Önemli rapor: Avrupa ahşap bazlı panel endüstrisi görünümü

Avrupa ahşap esaslı panellerin 2021-2022 yıllık rapor verilerine göre, 2021 yılında Avrupa’da toplam ahşap esaslı panel üretimi %10 artışla 63,7 milyon m3 oldu. Covid-19 öncesi 2019 yılına kıyasla, ahşap esaslı panellerin toplam üretimi %7,6 arttı ve 2021’de çeşitli suni levha türlerinin üretimi arttı . %12

Ayrıca orta yoğunlukta lif levha (MDF) üretimi de %7,6 artışla 12,9 milyon m 3’e ulaşmıştır. Yönlendirilmiş yonga levha üretimi %2 artışla 7,2 milyon m3’e ulaştı . Hafif lif levha üretiminin %12,6 artışla 5,6 milyon m3 , kontrplak üretiminin ise %12,2 artışla 3,2 milyon m3’e ulaştığı bildirildi.

Rusya-Ukrayna çatışmasından kaynaklanan ekonomik yaptırımlar, daha fazlasının enerji için odun yakmaya yönelmesi ve dolayısıyla odun hammaddeleri için odun bazlı panel endüstrisi ile rekabet etmesi anlamına geliyordu. Odun kıtlığı ve kimyasal hammaddelerin istikrarsız arzı, fabrikaların normal üretimi sürdürmesini zorlaştırdı.

Yonga levha talebinin, toparlanmadan önce 2022-2023 yılları arasında düşmeye devam etmesi bekleniyor. 2021’de Türkiye, 500.000m3 artışla Doğu Avrupa’da MDF talebinin canlanmasını destekledi . Ancak yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna çatışması, 2022’den 2023’e kadar talepte keskin bir düşüşe yol açacaktır.

Çin’de 2019-2021 yılları arasında yönlendirilmiş yonga levha için devam eden bir talep vardı. Bununla birlikte, inşaat faaliyetlerindeki düşüş nedeniyle, Batı Avrupa’da yönlendirilmiş yonga levha talebi daralacak ve Doğu Avrupa’da keskin bir düşüş olacak. Huş kontrplak kıtlığı ve alternatif ağaç türlerinin sınırlı potansiyeli kontrplak talebini engelleyecektir. Genel olarak, kısa vadeli belirsizlikler arz ve talebi test edecek. Ancak uzun vadeli bakıldığında, suni tahta endüstrisi durgunluktan sonra daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Enerji dönüşümü, enerji endüstrisinde ahşap için rekabet yarattığından, ahşap bazlı panel endüstrisindeki odun tedariki zorluklarla karşılaşacaktır. Yine de, biyokütle yakıtları ve biyokütle kimyasalları gibi yeni endüstriler odun gerektirir. 2022-2023 yılları arasında suni tahta talebinin düşmesi bekleniyor, ancak inşaat ve mobilya gibi alanlarda toparlanma başlayacak.