KİMYA SEKTÖRÜ TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Mann in einem weißen Mantel gießt eine orange Flüssigkeit in ein Glas

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirildi.

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda yürütülen ve Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin tanıtım toplantısı İKMİB ev sahipliğinde 16 Ocak 2024 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Murat Sürekli, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkan Yardımcısı Dr. Alp Eren Yurtseven, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Özkan Özkara, KOSGEB KOBİ Uzman Yardımcısı Kutay Kaan Önal, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı Dr. Çiğdem Okutan yanı sıra İKMİB üyesi sektör temsilcileri katıldı.

 

450 milyon dolarlık bütçeye sahip “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” ile sanayicilerin, girişimcilerin ve KOBİ’lerin verimli bir şekilde yeşil dönüşümüne destek olunması hedefleniyor. Yürürlüğe giren KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı ile KOBİ’lerin kendi bünyelerinde güneş enerji sistemlerinin kurulması için 14 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Enerji, su ve ham madde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümüne yönelik yeşil dönüşüm projelerine 4 milyon liraya kadar destek verilecek.

 

TÜBİTAK desteği ile yeşil üretime, daha yüksek enerji ve kaynak verimliliğine yönelik AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmalar ve özel sektör liderliğindeki iş birlikleri desteklenecek. “Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası” kapsamında odaklanılan 6 sektörden biri olan kimyasallar, plastik ve gübre sektörleri projeye başvuru yapabilecek.

 

Adil Pelister: “İKMİB olarak yeşil dönüşüm ve yeşil ekonomi ile ilgili iş birliğine hazırız”

 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, İKMİB olarak kimya sektörünün geleceğine ışık tutacak olan sürdürülebilirlik eylem planı raporunu hazırladıklarını hatırlatarak, “Avrupa Yeşil Mutabakatı, yeşil ekonomi, dijital dönüşüm, Endüstri 4.0, Toplum 5.0 başta olmak üzere 2000’li yılların başından bu yana konuştuğumuz ve bugüne  ve bugünden 2050 yılına kadar konuşacağımız benzer konuların tamamı kaynak olarak ‘Sürdürülebilirlik’ üzerine bina ediliyor. ‘Ekoloji ve Ekonomi’ artık artık iç içe…Bu kapsamda yeşil ve döngüsel ekonominin de çevre dostu teknolojilerle beslenmesi de önem arz ediyor. Biz İKMİB olarak kimya sektörünün diğer sektörlere dokunuyor olmasından hareketle sürdürülebilirlik çerçevesinde yeşil dönüşüm ve yeşil ekonomi ile ilgili her türden gelişmeye açığız. Özellikle KOBİ işletmelerin bütün bu dönüşümü sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde KOSGEB ile TÜBİTAK koordinasyonunda ve Dünya Bankası destekli başlatılan Türkiye Yeşil Sanayi Projesini yürekten destekliyoruz. Başarılı olması için üzerimize ne vazife düşerse yapmaya hazırız.  Özellikle bu tür desteklere erişilebilirlik açısından kısıtlı imkanları olan KOBİ işletmelerimizin ve ihracatçılarımızın bu desteklerden yararlanması gerektiğini düşünüyor, buna öncü olan, destek programını başlatan ve katkıda bulunan bütün kurum, kuruluş, mesleki sivil toplum kuruluşlarımıza da İKMİB olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Murat Sürekli ise yaptığı konuşmada, “6 yıl sürecek ve toplam bütçesi 450 milyon dolar olan projemiz aynı zamanda kurumlar arası iş birliğini de barındırmaktadır. Genel Müdürlüğümüz ile KOSGEB ve TÜBİTAK ortaklığında yürütülmektedir. Temel hedefleri döngüsel ekonomiyi esas alarak imalat sanayi başta olmak üzere firmalarımızın yenilenebilir enerjinin gücünden faydalanması, enerji verimli teknolojileri geliştirmesi ve döngüsel ekonomi ilkelerini benimsemesi olan bu proje aynı zamanda ekonomik büyümeyi de teşvik edecektir.” İfadelerini kullandı.

 

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkan Yardımcısı Dr. Alp Eren Yurtseven de “Proje kapsamında TÜBİTAK olarak biz de özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün ve süreç geliştirme faaliyetlerini destekliyoruz. TÜBİTAK’ın özel sektöre yönelik bir çok farklı destek mekanizması var. Yürüttüğümüz destek programları ağırlıklı olarak hibe şeklindeki mekanizmaları içeriyor. “Sanayi Ar-Ge Projeleri İçin Geri Ödemeli Ve Hibe Destek Programı” adındaki programımız kapsamında farklı çağrılara çıkabiliyoruz. Bu kapsamda Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı, Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı, Sanayiye Yönelik AR-GE ve Yenilik Ağları (SAYEM) Yeşil Dönüşüm Çağrısı olarak 3 çağrıya çıktık” dedi.

 

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi tanıtım toplantısı açılış konuşmalarının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK yetkililerinin yaptıkları bilgilendirme sunumlarıyla sona erdi.

 

Proje hakkında daha detaylı bilgi ve başvuru prosedürlerine https://tgip.sanayi.gov.tr/ web sayfası üzerinden erişilebilir.