MASİF AHŞAP SEKTÖR RAPORU 2021

Ahşap Sektörü raporu, alanında birkaç açıdan öncü bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, proje çok paydaşlı bir yapı olarak OGM, UNDP, TORİD, UAB ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin ortak çalışması ile kamu-STK ve akademi işbirliği ile hazırlanmıştır. Türkiye için hemen her sektörde olduğu gibi tarım ve ormancılık sektöründe de işbirlikleri kuşkusuz çok önemlidir. İkinci olarak, ahşap ürünleri özelinde Türkiye için çeşitli raporlar mevcut olsa da, sektörün özellikle veri yönünden detaylı analizinin yapıldığı çalışmalar mevcut değildir. Bu çalışma çerçevesinde OGM desteği ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerden yapılan anketlerden elde edilen kapsamlı veri kullanılarak detaylı analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerin, özellikle işletme verisine dayanması açısından sektöre dair önemli bilgileri içerdiğini ve hem mevcut durumu hem de sektör geleceğini ortaya koyduğunu düşünmekteyiz. Benzer şekilde, işletmelerin sektör geleceğine dair görüşleri de anket çalışmasının çıktılarından bir diğeridir. Üçüncü olarak, Türkiye’de ahşap ürünleri sektörünün makroekonomik büyüklüğünü ve ekonomi geneline katkısını inceleyen bir çalışma mevcut değildir. Bu rapor içerisinde kullanılan hesaplanabilir genel denge modeli ile Türkiye için bir ilk olarak sektörün makroekonomik değişkenlerle olan ilişkisi incelenmiş ve gerçekleştirilen senaryo çalışmaları ile sektörün gelişiminin Türkiye ekonomisine olan etkileri tespit edilmiştir. Bu rapor sadece yukarıda sayılan analizlerle sınırlı kalmayıp akademi ve sivil toplum örgütleri açısından sektöre yönelik kapsamlı politika önerilerini de içermektedir. Bu öneriler sektörün temel oyuncusu olan OGM’ye olduğu kadar sektörle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan tüm paydaşlara yönelik somut politika değişikliklerini de ifade etmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmanın sektörün mevcut durumunun iyileştirilmesine ve üreticiler, işletmeler, ve kamu vasıtasıyla gelecekte daha etkin ve verimli şekilde faaliyet göstermesine katkı yapması hedeflenmiştir.

Masif Ahşap Sektörü Raporu