Kurulan şirket sayısı Mart’ta arttı

Kurulan şirket sayısı 2018 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,29 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 Mart ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2018 Mart ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,29 arttı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 5,29, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,78, kurulan kooperatif sayısında yüzde 52,05 oranında artış oldu. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 17,87 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 34,53 kapanan kooperatif sayısında yüzde 21,31 oranında azaldı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,95 arttı. 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılı Mart ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 22,95, kurulan kooperatif sayısında yüzde 56,34 oranında artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 30,73 oranında azaldı. 2018 yılı Mart ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9,75 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,65 oranında arttı, kapanan kooperatif sayısında yüzde 9,43 oranında azaldı.

2018 yılı ilk üç ayında kurulan şirket sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 35,11 oranında arttı. 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 35,11 kurulan kooperatif sayısında yüzde 38,61 oranında artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 17,57 oranında azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 6,13 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2,56 oranında arttı, kapanan kooperatif sayısında yüzde 1,25 oranında azaldı.

2018 yılı Mart ayında kurulan toplam 7 bin 580 şirket ve kooperatifin yüzde 83,32’si limited şirket, yüzde 15,20’si anonim şirket, yüzde 1,46’sı ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,98’i İstanbul, yüzde 11,12’si Ankara, yüzde 5,88’i İzmir’de kuruldu. Bu ay Bartın’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2018 Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 35,80 oranında arttı. 2018 yılı ilk üç ayında toplam 24 bin 378 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 20 bin 192 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 55,11’ini, 3 bin 904 anonim şirket ise yüzde 40,74’ünü oluşturdu. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre yüzde 35,80 oranında arttı.

2018 Mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 441’i ticaret, bin 199’u inşaat ve 970’i imalat sektöründe kuruldu. Bin 99 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2018 Mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 441’i ticaret, bin 199’u inşaat ve 970’i imalat sektöründe kuruldu. 2018 Mart ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 99’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 821’i inşaat, 331’i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 244’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 121’i inşaat, 94’ü imalat sektöründe yaşanırken, bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 554’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229’u inşaat, 122’si imalat sektöründe oldu.

2018 Mart ayında kurulan 111 kooperatifin 45’i konut yapı kooperatifi, 16’sı tarımsal kalkınma kooperatifi ve 11’er adet olmak üzere motorlu taşıyıcılar kooperatifi ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi olarak kuruldu. 2018 yılında kurulan 280 kooperatifin 114’i konut yapı kooperatifi, 39’u tarımsal kalkınma kooperatifi, 30’u motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu.

2018 yılı Mart ayında 974 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2018 yılı Mart ayında kurulan 974 yabancı ortak sermayeli şirketin 511’i Türkiye, 139’u Suriye, 103’ü Suudi Arabistan ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 974 yabancı ortak sermayeli şirketin 85’i anonim, 889’u limited şirket olurken, bu şirketlerin 375’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 202’si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 170’i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 75,26’sını yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.