2050’de Herkes İçin Temiz Gezegen

Avrupa Orman Tabanlı Endüstriler, 2050 vizyonlarını ve karbon tarafsızlık hedefine katkı sağlamadaki temel rollerini sunmak için bir araya geldiler.

2018 toplanan Avrupa Komisyonu, 2050 yılına kadar müreffeh, modern, rekabetçi ve iklim açısından tarafsız bir ekonomi için uzun vadeli bir strateji olan “Herkese Temiz Gezegen” vizyonunu sundu. 2019’daysa “Avrupa Yeşil Anlaşması”, Avrupa’nın von der Leyen gündemi tarafından 2050 iklim nötrlüğü hedefini yasama altına alan ilk Avrupa İklim Yasası olarak belirlendi.

Bu iddialı gündeme cevaben, Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri Konfederasyonu (CEI-Bois), Avrupa Kağıt Endüstrileri Konfederasyonu (CEPI), Avrupa Panel Federasyonu (EPF), Avrupa Mobilya Endüstrileri Konfederasyonu (EFIC), Biyoenerji Avrupa ve Avrupa Orman Tabanlı Sektör Teknoloji Platformu (FTP), 2050 vizyonlarını ve karbon tarafsızlık hedefine katkıda bulunmadaki temel rolünü sunmak için bir araya geldi.

CEI-Bois konfederasyonunun vizyonu, orman sahipleri ve yöneticilerinden dönüşüm endüstrilerine, akademi, araştırma ve geliştirmeye kadar tüm AB çapında orman temelli ürün zincirini kapsamanın yanı sıra, orman tabanlı çözümlere ve Avrupa’nın vatandaşlarının ortaya çıkmakta olan beklentilerini nasıl karşılayacaklarına odaklanmaktadır.

Avrupa Orman Endüstrisi Endüstrileri, Avrupa’nın düşük karbonlu dairesel biyoekonomisini güçlendirmede önemli bir rol oynarken iklim değişikliğini azaltma etkilerini en üst düzeye çıkarmak, aynı zamanda topluma başka orman yararları sağlamak amacını gütmektedirler.

Konuyla ilgili açıklama yapan CEI-Bois Genel Sekreteri Patrizio Antonicoli şunları söyledi: “Orman endüstrisi taahhüdünü tüketicileri güçlendirmek için onlara iklim dostu ürünler seçmelerinde daha fazla seçenek sunan bir yol olarak görüyoruz. Ahşap temelli çözümler, pek çok sektörün bugün bile inşaat dahil olmak üzere çevresel ayak izlerini azaltmalarını sağlıyor.”

Orman Tabanlı Endüstriler bu vizyonu yerine getirmek için, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir iklim nötr ekonomi sağlamayı amaçlayan 5 iddialı hedef belirledi:

  • Kritik veya CO2 yoğun hammaddelerin ve fosil enerjinin orman bazlı alternatiflerle ikame edilmesiyle Avrupa 2050’nin karbonunu boşaltmak
    • En az% 90 malzeme toplama ve% 70 geri dönüşüm oranı olan bir sektör hedefi ile malzeme döngülerini kapatarak dairesel ekonomideki atıkları yok etmek
    • Tüm alanlarda (malzemeler, üretim ve lojistik dahil) verimliliği artırarak Orman endüstrisi değer zincirinde kaynak verimliliğini artırmak
    • Yeni ikincil akarsuları maksimize ederek ve sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan birincil hammadde tedarikini sağlayarak artan hammadde talebini karşılamak
    • Ahşap ve odun esaslı ürünlerin günlük yaşamımızda kullanımını artırarak iklim dostu ürünlere olan talebin artması.

 

Sektörü araştırma ve yenilik, çığır açan teknolojiler, artan geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla net sıfır karbon çözümlerinin en rekabetçi ve sürdürülebilir sağlayıcısı olduğunu gördüklerini belirten Avrupa Kağıt Endüstrileri Konfederasyonu Cepi Genel Direktörü Jori Ringman ise şöyle konuştu:“Çözümlerimiz, Avrupa ormanlarının yenilenebilir ve doğal bir kaynaktan gelen malzemelerinden yapılmıştır. AB’nin sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanları bugün, Avrupa sera gazı emisyonlarının % 13’ünü oluşturan genel bir iklim azaltma etkisi yaratıyor ve CO2’yi emmeye devam ediyor.”

CEI-Bois vizyonu, Avrupa orman sahipleri, çiftçiler, baskı endüstrisi, parke endüstrisi ve tarım müteahhitleri tarafından da desteklenmektedir.