Mart ayında hem değer hem miktar olarak tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Mart 2021 sonuçlarına göre, mart ayı inşaat malzemeleri ihracatında yeni rekorlar kırıldı. İhracatın miktar olarak 5,94 milyon ton, değer olarak 2,45 milyar dolar seviyesine ulaştığı mart ayında, hem değer hem miktar olarak tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2021 yılı mart ayı sonuçlarına göre, pazarlardaki iyileşme ve artan talep, yeni rekorları beraberinde getirdi. Geçen yılın mart ayında başlayan salgın nedeniyle dış ticaret göstergeleri zayıflamıştı. Bu nedenle 2021 yılının mart ayının geçen yılın mart ayı ile karşılaştırılmasında baz etkiler yaşandı. Ancak rekorlar geçen yılın mart ayına göre değil tüm dönem verilerine göre gerçekleşti.

İhracat 2021 yılı mart ayında 2,45 milyar dolar seviyesine ulaştı. Mart ayında değer olarak, endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti. 2021 yılı mart ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak ise 5,94milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece mart ayında miktar olarak da tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı pazarlardaki iyileşme ve canlanma beklentisi ile yüksek bir performans gösterdi. Dış pazarlarda artan talebin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayisinin ortalama yıllık ihracat birim fiyatı, mart ayında, geçen yılın mart ayına göre yüzde24,2 arttı. 2020 yılı mart ayı ortalama fiyatı, salgın ortamında önemli ölçüde düşmüştü. İhracat birim fiyatı 2021 yılı mart ayında 0,41dolar/kg oldu. 2021 yılında bu kez emtia fiyatlarındaki artış ihracat birim fiyatını yukarı taşıdı. Pazarlarda aşılama ve iyileşme beklentileri ile talep artışının sürdüğü görülüyor. Buna bağlı olarak mart ayında inşaat malzemelerinde son yılların en yüksek dış ticareti gerçekleşti. İhracatta yüksek seviyelerin sürmesi bekleniyor.

İthalatta da önemli artış yaşandı

2021 yılı mart ayı inşaat malzemeleri ithalatı 815 milyon dolara yükseldi. İthalat 2018 yılı mart ayından bu yana en yüksek değer olarak gerçekleşti. 2021 yılı mart ayında inşaat malzemeleri ithalatı miktar olarak 293 bin 770 ton oldu. İthalat miktar olarak 2018 yılı mayıs ayından bu yana en yüksek rakama ulaştı. İnşaat malzemeleri sanayisi ithalat birim fiyatı 2020 yılı mart ayında 2,56 dolar/kg iken 2021 yılı mart ayında 2,78dolar/kg’ye ulaştı. İthalat birim fiyatları da küresel emtia fiyatları artışlarından etkilendi.

Tüm alt ürünlerin ihracatında artış yaşandı

2021 yılı mart ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla birbirlerine benzer eğilimler gösterdi. Değer, miktar ve birim fiyatlar olarak ihracatta eğilimler artış yönünde oldu. Geçen yılın mart ayında yaşanmaya başlanan salgın ile ihracatta zayıflama göstergeler meydana gelmişti. Bu nedenle bu yılın mart ayındaki büyümelerde geçen yıldan gelen baz etkisi de bulunuyor.

2021 yılı mart ayında 8 alt ürün grubundan 7’sinin ihracat birim fiyatları 2020 yılı mart ayına göre yükseldi. Sadece bir ürün grubunda ihracat birim fiyatı düştü. Mart ayında mineral, taş ve toprak ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1arttı. Demir çelik ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 18,5yükseldi. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 16,9arttı. Prefabrik yapılar ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 72,9yükseldi. Ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı mart ayında yüzde 11,1düştü.

2021 yılı mart ayında 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracatmiktar olarak geçen yılın mart ayının üzerinde gerçekleşti. Sadece bir alt sektörde miktar olarak gerileme yaşandı. Mart ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 97,5ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Metal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde33,7 ve kimyasal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 33,4yükseldi. Sadece prefabrik yapılarda ihracat miktar olarak yüzde 21,2gerileme gösterdi.

2021 yılının mart ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak yükseldi. Değer olarak önemli artışların gerçekleştiği mart ayında, geçen yılın zayıf geçen mart ayının baz etkisi de bulunuyor. 2021 yılı mart ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 74,5ile ağaç ve ahşap ürünlerinde, yüzde 54,5ile kimyasal bazlı ürünlerde gerçekleşti.

Türkiye sanayi ihracatı mart ayında yüksek bir performans gösterdi

2021 yılı mart ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki şubat ayına göre yüzde 18yükseldi. Mart ayında küresel pazarlarda aşılama ile gelen iyimserlik ve talep artışı sanayi ihracatını olumlu etkiledi. Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2021 yılının mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 18,8arttı. Mart ayı sanayi ihracatı miktar olarak 2013 yılı ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ihracat oldu.

Mart ayında ihracatın değer olarak ivmelenmesinin nedenlerinden biri de ihracat birim fiyatlarındaki artışın korunması oldu. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları 2021 yılı şubat ayında 1,45 dolar/kg iken, 2021 yılı mart1,44 dolar/kg seviyesinde gerçekleşti. Yüksek ihracat birim fiyatı mart ayında korundu. İhraç birim fiyatlarındaki artışta küresel ölçekte yaşanan emtia fiyat artışları etkili oldu.

İnşaat malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2021 yılı mart ayında bir önceki şubat ayına göre yüzde 17,3yükseldi. Miktar olarak ise 2021 yılı mart ayında, şubat ayına göre yüzde 5,8artış gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin ihracat ortalama birim fiyatı 2021 yılı şubat ayında 2,72 dolar/kg iken 2021 yılı mart ayında 3dolar/kg seviyesine yükseldi. Küresel ölçekte emtia ve sanayi malı fiyat artışları ile Türkiye’nin sanayi ihracat birim fiyatları da yükseliyor. Sanayi ihracatı mart ayında pazarlardaki yüksek talebe bağlı olarak yine yüksek bir performans gösterdi.

 

Türkiye İMSAD Hakkında

Kuruluşundan bu yana geçen 37 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 87 sanayici firma, 53 sektör derneği ve 3 üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında iş birlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir. 2018 yılından bu yana buildingSMART Türkiye şubesine ev sahipliği yapmaktadır.