ORSİAD Derneği Sektör İçin Rekabetçi Sektörler Programına Katıldı

ORSİAD Derneğininde katıldığı Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni döneminde imalat sanayinde dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler desteklenecek.

orsiad_101Projeler için 405 milyon Euro kaynak oluşturuldu. 2016’nın sonunda teklif çağrısıyla desteklenecek projelerin seçimi başlatılacak. Programın tanıtım toplantısında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Yeter ki doğru kurgulanmış, iyi hazırlanmış projelerle bize başvurulsun.

orsiad_108Biz kamunun tüm imkanlarını bu projeleri desteklemek için seferber etmeye hazırız. Bu amaçla birçok farklı kurum farklı programlar uyguluyor. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), bu tür programlarımızdan birisidir” dedi.

orsiad_11081 İL YARARLANACAK

Özlü, programın, büyük altyapı yatırımlarından Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına, KOBİ’lerin finansmana erişim olanaklarından kümelenme ve kapasite geliştirmeye kadar birçok alanda büyük ölçekli projelere mali destek sağladığını ifade etti. AB-Türkiye ilişkilerinin önemli boyutlarından birisini de ‘mali işbirliği’ alanının oluşturduğunu vurgulayan Özlü, AB ile ilişkiler kapsamında COSME, Ufuk 2020 ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) gibi önemli programları sürdürdüklerini kaydetti. IPA’nın dönemler itibarıyla yürütüldüğünü, bakanlık olarak, 2007-2013 yıllarını içeren birinci dönem çalışmalarını tamamladıklarını, 2014-2020 yıllarını içeren IPA ikinci dönem çalışmalarına da son hızla devam ettiklerini bildiren Özlü, IPA bütçesinin yüzde 85’ini AB, yüzde 15’ini ise bakanlığın karşıladığını bildirdi. Özlü, ilk dönem bütçesi olan 565 milyon Euro’nun yüzde 95’ini kullandıklarını, ikinci dönem ise 405 milyon kaynağı kullandıracaklarını kaydetti. IPA’nın ikinci döneminde şehir kısıtlaması bulunmadığını belirten Özlü, artık 81 ilin tamamının programdan yararlanabileceğini duyurdu.

orsiad_10111Kimler başvurabilir?

Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönem proje desteklerine valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar başvurabilecek. Projelerin destek görmesi için Rekabetçi Sektörler Programı’nın hedeflerine yapacağı katkı göz önünde bulundurulacak. Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 2007 yılından bu yana yürütülüyor. Program ile KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılarak ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanıyor.

orsiad_103Proje bazlı teşvik sistemi uygulanacak

Sanayi Bakanı Özlü, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ziyareti çerçevesinde sanayicilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Özlü burada yaptığı açıklamada “Artık hazır giyim ve konfeksiyon mantığıyla değil, terzi usulü çalışacağız. Yani proje bazlı destek sistemi uygulayacağız” diye konuştu.