Çin Zemin fuarı açıldı. Orsiad Gazetesi olarak Shanghai’da dağıtıma başladık.

Çin’de sabit ekonomi büyümesi, kırsal ve kentsel inşaatın hızlanması, gayrimenkul endüstrisinin hızla büyümesi, insanların yaşam standartlarının hızlı bir şekilde iyileştirilmesi, aynı zamanda ev dekorasyonunun sürekli trendde olması ve ulusal sanayi politikalarının desteklenmesi gibi sebepler sağlam bir pazar sağlıyor. Kentleşme, evin ikincil dekorasyonu, resmi ve ticari alanlardaki talepler ve kırsal pazarın araştırılmasıyla ortaya çıkan büyük ev taleplerinin de büyük pazar taleplerini artırması bekleniyor.