Club du Bois organizatörleri, Avrupalı politika yapıcıları Ağaç İşleme Endüstrisi’nin potansiyelini keşfetmeye çağırdı

Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri Konfederasyonu (CEI-Bois), Avrupa Kereste Bıçkı Fabrikası Örgütü (EOS) ve Avrupa Panel Federasyonu (EPF), Maria Noichl (MEP) başkanlığında düzenlenen 8. Club du Bois organizasyonunda biraraya geldiler. Organizasyon 8 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nun Brüksel’deki binasında gerçekleşti.

Ahşap imalat ve orman endüstrisiyle ilgili önemli sayıda Avrupa Parlamentosu üyesi, sanayici ve uzmanı biraraya getiren etkinlik katılımcılarına, 2019-2024 dönemi için Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri’nin öncelikleri hakkında bilgi edinme fırsatı verdi. Organizasyon Maria Noichl’in konuşmasıyla açıldı ve ardından EPF Başkanı Dr. Paolo Fantoni, EOS Başkanı Bay Sampsa Auvinen ve CEI-Bois Yönetim Kurulu Üyesi Keith Fryer konuşmalar yaptılar.

Ağaç İşleme Endüstrisi, inşaat sektöründe ve günlük malzeme olarak kullanılacak sürdürülebilir ve karbon nötr bir ürün sağlayan döngüsel biyoekonominin merkezinde yer alıyor. Avrupa, sürdürülebilir bir şekilde yönetilen ormanlardan yasal olarak toplanan ahşabı kullanarak, yakın zamanda kabul edilen “Avrupa Yeşil Anlaşması”nda sunulan hedeflerin birçoğunu başarabileceğine ve 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr kıtası haline gelebileceğine inanıyor.

Dr Paolo Fantoni konuşmasında, ahşap esaslı panellerin “renovasyon dalgası”nda oynayabilecekleri rolün altını çizerek sürdürülebilirliklerini, kaynak verimliliğini ve doğal karbon depolama özelliklerini hatırlattı. Dr. Fantoni, “Dairesel Ekonomi”nin bir örneği olan panellerin, bir endüstrinin atıklarını başka bir sektörün ürününe dönüştürme konusundaki yenilikçi yaklaşımına dikkat çekerken, günümüzde tipik yonga levhaların % 40’ının geri kazanılmış (geri dönüştürülmüş) atık ahşaptan geldiğini belirtti. Ayrıca EPF’nin, gelecek nesillerin ahşapla çalışma konusunda eğitimli ve yetenekli olmasını sağlamak için üniversiteler ve AB kurumlarıyla çalışmaktan heyecan duyduğunu söyleyen Dr. Fantoni, “Paneller eski ekonomik ilerleme veya çevre koruma modelini kırabilir. Bunun yerine, çevresel (ve iklim) faydaları ile yeni endüstriyel büyüme sunabiliriz” dedi.

Bir diğer konuşmacı olan Sampsa Auvinen ise hammadde tedarik sorusunu mekanik ahşap endüstrisinin gelişimini etkileyen en önemli konu olarak nitelendirdi. Hammadde arzını uygun fiyatlarla ve öngörülebilir bir şekilde güvence altına almak, Avrupa kereste fabrikası endüstrisinin rekabet gücünü korumak için önemli bir faktördür diyen Auvinen, Avrupa ormanlarının kaynakları, malzeme akışları ve stokları hakkında bilgiye dayalı kaynak oluşturmayı amaçlayan bir AB kaynak yönetim sistemi çağrısında bulundu. Auvinen, sistemin aynı zamanda doğal rahatsızlıkların sıklığını ve ahşap arzı üzerindeki etkisini de dikkate alması gerektiğini belirtti.

Auvinen, Avrupa kereste bıçkı fabrikası endüstrisinin orman endüstrisindeki merkezi rolünü hatırlatarak orman sahiplerinin gelirlerinin üçte ikisini oluşturan kereste fabrikası endüstrisinin, orman sahiplerini ormanlarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye ve odun hammaddesi tedarik etmeye motive etmede kilit bir rol oynadığını söyledi. Auvinen, “Sağlıklı bir kereste fabrikası endüstrisi bu nedenle orman endüstrisi ve orman bazlı endüstriler için hayati önem taşımaktadır” diye ekledi.

Keith Fryer, 2019-2024 AB dönemi için Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri manifestosunu sundu ve bu manfiestonun, Avrupa Ağaç İşleme Endüstrisi’nin AB’nin Paris Anlaşması ve Avrupa Birliği’ne göre sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi temel hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğini göstermenin yanı sıra, istihdam yaratma ve istihdam istikrarı sağlama ile AB Döngüsel Biyoekonomi’nin kurulmasını teşvik ettiğini ifade etti.

 

Avrupa Ağaç İşleme Endüstrisi, kirliliği ve çevreye verilen zararı azaltırken, sosyal açıdan adil ekonomik büyümeyi başarıyla gerçekleştirebilir. Bu nedenle, önümüzdeki Sanayi Stratejisi ve yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı gibi Avrupa politikalarının birkaçını belirtmek gerekirse, iklim açısından en olumlu Avrupa üretim sektörlerinden birinin tam potansiyelini araştırması gerekiyor.

 

Toplantı, bir Soru-Cevap oturumu ve Maria Noichl’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Simona Bonafè’ye resmi devri ile sona erdi.