2021 Dünya Mobilya Pazarının Geleceği

CSIL raporu (www.worldfurnitureonline.com)

2020, mobilya sektörü için hem arz hem de talep tarafında salgının vurduğu zorlu bir yıl oldu. Karantina politikaları ve dünya genelinde ülkelerde uygulanan farklı kısıtlamalar, üretim segmentleri ve perakende faaliyetleri yönünden farklılıklar gösterdi. Dünya mobilya tüketiminin 2020 yılında % 10 azaldığı tahmin edilmektedir (cari ABD doları cinsinden). İlk kez, 2020 yılında farklı ekonomik yapılarına rağmen tüm bölgelerde negatif büyüme öngörülüyor. Sektör genelinde halihazırda mevcut olan bazı trendler yıl içinde hızlanarak şirketlerin stratejilerini etkiledi. Tüketim tarafında, çevrimiçi kanalın rolü benzeri görülmemiş büyüme oranlarında arttı ve önde gelen üreticiler de doğrudan pazara girdi. Üretim tarafında, tedarik edilen ürünler (örneğin ofis alanlarında büyük değişiklikler, ev ofis segmentinde yükselme, çok işlevli, antibakteriyel yüzeyler, tüketicilerin refahının artan ilgisi vb.) gelişme gösteriyor. Sektör uzmanlarınca bu ürünlerin gelecek için büyüme potansiyelini temsil edebileceği belirtiliyor.

Resim 1 Dünya mobilya üretiminin bölgelere göre yüzde dağılımı

Kaynak: CSIL

Ana mobilya üreticisi, dünya mobilya üretiminin % 41’ini üstlenen Çin’dir. Diğer büyük mobilya üreten ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İtalya’dır. 2011’den 2020’ye kadar Asya ve Pasifik’in mobilya üretim payı yaklaşık 11 puan arttı. Sonuç olarak, 2020’de dünya mobilya üretiminin yarısından fazlası Asya ve Pasifik’te gerçekleşti. Öte yandan dünyanın önde gelen mobilya ithalatçıları Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya’dır.

2018 yılına kadar ABD’deki ithalat artışı, uluslararası mobilya ticaretindeki büyümenin ana motoruydu. 2019 yılında ABD mobilya ithalatındaki düşüş temel olarak ticaret kısıtlamalarından kaynaklanıyordu. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri nedeniyle, Asya’dan yapılan toplam ABD mobilya ithalatı içinde, Çin’in payı, özellikle Vietnam’dan yapılan ithalatın lehine azaldı. 2020 için ön veriler, tüm büyük ülkelerin mobilya ithalatında önemli düşüşler olduğunu gösteriyor. Ana mobilya ihracatçısı ülke Çin olup, onu uzak arayla Vietnam, Polonya, Almanya ve İtalya takip ediyor.

Resim 2

Kaynak: CSIL tarafından işlenen Birleşmiş Milletler, Eurostat ve ulusal veriler                                                                           2020

Son on yılda, uluslararası mobilya ticareti tutarlı bir şekilde uluslararası ürün ticaretinin yaklaşık %1’ini oluşturmuştur. 2020’deki büyük daralmanın ardından, 2021’de yeniden büyüme başlayacağı ve mevcut ABD doları cinsinden kriz öncesi seviyenin 2022’de elde edilmesi bekleniyor. CSIL raporu, uluslararası senaryonun aşağıdaki gibi olacağını varsayıyor:

Tablo 1. Dünya GSYİH’sinin Gelişimi.
Reel olarak yıllık yüzde değişimi

  2021 2022
Dünya 5.2 4.2
Gelişmiş Ekonomiler 3.9 2.9
Yükselen ve Gelişen Ekonomiler 6.0 5.1

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Ekim 2018

Uluslararası Para Fonu’na göre, 2020’de salgın nedeniyle Dünya GSYİH’sindeki düşüş, gelişmekte olan ülkelere göre gelişmiş ekonomilerde daha şiddetli bir daralma ile % 4,4 olarak tahmin ediliyor. Büyümenin 2021 ve 2022’de yeniden başlaması bekleniyor, ancak 2021 yılı için pandeminin gelişimine ilişkin belirsizlikler yüksek ve aşağı yönlü riskler önemli olmaya devam ediyor ve dünya genelinde mobilya tüketiminin 2020’deki depresyon seviyelerinin üzerinde artması bekleniyor. Büyük pazarlar arasında (5 milyar ABD dolarının üzerinde mobilya tüketimi) mobilya tüketiminde daha büyük bir toparlanma olması beklenen ülkeler Çin ve Hindistan olarak ifade ediliyor.