KGF kefaletiyle iki yeni kredi mekanizması hayata geçiriliyor.

Bankalardan iki yeni destek kredisi

Kamu bankalarının kredi desteğine özel bankalar da dahil oldu. KGF kefaletiyle iki yeni kredi mekanizması hayata geçiriliyor. Çek ödemesi için 10 milyon liraya kadar, işletme sermayesi için ise 25 milyon liraya kadar kredi verilecek.

Koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi kampanyasına iki ayrı modelde özel bankalar da dahil oldu. Kredi Garanti Fonu kefalet desteğiyle, kesilmiş çeklerin ödenebilmesi için 10 milyon liraya, genel işletme sermayesi desteği için ise ciroya bağlı olarak 25 milyon liraya kadar kredi kullandırılacak. Her iki kredi türünün de vadesi 12 ay faizi yüzde 9.5 olarak belirlendi.

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin açıklandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda ekonomik faaliyetin desteklenmesi için bankacılık sektörünün yeni uygulamalar başlattığı bildirildi.

Hazine destekli TKGF kefaletiyle başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, düzenledikleri çekleri ödeyebilmeleri amacıyla “Çek Ödeme Destek Kredisi” kullandırılacak.

Cirosu 25 milyon liraya kadar olan müşteriler için 1 milyon lira olan azami kredi, 25-125 milyon lira arasında ciroya sahip olanlar için 5 milyon lira olacak. 125 milyon liranın üzerinde ciroya sahip müşteriler ise 10 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Bu kredilerin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz olmak üzere vadesi 12 ay, faizi yüzde 9.5 olacak.

50 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği

Çek destek kredisi yanı sıra firmalara, yine KGF kefaletiyle Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği sağlanacak. 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayısını vade boyunca korumayı taahhüt eden şirketlere, yine 3 ay ödemesiz, toplam 12 ay vade ve yüzde 9.5 faizle kredi kullandırılacak.

Bu kredide de cirosu 25 milyon liraya kadar olan şirketler için üst limit 5 milyon lira, 25-125 milyon cirolu şirketler için üst limit 25 milyon lira, 125 milyon üzeri cirolu şirketler için ise üst limit 50 milyon lira olarak belirlendi.

Çek desteği ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Kredisinden, sektör farkı olmaksızın, salgından oluksuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler yararlanabilecek. Başvurular 30 Mart 2020’de başlayacak.

1- Çek Ödeme Destek Kredisi

KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları

Yıllık Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL)
0-25 milyon 1 milyon
25-125 milyon 5 milyon
125 milyon üzeri 10 milyon

2- Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği

KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları

Yıllık Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL)
0-25 milyon 5 milyon
25-125 milyon 55 milyon
125 milyon üzeri 50 milyon