç) gözlemlenebilir olan konut binasının performansıyla desteklenerek sabit kaldı.

 

Finlandiya

 

 

Finlandiya pazarında 2019 yılının ilk çeyreğinde parke satışları sabit kalırken konut piyasası iyi performans gösterirdi ama perakende satışları düşüyor.

 

Fransa

 

 

Fransa piyasası, 2018 yılının dördüncü çeyreğinden sonra 2019 yılının ilk üç ayında, hafifçe olumlu yönde gelişti. 2018’in ilk çeyreği de nispeten iyi olduğu için, özellikle piyasada görünürlük olmamasına rağmen, bu teşvik edici bir eğilim olarak görülebilir.

 

Almanya

 

 

Parke satışları, 2019 yılının ilk çeyreğinde Almanya’da % 4 oranında arttı. 2018’in ilk çeyreğinde çok düşük bir tüketim seviyesi gösterilmiş olsa bile, mevcut eğilim daha iyi piyasa koşullarını yansıtmaktadır.

 

İtalya

 

İtalyan parke pazarı, bu yılın ilk üç ayında sabit kaldı. Önümüzdeki AB seçimlerine ilişkin bazı belirsizlikler olduğu için iyileşme beklenmiyor.

 

Hollanda

 

 

Alınan bilgiler, 2019 yılının ilk çeyreğinde Hollanda pazarındaki parke satışlarının (% -4) düşmesine işaret ediyor ve “ahşap görünümlü” yer döşemelerindeki rekabeti yansıtıyor.

 

Norveç

 

 

Veriler, Norveç pazarının 2019 yılının ilk üç ayında sabit kaldığını ve bu durumun geçen yıl bildirilen parke tüketimindeki önemli düşüşlerle karşılaştırıldığında cesaret verici olduğunu gösteriyor.

 

Polonya 2019 yılının ilk çeyreğinde Polonya için parke satışları geçen yılın aynı dönemine göre % 2 oranında bir artış gösterdi.

 

İspanya

 

İspanya piyasası, 2019 yılının ilk çeyreğinde belirsiz siyasi bağlamı yansıtarak istikrarlıydı.

 

İsveç Parke tüketimi, 2019 yılının ilk çeyreğinde, 2018 yılının ilk çeyreğine göre % 1 oranında artmaya devam etti. Yenileme, İsveç pazarının ana sürücüsü konumunda.

 

İsviçre Veriler, 2019 yılının ilk üç ayında İsviçre’de parke tüketiminin % 2 oranında azaldığını ve yeni inşaat projelerinin tamamlandığını göstermektedir.

 

Birleşik Krallık Eldeki bilgiler, 2019 yılının ilk üç ayında, İngiltere pazarındaki parke tüketiminin % 1 oranında hafif bir düşüşe işaret ediyor. Brexit’in etkisi farkedilmeye başlıyor.