Ahşap ve Kapı sektörü için önemli haber, Propikonazol İçin Onay Bitiş Tarihi Yaklaşıyor

İnşaatta sürdürülebilir ahşap bazlı ürünlerin geçerliliğini sağlamak için güvenli geçiş dönemi ihtiyacından kaynaklı son kullanma tarihinin ertelenmesi isteniyor.

Avrupa’nın önemli derneklerinden CEI-Bois, EuroWindoor ve Small Business Standards (SBS), ahşap kapılar ve pencereler için kullanılan bir ahşap koruyucu olan propikonazolün onay bitiş tarihi (31 Mart 2021) öncesinde, ahşap için koruyucu olarak rolünü tanımlayan bir durum raporu yayınladılar. Geçiş dönemini uzatma ihtiyacını kabul eden rapor uzun vadeli sürdürülebilir alternatifler geliştirmek için ortaklıklar başlatma isteğini ifade ediyor.

Avrupa ormancılık endüstrisi tarafından sağlanan kerestenin mevcudiyeti, ahşabı birçok endüstriyel sektör için popüler bir birincil malzeme haline getirmiştir. Bunların arasında ahşap pencere ve kapı endüstrisi önemli bir rol oynamaktadır ve inşaat standartlarının talep ettiği özellikleri karşılamak için katı süreçler izlenmektedir. Avrupa Komisyonu, yakın tarihli “Yenileme Dalgası Stratejisi”nde, binalarda karbon emisyonlarını stoklama ve geleneksel inşaat malzemeleri üretmek için gerekebilecek emisyonlardan kaçınmanınçifte faydası nedeniyle ahşap gibi doğaya dayalı inşaat malzemelerinin önemli rolünü kabul etmiştir.

İnşaat ürünlerinde ve daha özel olarak pencere ve kapılarda ahşabın kullanımını artırmak konusunda, nemli Avrupa ikliminde uzun bir hizmet ömrü sağlamak için ahşap kanadı ve çerçeveyi mantar saldırılarına karşı işlemeyi gerekli kılmaktadır. Bu genellikle EN 599-1 ve EN 335 gibi çeşitli Avrupa standartlarında yer alan düzenleyici bir gerekliliktir ve her ikisi de ahşap ve ahşap bazlı ürünlerin dayanıklılığını sağlamak için işlem gereksinimlerini belirler.

Üç dernek tarafından yapılan açıklamalarda, ahşap pencere ve kapı üreticilerinin, ahşabı emprenye ederken bir veya iki başka aktif madde ile birlikte onaylanmış aktif madde olarak propikonazolü kullandığı belirtilmektedir. Kombinasyon, toplam aktif madde miktarını minimumda tutmak için gereklidir çünkü emprenye ürününün konsantrasyonunu sınırlandırır ve aynı zamanda pencere ve kapılar için uzun bir hizmet ömrü sağlar. Şu anda, ahşap ürün üreticileri tarafından doğrudan kullanılabilecek tanımlanmış bir alternatif yoktur, bu da yenilememe durumunda ürünlerin uzun ömürlü olması açısından endüstriyi korumak için çözümsüz bırakmaktadır. Bu kapsamda, uygun tüm teknolojileri (propikonazol içeren ve içermeyen) taramak amacıyla şu anda çeşitli çalışmalar yapılmakta olup, bulguların 2021 başlarında iletilmesi gerekmektedir.

Bu arada ahşap malzeme kullanıcılarının pazardan dışlanmasından da kaçınılmalıdır. Yetersiz koruyucu önlemler nedeniyle ahşap ürünlerin özelliklerinin bozulmamasını sağlayacak çözümler bulunmalıdır. İnşaat sektöründe sürdürülebilir doğal malzeme ahşabın kullanımının sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması, iklimi hedefleyen AB Yeşil Anlaşması (2019) ve Biyoekonomi Stratejisi (2018) çerçevesinde AB tarafından tanımlanan tarafsızlık, değer yaratma ve kaynak verimliliği gibi hedeflere ulaşmak için önemli bir katkıdır. Bu ahşap koruyucuların kullanıcıları için öncelik, belirli bir kimyasal maddeyi savunmak yerine ahşabın sürdürülebilir bir malzeme olarak kullanılmasını sağlayacak pratik çözümlerin geliştirilmesidir.

Bu nedenle, CEI-Bois, EuroWindoor ve SBS dernekleri, ahşap pencere ve kapı endüstrisinin geçerliliğini korumak için aşağıdaki geçici kararları desteklediklerini bildirmişlerdir:

  • Etki değerlendirme çalışmasının gecikmesi nedeniyle, propikonazol aktif maddenin biyosidal ürünlerde ahşap koruyucularda (Ürün Tipi 8) kullanım için onayının son kullanma tarihinin ertelenmesi
  • Ahşap pencere ve kapılarda kullanım için eşdeğer bir ikame mevcut olana, test edilene ve değerlendirilene kadar propikonazol onayının yenilenmesi.

« Ahşap pencere ve kapılar için ahşap koruyucular propikonazol kullanımı » hakkındaki durum raporunun tamamını İngilizce olarak linke tıklayarak okuyabilirsiniz.