EGGER’de Pozitif Görünüm: 2019/2020 mali döneminde sonuçlar istikrarlı, beklenti olumlu

Ahşap bazlı malzeme üreticisi, 2019/2020 mali yılını 2,83 milyar Euro (-%0,4) satış hacmi ve 424,4 milyon Euro (-%0,1) düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) ile kapatıyor.

EGGER Grubu,  30 Nisan 2020 tarihli mali yıl kapanışının zorlu bir döneme denk gelmesine rağmen 2019/2020 mali yılı kilit figürlerinde istikrarlı sonuçlar elde etti: Grup, 2.831,5 milyon Euro (geçen yıla göre -%0,4) gelirelde ederken, FAVÖK424,4 milyon Euro(geçen yıla göre -%0,1) seviyesine yükseldi. FAVÖK marjı %15 ile geçen yılla aynı oranda gerçekleşirken, hissedarların pay oranı %37,9 ile bir önceki yıla göre (%36,8) artış gösterdi. Yaşanan pozitif gelişmelere, Grup genelinde bulunan 10.100 çalışanın önemli katkıları ile ulaşıldığı kaydedildi.

Global olarak, Finans, Yönetim ve Lojistik birimlerinden sorumlu Grup Yönetimi Sözcüsü Thomas Leissing, “Mayıs 2019-Mart 2020 tarihleri arasında yaşanan iş geliştirme faaliyetlerimizden oldukça memnunuz. Pandeminin yarattığı zorluklara hızlıca yanıt verdik ve zorlukların yarattığı etkilerin, 2019/2020 mali yılının yalnızca bir ayı ile sınırlı kalmasını sağladık,” açıklamasında bulundu.

Rekor Yatırım

2019/2020mali yılında 531,4 milyon Euro tutarında rekor bir yatırımgerçekleştiren EGGER Grubu, “kendi performansına dayalı sürdürülebilir büyüme” ilkesi ile yatırım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yatırımın Kilometre Taşları

Grubun 10.100 çalışanı(30.04.2020 itibarıyla) bu sonuçların ortaya çıkmasına ve de ahşap bazlı malzeme ve kereste üretim kapasitesinin 8,9 milyon m3‘lük rekor bir düzeye ulaşmasına katkıda bulunurken, Biskupiec, Polonya’daki 19. fabrikanın faaliyete başlaması da geçen mali yılın kilometre taşlarından biri oldu. EGGER Grup Yönetimi, Üretim ve Teknoloji Direktörü Walter Schiegl, Kuzey Amerika’daki ilk EGGER fabrikası olan Lexington, NC’de (ABD) devam etmekte olan yeşil alan projesinin plana göre ilerlediğini şu sözleriyle ifade etti: “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona pandemisi ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları şu anki koşulları çok daha zor hale getirse de bu bölgede yer alan fabrikamızın bu yılın sonuna gelmeden faaliyete başlayacağını öngörüyoruz.” EGGER Grubu, 2019/2020 mali yılında 531,4 milyon Euro tutarında rekor bir yatırımgerçekleştirerek, yüksek yatırım faaliyetlerine devam ediyor..

BIS_Biskupiec;Aerial image;plants

 

Krizin bölgelere göre etkileri

Son derece olumlu iş süreçlerinin yaşandığı ilk on bir ayın ardından, korona pandemisinin etkileri olumlu sonuçlarda gerilemeye sebep oldu. EGGER Grup Yönetimi Satış ve Pazarlama Direktörü Ulrich Bühler, virüsün yayılmasında ve buna karşı alınan ulusal önlemlerde görülen farklılıkların, bölgesel olarak farklı ekonomik etkilere yol açtığını belirterek: “Krize çok hızlı yanıt verdik. Her şeyden önce, çalışanlarımızı ve ortaklarımızı korumaya yönelik önlemler aldık. Ayrıca, kriz zamanında bile ilk önceliğimiz müşterilerimiz için güvenilir bir ortak olmak oldu. Bu süreçte müşterilerimize kesintisiz şekilde ürün tedarik edebilmiş olmaktan gurur duyuyoruz.” Sözleriyle devam etti. Grubun, küresel pazardaki varlığının ve hammaddelerin ilgili bölgelerde tedarik edilmesinin önemli avantajlar olduğu bu süreçte bir kez daha kanıtlanırken, dijital servisler ile dijital iletişim kanallarının kullanımında da artış görüldü.

Batı Avrupa’daki satışlar 2019/2020 mali yılının tamamında azalma gösterirken, Orta Avrupa’da artış görüldü. Doğru Avrupa ve Amerika pazarları ile denizaşırı pazarlardaki satışlar da, bazı bölgelerde bir önceki yıla göre büyük ölçüde artış gösterdi.

Geçtiğimiz mali yılda, Dekoratif Ürünler MerkezBölgesinde886,6 milyon Euro ciro elde edildi (bir önceki yıla göre +%2,8). İngiltere ve Fransa’daki fabrikaları ile birlikte, Dekoratif Ürünler Batı Bölgesindebir önceki yıla göre %7,1 düşüşle 663,2 milyon Euro tutarında satış gerçekleştirildi. Dekoratif Ürünler Doğu Bölgesinincirosu %5,8 oranında artış göstererek 886,5 milyon Euro’ya yükseldi. Son bölge olan Dekoratif Ürünler Amerika ise, cirosunu %14,2 artırarak 137,3 milyon Euro’ya yükseltti. Arjantin’deki Concordia (AT) fabrikasının yanı sıra Lexington, NC’de (ABD) yer alan ve henüz yapım aşamasında olan fabrikanın  Kuzey Amerika’daki pazar geliştirme faaliyetleri de belirtilen figürlere dahil edilerek hesaplamalar gerçekleştirildi.

441,0 milyon Euro satış tutarıyla Parke Ürünleri Alanımızda, bir önceki yıla göre %1,3 oranında hafif bir düşüş yaşandı. Brilon (DE) kereste fabrikasını, daha küçük çaplı bağımsız şubeleri ve Grup hizmetlerini içeren Diğersegmentlerdeise 173,7 milyon Euro’luk gelir elde edildi. Ayrıca, departmanların kazanç gelişimide farklılık gösterdi. Nisan 2020’de sonuçlar istikrarlı şekilde daha düşük oldu. Dekoratif Ürünler Batı Departmanı, salgın önlemlerinden büyük ölçüde etkilendi ve İngiltere ile Fransa’daki fabrikalar geçici olarak kapatıldı. Ancak genel itibarıyla, dekoratif departmanlarında ve Parke Ürünleri Departmanında bir önceki yıl elde edilen sonuçlarının bile üzerine çıkılabildi.

2019/2020 mali yılına ilişkin tüm ayrıntılı bilgileri www.egger.com/credit-relationsadresindeki yıllık mali raporda bulabilirsiniz.

Daha fazla şeffaflık: Sürdürülebilirlik raporu

EGGER, sürdürülebilirlik raporunu (mali olmayan bildiri) yıllık mali raporuyla birlikte bir kez daha yayınlıyor. Rapora şu adresten ulaşabilirsiniz: www.egger.com/sustainability.Rapor; ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliğe ilişkin Grup stratejisini, yaklaşımları, hedefleri ve eylemleri içeriyor. İlk kez interaktif PDF formatında yayınlanan raporda, içerikler yeniden yapılandırılarak daha şeffaf bir yaklaşım sergiliyor. Raporda aynı zamanda, EGGER’in stratejik sürdürülebilirlik hedefleri ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomik faaliyetler gerçekleştirmek üzere verdiği söz de dikkat çekiyor.

EGGER, sürdürülebilir ormancılığı ve kaynaklarının sorumlu bir şekilde kullanılmasını açıkça savunduğunu ve bu alanlarda öncü olduğunu,ISO 38200standardının zorlu gereksinimlerini karşılayan ilk ahşap bazlı malzeme üreticisi olarak bir kez daha gösterdi. Bu standart  ahşap veya ahşap bazlı ürünlerin izlenebilirliğini daha şeffaf hale getirmekte ve tedarik zincirinin tamamının izlenmesi yoluyla menşe ispatını ve meşruluğu garanti altına almaktadır. Aralık 2019’da sürdürülebilirliğe yönelik bir diğer kilometre taşı da, EGGER’in, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi‘ni gözeterek ve bu sözleşmenin insan haklarına, çalışma standartlarına, çevreyi korumaya ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik on ilkesini desteklemesi ile belirlendi. Böylece, aile şirketinin sorumluluk üstlenen öncü rolü de  bir kez daha doğrulanmış oldu.

2020/2021 için olumlu bir perspektif

Grup Yönetimi, EGGER’in ileri görüşlü ve sürdürülebilir iş yaklaşımıyla korona krizinin başarıyla üstesinden gelebileceği konusunda  kendinden emin bir yaklaşıma sahip. Thomas Leissing, “Güçlü bir aile şirketi olarak çok iyi bir konumdayız. EGGER Grubu, modern bir endüstriyel temele ve sağlam bir mali yapıya sahip. Geriye dönük entegrasyon ve sürdürülebilir yatırım stratejimiz, bölgeselliğe odaklanmamız, ortaklık temelli tedarikçi ve müşteri ilişkilerimiz ve personelimizin duyduğu büyük sadakat, kriz zamanlarında bile ne kadar değerli olduklarını kanıtlıyor,” vurgusunu yapıyor.

Salgının nasıl ilerleyeceğine ve olası ek salgın önlemlerine yönelik kesin tahminler olmadığı için şu anda gelecekle ilgili konuşmak zor. Bu belirsizliklere rağmen, EGGER 2020/2021 mali yılında istikrarlı bir gelişmeöngörüyor. Şubat 2020’de piyasaya sürülen distribütörler için EGGER Dekoratif Koleksiyonu, oluşturulan ek parke kapasitesi, Biskupiec’teki (PL) tesisin daha da yükselişe geçmesi ve Lexington, NC’de (ABD) üretimin başlaması bu öngörümüze önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Bazı üretim ve satış pazarları hala krizle karşı karşıya olsa da birçok ana pazarda daha olumlu gelişmeler yaşanıyor. Neticede, neredeyse tüm Avrupa pazarları ve ürün alanlarındaki satış ve kazançlarımızın geniş ölçüde istikrar kazanması söz konusu. Toparlanma sürecinin daha yavaş olması beklenen İngiltere’de bu belirsizlik çok daha büyük. Arjantin Pesosu’nun yüksek enflasyon oranı ve değer kabı, Concordia’daki Arjantin fabrikası için de oldukça zorlayıcı. EGGER, ahşap bazlı malzeme sektöründeki tam karantina uygulamasının ardından bu bölgede de faaliyetlerine hızla devam etmeyi başardı ve kazanılan kapasiteyi ABD pazarını güçlendirmek için kullandı. Bu faaliyetler sayesinde şirket, 2020 yılının sonuna kadar Lexington, NC’deki (ABD) 20. EGGER fabrikasına yönelik güzel bir başlangıç öngörebiliyor.

 

EGGER Grubu, patlak veren krize rağmen 2019/2020 mali yılını istikrarlı satış oranları ve kazançla kapatıyor

→     Satışlar: 2,83 milyar Euro (-%0,4)

→     FAVÖK: 424,4 milyon Euro (-%0,1)

→     Rekor yatırım:
531,4 milyon Euro

→     Artan üretim kapasitesi: Kereste dahil 8,9 milyon m3ham yonga levha (+%1,1)

→     10.000’den fazla çalışan

→     İyi yönetilen kriz süreci

→     2020/2021 Perspektifi: istikrarlı gelir ve kazanç gelişimi

→     2020 yılının sonuna kadar Lexington, NC’de (ABD) bulunan 20. Fabrikanın  faaliyete başlaması