2018-2019, EGGER için istikrarlı sonuçların alındığı ve oldukça büyük yatırımların yapıldığı bir mali yıl oldu

Ahşap bazlı malzeme üreticisi, 2,84 milyon euro tutarında satış hacmine ve 425 milyon euro tutarında düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) miktarına ulaştı.

25 Temmuz 2019’da St. Johann, Tirol’deki EGGER genel merkezinde gerçekleştirilen yıllık basın toplantısında, zorlu  fakat bir o kadar da başarılı geçen 2018-2019 mali yılına (30 Nisan 2019) ilişkin açıklamalar yapıldı. Önemli performans göstergelerinde istikrarlı bir gelişim gözlenirken, Grubun cirosu +%5,6 artış gösterirken düzeltilmiş FAVÖK miktarı küçük bir gerileme göstererek -%4,7 oranında azaldı. 489,1 milyon euro tutarındaki rekor yatırım, bu tablonun ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı. Ek olarak, en önemli projelerden biri olan EGGER’in Biskupiec fabrikası yakın zamanda tamamlanırken, böylelikle Grubun Polonya’da yer alan 19. fabrikası, haziran ayının sonunda faaliyete geçmiş oldu.

EGGER Grup Yönetimi, 2018-2019 mali yılında gerçekleştirilen 2.841,5 milyon euro değerindeki satış hacminden(bir önceki yıla göre +%5,6) ve 425 milyon euro tutarındaki düzeltilmiş faaliyet sonucundan(bir önceki yıla göre -%4,7) son derece memnun olduğunu belirtti. Düzeltilmiş FAVÖK marjı olan%15 uzun vadeli ortalamaya uyuyor. Öz kaynak oranıise %36,8 seviyesiyle yine yüksek bir noktada (önceki yıl: %40,8). Kereste dahil olmak üzere, üretilen ham yonga levhaların miktarı 8,8 milyon m3’e (+%3,5) ulaştı. Bu miktar, ana üretim kapasitelerinin tamamının kullanıldığı anlamına geliyor. Bunların yanı sıra EGGER, geçtiğimiz yıl grup genelinde ortalama 9481 çalışana da istihdam sağladı.

2018 yılının ikinci yarısında küresel ekonomik büyüme, başta euro bölgesinde olmak üzere gerileme gösterdi. İnşaat sektörünün tahmin edilenden daha yavaş büyürken, geçtiğimiz mali yılda, Avrupa ve Rusya’nın önemli pazarlarındaki koşullar EGGER için yeterli ve istikrarlı bir gelişimi mümkün kılacak nitelikteydi. Şirketin en önemli coğrafi pazarı olan Batı Avrupa, 1.672 milyon euro (+%4,7) değerindeki cirosuyla 2018-2019 mali yılında da büyümeye devam etti ve böylelikle toplam satış gelirlerinin %58,9’unu oluşturdu. Türkiye’de parke ürünleri satışında yaşanan düşüşe ve OSB levhalara olan talebin azalmasına rağmen, tüm satışların %29,5’i Orta ve Doğu Avrupa ile Rusyapazarlarında gerçekleştirildi. Rusya’da parke ve iç tasarım ürünleri satışlarının artması ve bölgedeki diğer satış noktalarında ortaya çıkan büyüme sayesinde Türkiye’deki gerileme durumu dengelenmiş oldu.

Avrupa dışındaki ülkelerde EGGER için çok büyük önem taşıyor. 2018-2019’da bu ülkeler, 330 milyon euro ile toplam satışların %11,6’sını (bir önceki yıla göre +%10) oluşturdu. Arjantin’deki yeni fabrikanın satışlarıysa beklentilerin altında kaldı. EGGER Grup Yönetimi Satış ve Pazarlama Üst Yönetimi’nden Ulrich Bühler, “Yüksek enflasyon oranı, Arjantin pezosunda yaşanan kur düşüşü ve beraberinde gelen ekonomik gerileme nedeniyle, henüz açıldığımız Arjantin pazarı bizim için oldukça zorlayıcı oldu,” açıklamasında bulundu.

Rekor düzeyde yatırım

EGGER, 2018-2019 mali yılında gayrimenkul, fabrika ekipmanları ve maddi olmayan sabit varlıklara 489,1 milyon euro değerinde yatırım yaptı (önceki yıl: 483,8 milyon euro). Bu miktarın 78,1 milyon euro’su bakım yatırımlarına, 411 milyon euro’su ise büyüme yatırımlarına yönelik gerçekleşti.  Biskupiec (PL) ve Lexington NC (USA)’deki sıfırdan yatırım projeleri, grubun en büyük yatırımları oldu.

Odak noktası daima sürdürülebilirlik

EGGER, yıllık sürdürülebilirlik raporunu (mali olmayan tablo) yıllık mali raporuyla birlikte bir kez daha yayınlıyor. Raporlar; ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliğe ilişkin tüm yaklaşımları, hedefleri ve eylemleri içeriyor. 2018-2019 EGGER Sürdürülebilirlik Raporu’nda, şirketin sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin en başarılı uygulama örneklerine de yer veriliyor.

2019-2020 için pozitif bir perspektif

İçinde bulunduğumuz mali yılda EGGER, yapılan yatırımların kâr potansiyelinden yararlanmayı amaçlıyor. EGGER Grup Yönetimi’nden Thomas Leissing, bu konuda duyulan güveni; “Geçtiğimiz aylarda, ekonomik gelişmenin bazı pazarlarımızda gözle görülür düzeyde zayıfladığına tanık olsak da 2019-2020 mali yılına bakışımız olumlu.Rekabetçi endüstriyel temelimiz sayesinde, elde ettiğimiz sonuçları geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, yeni 2020-22 EGGER Dekoratif Koleksiyonu‘nu yıl başında piyasaya sürerek ilk serinin elde ettiği büyük başarıyı sürdüreceğiz.” sözleriyle ifade etti.  EGGER, gelecek sürece yönelik olarak da,  OSB ve kerestenin ağırlıkla satıldığı bölgelerdeki taleplere dair pozitif bir gelişim öngörüyor. Laminat parkelerin, Batı Avrupa’da pazar baskısı altında kalmaya devam etmesi beklenirken, mobilya ve iç tasarım ürünlerinde görülen istikrarlı gelişim, Rusya’daki büyüme ve satışların zayıf bölgelerden alternatif pazarlara doğru kayması gibi durumlar neticesinde EGGER, 2019-2020 mali yılında grup genelinde satış hacminde sürdürülebilir bir büyümeve istikrarlı bir gelirelde etmeyi bekliyor.

 

EGGER Grubu, 2018-2019 mali yılını satış ve yatırım rekorlarıyla kapatıyor

→     Ciro: 2,84 milyar euro (+%5,6)

→     Tüm ürün segmentlerinin satış hacimlerinde artış

→     FAVÖK: 425 milyon euro (-%4,7)

→     Yatırımlar: 489,1 milyon euro

→     En önemli projeler: 28 Haziran 2019 tarihinde faaliyete geçen Biskupiec (PL) ve Kasım 2018’de inşaatına başlanan Lexington, NC (USA)

→     Dünyanın dört bir yanındaki toplam 19 noktada yaklaşık 9600 kişiye istihdam

→     2019-2020 Öngörüsü: Satış hacminde sürdürülebilir büyüme ve istikrarlı bir gelir

→     Gelecekte sürdürülebilirlik ve sayısallaştırma çözümlerine odaklanma