EGGER Grubu, İklimi Koruma Yolunda Büyük Bir Adım Atarak Net Zero 2050 Taahhüdünü Açıkladı

sky;mountain;environment;corporate;nature;wood;sun;sustainability

Aile şirketi, iklim dostu ürünleriyle geleceğin korunmasına ve gözetilmesine katkı sağlamayı amaçladığının altını çiziyor.

EGGER Grubu, iklimin korunması açısından öncü bir adım atıyor. Ahşap bazlı malzeme üreticisi, 2050’ye kadar Net Zero hedefine bağlılığını ifade ediyor. EGGER, bu hedefe ulaşma yolunda kendine iddialı iklim hedefleri koyuyor ve değer zincirinde iklimi etkileyen sera gazı emisyonlarını etkili bir şekilde azaltmak için kapsamlı önlemler geliştiriyor.

Önemli bir yükümlülük olarak etkin iklim koruması

EGGER, ürünlerini etkin iklim korumasının merkezindeki ham malzeme olan ahşaptan imal ediyor. Ahşap, CO2 bağlıyor, bu da ahşap bazlı malzemelerde de geçerli olan kayda değer bir avantaj. EGGER ürünlerinde sadece son mali yıl olan 2022/2023’te 6,4 milyon ton CO2 tutuldu. Aile şirketi, ürünlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde üretilmesine her zaman büyük önem veriyor. Bugün bile kullanılan enerjinin %70’i yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Bununla birlikte EGGER, bu önlemleri iklimin korunmasına yönelik kendi sorumluluğunun sona erdiği nokta olarak görmüyor ve artık daha da büyük bir adım atıyor.

EGGER Grup Yönetimi Finans Grubu Başkanı (CFO) ve Grup Yönetimi Sözcüsü Thomas Leissing, “Ahşap bazlı malzeme üreticisi olarak, işletme modelimiz her zaman çevre ve iklimin korunması ile bağlantılı oldu. Bu nedenle iklimi etkileyen emisyonlarımızın azaltılmasını kendimize görev ediniyoruz. Bu şekilde iklim dostu ahşap bazlı malzemelerimizle, gelecek nesillerin de sürdürülebilir şekilde yaşamasına ve çalışmasına olanak sağladığımızdan emin olmak istiyoruz.” dedi.

Bu bakış açısı, geleceği korumaya ve gözetmeye yönelik açık bir tutkunun ortaya çıkmasını sağlıyor. EGGER, Grup geneli karbon ayak izini azaltmak için iddialı ve ileriye dönük bir iklim stratejisi oluşturdu.

2050’ye kadar Net Zero bağlılığı

EGGER, Paris İklim Anlaşması’na uygun olarak iklimi etkileyen sera gazı emisyonlarını azaltmaya kararlı ve 2050’ye kadar Net Zero hedefine bağlı olduğunu ifade ediyor.

Net Zero hedefi, üretime göre eşit oranda emisyonların atmosferden uzaklaştırılması anlamına gelir. EGGER, iklimi etkileyen emisyonları 2050 yılına kadar istikrarlı bir şekilde Net Zero’ya indirmek için Grup genelinde kapsamlı bir yaklaşım geliştirdi. Aile şirketi, kendi değer zincirinin dışında yapılacak telafilere değil, açıkça azaltımlara odaklanıyor.

Başlangıç noktası olarak şeffaf analiz

Hedeflenen her türlü iklim stratejisinin temelinde her üç kapsamda da iklimi etkileyen sera gazı emisyonlarının şeffaf, onaylı ve düzenli olarak hesaplanması ve açıklanması yatıyor. EGGER Grubu, 2022 yılını baz alarak kurumsal karbon ayak izini şeffaflıkla açıklıyor. EGGER tesislerinden kaynaklanan doğrudan emisyonlar (Kapsam 1) karbon ayak izinin yalnızca %10’unu oluşturuyor. Satın alınan enerjiden kaynaklanan dolaylı emisyonlar (Kapsam 2) %14’e denk geliyor. Son olarak da karbon ayak izinin %76’sı, yani büyük çoğunluğu, yukarı ve aşağı yönlü değer zincirindeki dolaylı emisyonlar (Kapsam 3) olarak üretiliyor.

Geniş kapsamlı yatırımlarla hedefe doğru adım adım

Grup, Net Zero 2050 hedefini gerçekleştirmenin zorlu olacağını vurguluyor. EGGER bu yolda bazı dönüm noktaları belirledi. Aile şirketi, kendisine 2030 yılına kadar aşağıdaki ara hedefleri koydu: 2030 yılına kadar kendi tesislerinden kaynaklanan doğrudan emisyonlar (Kapsam 1) en az %30, satın alınan enerjiden kaynaklanan dolaylı emisyonlar (Kapsam 2) en az %40 ve yukarı ve aşağı yönlü dolaylı emisyonlar (Kapsam 3) en az %10 oranında azaltılacak. EGGER Grubu’nun iklim stratejisine ilişkin ayrıntılara şu adresten ulaşabilirsiniz: to.egger.link/climate-strategy

Şirketin pek çok alanında kapsamlı önlemler stratejik gündemde yerini almış. Ahşap bazlı malzeme üreticisi geniş kapsamlı yatırımlaryapacak. Fosil yakıtlardan uzaklaşmayı sürdürmek için ek biyokütle enerji santralleri ve fotovoltaik sistemler planlanıyor. EGGER aynı zamanda elektriğin yenilenebilir kaynaklardan satın alınmasını da teşvik edecek ve ürünlerin imalatında kullanılan kimyasal ham maddeler ya da nakliye gibi konularla ilgili olarak yeni teknik, teknolojik ve süreçle bağlantılı çözümler üzerinde iş ortaklarıyla yakın bir iş birliği içinde olacak.

EGGER, iklim stratejisini tanımlarken gerçeklere dayalı bir yaklaşım seçti ve belirlenen iklim hedeflerine nasıl ulaşılabileceğini detaylı şekilde analiz etti. EGGER, iklim hedeflerine ulaşma durumunu sürekli ve şeffaf şekilde paylaşacak.

EGGER Grubu Net Zero 2050 Taahhüdünü açıklıyor

→     EGGER kendisine geleceğin korunmasına ve gözetilmesine katkı sağlama hedefini belirledi ve 2050 yılına kadar Net Zero hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor.

→     EGGER, bu yolda kendisine ara hedefler koyuyor ve kapsamlı yatırım planları yapıyor.

→     iklim stratejisine ilişkin ayrıntılara şu adresten ulaşabilirsiniz:  to.egger.link/climate-strategy

→     Ahşap bazlı malzeme üreticisi, hedefe ulaşma durumu hakkında düzenli olarak şeffaf paylaşımlarda bulunacak.