Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri, AB’nin 2030 İklim Hedefleri’ni Karşılamaya Hazır

Avrupa Komisyonu, 2050 yılına kadar karbon nötrlüğünü sağlamak amacıyla AB’nin belirlediği 2030 İklim Hedefleri’nin yukarıya doğru revizyonunu başlatma planını duyurdu. Bildirime göre, AB ekonomisinin tüm sektörleri sera gazı emisyonlarını % 55 oranında azaltma çabalarını on yılın sonuna kadar tamamlamak durumundalar.

Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri, sürdürülebilir, yeşil ve karbon nötr bir Avrupa’ya geçişte temel bir rol oynuyor. AB Yeşil Anlaşma hedeflerinin erken bir destekçisi olan Ağaç İşleme Endüstrileri, AB, Üye Devletler ve benzer şekilde şirketlerin hala devam eden Covid19’un neden olduğu ekonomik ve sosyal darbeden kurtulmak için sürdürdüğü çabalarla sinerji içinde iklim hedeflerini sürdürmenin önemini vurguladılar.

Bu bağlamda, yenileme ve sürdürülebilir yeni inşaat yoluyla yapı sektörünün karbonizasyondan arındırılmasına yatırım yapmak stratejik önem kazanıyor çünkü, ahşap ürünler gibi yeşil malzemeleri bina projelerine entegre etmek, inşaat sektörü ile ilişkili çevresel etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ahşap binalar, küresel olarak iklim değişikliğini azaltma stratejilerinde kilit müttefikler olarak kabul ediliyor ve 2020 Döngüsel Ekonomi Eylem Planında belirtildiği gibi, ürünlerde uzun vadeli karbon depolamasını sağlamanın acil bir yolunu temsil ediyor.

Ahşap uygulamalarının ayrıca mevcut bina stokunun yenilenme oranını artırmada bir rolü var çünkü doğal bir yalıtım maddesi olarak ahşap, enerji verimli inşaat için ideal bir malzemedir. Dahası, üretim ve nakliye sırasında daha az enerji gerektirir, böylece binadaki nihai somutlaşmış enerjiyi azaltır.
Ağaç İşleme Endüstrileri, halihazırda oluşturulmuş karbon ölçümleri ve araçları yoluyla ve nihai tüketiciye veya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere ek idari veya ekonomik yük yüklemeden bu tür potansiyeli yakalamanın en iyi yolu konusunda politika yapıcılarla bir diyalog kurmayı dört gözle bekliyor.

AVRUPA AĞAÇ İŞLEME ENDÜSTRİSİ
Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri, sürdürülebilir bir Avrupa biyoekonomisinin gelişimini yönlendirir ve işlere ve büyümeye önemli katkıda bulunur. 2018 yılında sektörün üretim değeri 240 milyar Euro’ya yaklaştı. Sektör, Avrupa’da çoğu küçük ve orta ölçekli olmak üzere yaklaşık 180.000 şirkete sahiptir.

 

İmzacılar:

CEI-Bois, Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri Konfederasyonu’dur. 15 ülkeden 21 Avrupa ve Ulusal kuruluşu temsil eder ve tüm endüstriyel Avrupa ahşap sektörünün çıkarlarını destekleyen organdır. www.cei-bois.org

Avrupa Panel Federasyonu (EPF),yonga levha, kuru işlem lif levha (MDF), yönlendirilmiş şerit levha (OSB), sunta, yumuşak tahta ve kontrplak olan ahşap esaslı panel üreticilerini temsil eder. EPF’nin 32 Avrupa ülkesinde üyesi bulunmaktadır. AB ahşap panel endüstrisi, doğrudan 100.000’den fazla iş yaratır ve Avrupa’da 5.000’den fazla işletmeyi sayar. www.europanels.org

The European Federation of the Parquet industry (FEP) reunites more than 80 members in 20 countries: European parquet manufacturers, national parquet associations and suppliers to the industry. The primary goal of FEP is to strengthen and improve the position of wood flooring as a sustainable floor covering solution. www.parquet.net

Avrupa Parke Endüstrisi Federasyonu (FEP)20 ülkede Avrupalı ​​parke üreticileri, ulusal parke birlikleri ve endüstri tedarikçilerini kapsayan 80’den fazla üyeyi yeniden bir araya getirmektedir. FEP’in birincil amacı, ahşap döşemenin konumunu sürdürülebilir bir zemin kaplama çözümü olarak güçlendirmek ve iyileştirmektir. www.parquet.net

Avrupa Kereste Fabrikası Endüstrisi Örgütü (EOS),kesilmiş ahşaplar, ahşap çerçeveler, glulam, zemin kaplaması, döşeme, doğrama, çit ve diğer çeşitli ahşap ürünleri üreten yaklaşık 35.000 kereste ve bıçkı fabrikasını temsil etmektedir. EOS, yaklaşık 35 milyar EUR ciroya sahip ve yaklaşık 250.000 kişiyi istihdam eden bir sektörde Avrupa’daki toplam biçilmiş odun üretiminin yaklaşık % 80’ini temsil etmektedir. www.eos-oes.eu