MDF ve Sunta’da Hedef Büyük

MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Divapan Entegre A.Ş. Genel Müdürü Hakan Zengin, “2023 vizyon hedefinde mobilya sektörü için 6 milyar dolar, diğer orman ürünleri ihracatı içinde 10 milyar dolar olmak üzere toplam 16 milyar dolar ihracat hedeflenmektedir” dedi.MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Divapan Entegre A.Ş. Genel Müdürü Hakan Zengin, “2023 vizyon hedefinde mobilya sektörü için 6 milyar dolar, diğer orman ürünleri ihracatı içinde 10 milyar dolar olmak üzere toplam 16 milyar dolar ihracat hedeflenmektedir” dedi.

Türkiye’nin öncü markalı mobilya firmalarını bünyesinde barındıran Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), sektörün sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla mobilya liderlerini bir araya getirerek Kayseri’de bir sektör toplantısı düzenledi. Toplantıya MOSDER üye firmaları ve MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneğini temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Zengin katıldı. Sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda bir konuşma yapan Hakan Zengin, hedefin 16 milyar dolar ihracat olduğunu söyledi. Zengin, “Ülkemiz 2023 vizyon hedefinde mobilya sektörü için 6 milyar dolar, diğer orman ürünleri ihracatı içinde 10 milyar dolar olmak üzere toplam 16 milyar dolar ihracat hedeflenmektedir. Bu hedefler için, sektörlerin durum değerlendirmesi yaptığı potansiyelin harekete geçirilmesine yönelik adımlar atılmaya başlandığı, pazar, pazar yapısı, rekabet, inovasyon, marka gibi kavram ve uygulamaların firmalarda yoğun ilgi görmeye başladığı da bir gerçektir. Bu kapsamda bakıldığında, birçok endüstri kuruluşu, yeni pazar arayışlarına başlamış, mevcut makine ve donanımını hızla değiştirmiş ilk aşamada çoğu teknoloji transferi yoluyla da olsa teknolojik değişimi gerçekleştirmeye başlamış durumdadır” ifadelerinde bulundu.

 

Dünyada söz sahibi

Hakan Zengin, 400 bin kişiye doğrudan olmak üzere toplam 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörün büyüklüğünün 14 milyar USD civarında olduğunu bildirerek, “Bu sektörün iki önemli alt sektörü bulunmaktadır. Birincisi mobilya ve dekorasyon sektörü, ikincisi ise mobilya sektörünün yarı mamul ihtiyacını karşılayan yonga ve lif levha ile ağaç ürünleri sektörüdür. Ülkemizde yonga ve lif levha sektöründe, son yıllarda artan yatırımlarla dünya standartlarında ileri teknolojiyle üretim yapan tesisler kurulmuş ve dünyada söz sahibi bir kapasite ve üretim teknolojisine ulaşmıştır.

Sektörümüz, Lif levha (MDF) üretiminde Avrupa’da birincisi, Dünya’da ikinci sıradadır. Yonga levha üretiminde ise Avrupa’da üçüncü, Dünya’da beşinci sıradadır. Laminat parke üretiminde de Avrupa’da ikinci, Dünya’da üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye bugün, ahşap esaslı levha sektöründe dünyanın 5. ve Avrupa’nın 2. en büyük üreticisi konumundadır. Ülkemizde tüketilen levhaların yaklaşık olarak yüzde 85’i mobilya, yüzde 15’i inşaatdekorasyon sektörlerinde kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

 

“Kalitemiz tercih sebebi”

Zengin, ihracatın artacağını işaret ederek konuşmasına şöyle devam etti:

“Sektör olarak en fazla orman ürünü ihracatımız İran, Irak, Türkmenistan, Gürcistan, Arnavutluk, Cezayir, Bulgaristan gibi ülkelere yoğunlaşmış durumdadır. Son teknoloji ile üretilen levha ürünleri en yüksek kalitede piyasaya sunulmaktadır. Türk ürünlerini global pazarda farklı kılan özellikler; entegre tesislerin varlığı, ürün çeşitliliğinin olması ve kalitesinin yüksek olması şeklinde sıralanabilir. Türkiye coğrafyasına baktığımızda, orman kaynaklarının yetersizliği nedeniyle levha ve mobilya ithalatçısı olmak zorunda olan; coğrafi, kültürel ve tarihsel bağlarımızın bulunduğu İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi potansiyel pazarlarda sektörümüz daha kolay rekabet edebilecek ve hedeflerine ulaşabilecektir. Diğer yandan Balkan ülkeleri, BDT ve Türki Cumhuriyet’leri gibi, odun hammaddesi olan, ancak teknolojik yatırımları olmayan ve üretim potansiyellerinin ve tüketimlerinin artacağını bildiğimiz bu ülkelere komşu olmamız sektörün geleceği açısından olumlu bir gerçektir. İhracat potansiyelimizin artması, mobilya sektöründe yeni model ve tasarımlarla yeni pazarların oluşturulması ile mümkün olacak. Mobilya sektörü, üretim, tasarım, pazarlama ve markalaşma konularında ilerlediğinde, ihracatı artacak, dolaylı olarak levha ihracatı da artacaktır. Ülkemizde oduna talep eden farklı sektörlerin oluşması (özellikle yenilenebilir enerji tesisleri (biyomas) kapasitelerin sürekli yükselmesi ile hammadde (odun) ihtiyacı sürekli artmaktadır. 2018 yılında Orman Genel Müdürlüğümüzün sektörlerin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere, üretimi artırması talebi karşılayacak seviyeye gelmesi ile hammadde ithalatımızı azaltacağımız bir yıl olacaktır. Orman Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılında 25 milyon m3 damga üretim hedefi bulunmaktadır. Sektör olarak en büyük beklentimiz, mevcut hammadde ihtiyacımızın yüzde 6570’inin sağlandığı Orman Genel Müdürlüğümüzün üretimini artırması, elbette ki hammadde ithalatı yapılmadan ihtiyacın tamamının iç piyasadan sağlanması, hammadde kalitesini artırması, orman yollarının iyileştirilmesi, iç içe geçmiş olan odun standartlarının belirlenmesidir.”

 

MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği

Zengin konuşmasının son bölümünde ise dernek hakkında bilgiler vererek, “Ülkemizin eski bir sivil toplum kuruluşu olan derneğimiz 1981 yılında kurulmuştur. MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği bünyesinde yonga levha (sunta), lif levha (MDF) ve OSB üretimi yapan 38 adet tesis bulunmaktadır. Bunlardan 19 tanesi lif levha tesisi, 19 tanesi yonga levha tesisidir. Türkiye de üretim yapan tüm tesisler derneğimiz çatısı altında bulunmaktadır. Derneğimizin amacı, üyeleri arasında her konuda diyalog sağlayarak sorunların çözümüne yardımcı olmak, tüzel ve özel kuruluşlar nezrinde sektörü temsil ederek sektör lehine çalışmalar yapmak, hammadde ve yardımcı madde temininde yardımcı olmak, ithalat, ihracat, kaliteçevre standart vb. konular, mevzuat ve yasal konular dâhil, toplantılar düzenleyerek üyelerine katkıda bulunmak, üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla her türlü proje raporlama ve teknik destek anlamında sektörle bağlantıyı kuran bir üst yapı görevini yürütmektedir” dedi.