İhtisas serbest bölgesi kullanıcılarına personel ve kira desteği

Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerden ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcılarının personel ve kira harcamaları desteklenecek.

 

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ihtisas serbest bölgelerine sağlanacak destekler hakkında yönetmeliğe göre, bu kapsamda ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcılara; en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına en fazla 15,000 dolara kadar desteklenecek.

Bu kullanıcıların, ihtisas serbest bölgelerinde arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları için de %50 oranında ve yıllık en fazla 75,000 dolara kadar destek verilecek. Her iki kapsamda verilecek destekler en fazla beş yıl süreli olacak.

Karar çerçevesinde ihtisas serbest bölge işleticileri içinde destekleme öngörülüyor. Bu işleticilerin yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon dolara kadar olan yatırım kredilerinin faiz ve kâr payı giderleri %50 oranında desteklenecek.

Dijital faaliyet sektörlerine sağlanacak destekler 

Aynı gazetede yayımlanan döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin pazara girişte dijital faaliyetlerinin desteklenmesine dair Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşu olarak tanımlanan TİM, TOBB, DEİK gibi kuruluşlarca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderler, %50 oranında ve faaliyet başına 50,000 dolara kadar desteklenecek.

Ticaret Bakanlığı’nca uygun görülen uluslararası niteliği haiz fuarlara yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının katılmalarını sağlamak üzere, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler için de %50 oranında ve faaliyet başına 50,000 dolara kadar destek verilecek.

Bu kapsamda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına da %50 oranında ve faaliyet başına 100,000 TL’ye kadar destek verilmesi öngörülüyor.