EGGER Grubu son derece değişken bir dönemde mali yılını 4,45 milyar Euro gelirle kapattı

EGGER Grubu, son derece değişken olan 2022/2023 mali yılına dair incelemelerini basın toplantısında sektöre aktardı. İş dünyası; keskin bir şekilde artan faiz oranları, yüksek enflasyon, azalan yeni inşaat rakamları, son derece değişken ham madde ve enerji piyasalarının yanı sıra jeopolitik belirsizlikler ile öne çıktı. Bu zorlu koşullara rağmen EGGER Grubu istikrarlı bir gelişim raporu sundu. Geçtiğimiz mali yılda, Grup genelinde 4,45 milyar Euro tutarında gelir ve 602,5 milyon Euro tutarında FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) miktarına ulaşıldı.

Grup Yönetimi Finans Grubu Başkanı ve Grup Yönetimi Sözcüsü Thomas Leissing, Avusturya’nın St. Johann, Tirol’de bölgesinde bulunan merkezlerindeki yıllık basın toplantısında, “Bir mali yılı daha başarıyla tamamladığımız için mutluyuz, özellikle de mevcut zorlu makroekonomik koşullarda. Son birkaç yıl sektörümüz açısından olağanüstü geçti. Pandemiye eşlik eden koza etkisi sayesinde bu dönemde ürünlerimize olan talep son derece yüksekti. Artık rakamlarımızın istikrarlı ve uzun vadede sürdürülebilir bir düzeye ulaştığını gözlemliyoruz.” şeklinde konuştu.

EGGER Grubu, 2022/2023 mali yılı için gelirdeki artışa karşılık kazançlarda bir azalma bildirdi. Nitekim, Grup genelinde 4,449.7 milyon Euro bir ciro (bir önceki yıla kıyasla +%5,1) elde edildi. FAVÖK 602,5 milyon Euro (bir önceki yıla kıyasla -%31,3) tutarında gerçekleşmiş olup FAVÖK marjı %13,5 (bir önceki yıl %20,7) idi. Böylece, pandemi döneminde yaşanan olağanüstü yüksek talebin ardından sonuçlar uzun vadede sürdürülebilir bir seviyeye yerleşti. Öz kaynak oranı ise %45,9 gibi yüksek bir seviyede olmayı sürdürüyor.

Leissing, “İstikrarlı finansal temelimizin yanı sıra her zaman benimsediğimiz sürdürülebilir ve sorumlu yönetim yaklaşımımız, zorlu koşullarda bile istikrarlı olmamıza imkân sağlıyor. Ayrıca, geçtiğimiz mali yılda şüphesiz ki başarılı bir şekilde büyüme anlamında önemli bir gelişme kaydedebildik. İtalyan ahşap bazlı malzeme üreticisi SAIB’deki çoğunluk hissemiz sayesinde, EGGER Grubu’nun 21. tesisi Caorso’da (IT) bulunuyor.” sözlerini kaydetti.

Sürdürülebilirlik rehberliğinde yapılan yatırımlar

EGGER, etkin ve sürdürülebilir üretimden yana bir duruş sergiliyor. Bu stratejiyi daha da destekleyecek çok sayıda yatırım projesini hayata geçirdi. Geçtiğimiz 2022/2023 mali yılında, devralmalar dahil olmak üzere 540,6 milyon Euro tutarında yatırım (bir önceki yıl: 293,6 milyon Euro) yaptı. Yatırım odağını döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve optimize edilmiş lojistiğin yanı sıra daha ileri seviye geliştirme kapasiteleri oluşturmuştur. Halihazırda EGGER tarafından kullanılan ahşabın %65’i geri dönüşümden veya endüstriyel ahşap işleme adımlarının yonga ve talaş gibi yan ürünlerinden geliyor. Kullanılan enerjinin %70’i yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor. Ahşap bazlı malzeme üreticisi gelecekte her iki payı daha da artırma hedefini taşıyor. Grup Yönetimi Lojistik Grubu Başkanı Frank Bölling, “Bir imalat şirketi olan EGGER, iklim koruma alanındaki çalışmalara etkin şekilde katkı sunmaya ilişkin sorumluluğunun farkındadır ve iklime etki eden emisyonlarını azaltmaya yönelik sürekli bir çaba ortaya koymaktadır. Bu hedefler, gelecekteki yatırım projelerinde açıkça dile getirilecektir” dedi.

 

EGGER kendi ürünleriyle iklim koruma alanında önemli bir destek sunuyor. Yenilenebilir bir kaynak olan ağaç büyürken ve ömrü boyunca CO2 bağlar. 2022/2023 mali yılında EGGER Grubu 9,6 milyon m³miktarında ahşap bazlı malzeme ve kereste üretmiştir (bu miktardaki ürün 6,4 milyon ton CO2 depolar). Grup Yönetimi Teknoloji Grubu Başkanı Hannes Mitterweissacher, “Geçtiğimiz mali yılda, tedarik zincirlerimizdeki zorluklara rağmen birincil üretim tesislerimizi kullanabiliyorduk. En önemli kaynağımız olan ahşaba yönelik talepteki genel artış, bizi artan bir baskı ile karşı karşıya bırakırken her zaman inandığımız aşamalı ahşap kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.” diyerek mevcut durumu açıkladı.

 

Ürün kategorilerindeki çeşitli gelişmeler

Geçen mali yılda, ayrı ayrı ürün kategorilerinde farklı gelişmeler yaşandı. Grup Yönetimi Satış ve Pazarlama Grubu Başkanı Michael Egger Jr., “Piyasanın durumu geçmiş yıllardaki patlama yaşanan zamanlardan tamamen farklı. Talebe yönelik etkiler, özellikle artan hayat pahalılığı ve inşaat ruhsatlarındaki düşüşten kaynaklanıyor.” dedi. 2022/2023 mali yılında, Dekoratif Ürünler departmanında (mobilya ve iç tasarım ürünleri) konsolide olmayan 3.783,4 milyon Euro ciro elde edildi (bir önceki yıla göre%8,9 artış). Konsolide olmayan 511,1 milyon Euro gelir ile Parke Ürünleri departmanında da bir önceki yılın +%0,8 oranında biraz üzerine çıkıldı. Her iki ürün kategorisinde de gelir artışı temelde maliyetle ilgili fiyat artışlarıyla açıklanıyor. İnşaat Ürünleri departmanında (OSB ve kereste gibi inşaat ürünleri) konsolide olmayan gelir -%18,7’lik düşüşle 434,8 milyon Euro olarak kaydedildi. Yeni yapılardaki düşüşten dolayı inşaat ürünleri piyasası zorlu şartlar altında görünüyor.

2022/2023 mali yılına ilişkin ayrıntılı bilgileri www.egger.com/credit-relations adresindeki yıllık mali raporda bulabilirsiniz.

2023/2024 mali yılı için gözden geçirilen beklentiler

Ukrayna’daki devam eden kriz, enerji ve ham madde piyasalarındaki dalgalanmalar, kilit satış bölgelerinde süregelen yüksek enflasyon ve yaklaşan jeopolitik krizlerin yanı sıra iklim değişikliğinin doğurduğu olumsuz sonuçlar genel ekonomik görünümdeki belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. EGGER, Arjantin’deki para birimi gelişmelerinden kaynaklanan ek zorluklarla da karşı karşıya. EGGER Grubu’nun gelir ve kazanç gelişimine dair genel görünümü durgun kaldı. Thomas Lessing, “Gelecek aylara ilişkin tahmin yürütmek oldukça zor. Bununla birlikte, kendi performansımıza dayanan uzun vadeli büyüme temelli stratejik yönelimimiz ile doğru bir yol haritası belirlediğimize inanıyoruz. Ürün çeşitliliğine, pazar çeşitlemesine, iş ortaklarımızla istikrarlı ilişkilere ve müşterilerimiz için sürekli yeniliğe odaklanmaya devam ediyoruz. Ayrıca, sürdürülebilirlik performansımızı daha da geliştirmek için ciddi bir çaba içindeyiz” dedi.

EGGER Grup Yönetimi, “Öncelikle şirketimizin başarılı bir şekilde gelişim kaydetmesine olanak sağlayan 11.000’den fazla çalışanımıza her gün gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederiz. Hep birlikte önümüzdeki zorlukların üstesinden başarıyla geleceğimize inanıyoruz.” diyerek aile şirketinin en önemli parçasının çalışanlar olduğunun ve öyle kalacağının altını çizdi.

 

Sürdürülebilirlik performansıyla ilgili şeffaf iletişim

EGGER Grubu, Yıllık Mali Rapor ile aynı zamanda mevcut Sürdürülebilirlik Raporunu da yayınlıyor: www.egger.com/sustainability. Rapor; ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliğe ilişkin Grup stratejisini, hedefleri ve eylemleri içeriyor. EGGER, bu raporla stratejik sürdürülebilirlik hedeflerini açıklıyor, ayrıca sürdürülebilir, nesil odaklı yönetime ve baştan sona şeffaf iletişime verdiği önemin altını çiziyor.

 

EGGER Grubu son derece değişken bir dönemde mali yılını 4,45 milyar Euro gelirle kapattı

→     Ciro: 4,45 milyar Euro (+%5,1)

→     FAVÖK: 602,5 milyon Euro (-%31,3)

→     Kereste dahil 9,6 milyon m³ ahşap bazlı malzeme

→     Döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji, lojistik ve rafinasyon kapasitelerine odaklanan büyüme ve bakım yatırımları (nakit satın almalar dahil) için 540,6 milyon Euro

→     Genel ekonomik gerileme, talepte düşüşe neden oluyor

→     Önemli rakamlar uzun vadede istikrarlı seviyelere geri dönüyor

→     2023/2024 Genel Bakışı: EGGER Grubu için durgun seviyede gelir ve kazanç gelişimi

→     Yeni sürdürülebilirlik raporunu okumak için: www.egger.com/sustainability