Halkbankası, Krediler faizli olarak ertelenecek, faiz kalan taksitlere yansıyacak

Halkbankası’ndan kullanılan esnaf kredilerinde erteleme kararı yayınlandı. COVID-19’dan zarar gören esnaf ve sanatkarın, Halk Bankası tarafından TESKOMB, esnaf sanatkar kredi kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan kullandıkları indirimli krediler 6 ay ertelendi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 31 Aralık 2020 öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlar, 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında vadesi dolacak olanlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ertelenecek. Ertelemede vade sayısı değişmeyecek. Erteleme kaynaklı faiz ise kalan taksitler eşit olarak bölünecek.

Esnaftan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına ilişkin taahhüt alınacak. Çalışan sayısını azaltan, erteleme kapsamından çıkarılacak.

Karar kapsamında borcu ertelenen esnaf isterse, erteleme sürecinde düşük faizli yeni kredi kullanabilecek. Kararın yayını tarihinden itibaren bu borçlar hakkında takip işlemi başlatılmayacak.