ORKİMDER’in ilk hedefi 100 öğrenciye burs ve istihdam desteği

Organik kimya sanayinin gelişme ve ilerlemesini sağlamak amacıyla kurulan ORKİMDER (Organik Kimyacılar Derneği), bu senenin önemli hedeflerinden birini üniversitelerin kimya bölümünü seçmiş 100 öğrencisine burs vermek olarak açıkladı.

Korgün Şengün’ün başkanlığında, 5 kişilik yönetim kurulu tarafından, 17 Mayıs 2022’de kurulan İstanbul merkezli Organik Kimyacılar Derneği (ORKİMDER), organik kimya sanayinin gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak amacıyla çalışmalara başladı. İlk yıl hedeflerini açıklayan ORKİMDER Başkanı,önceliklerinin bu sanayiye hizmet edecek olan genç beyinler olduğunu açıkladı.

“Organik kimya, ülkelerin kalkınmışlık ölçüsüdür”

ORKİMDER Başkanı Korgün Şengün,ülkenin kalkınması için organik kimya sektörünün önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’de kimya sektörü ülkemizin büyüklüğü ile orantılandığı zaman yetersiz ve ithal bağımlı bir sektör durumundadır. Kimya sektörü özellikle organik kimya bir ülkenin teknolojik gelişmişliğinin tanımı için çok önemlidir. Türkiye özelinde bakıldığında en büyük cari açık kimya sektöründen gelir. Bu derneği kurmamızdaki ana düşünce, organik kimya ile ilgilenen tüm kurum-kuruluş ve kişileri bir araya getirip sinerji yaratmak, sektörün sorunlarına çözüm üretmektir. İthal bağımlı bir yapıdan milli üretim ile daha çok ihracat yapan bir sektör haline gelinebilmesi için kendi etki alanı ölçüsünde azami gayret içinde çalışmak olacaktır”

“Yerli hammadde üretimine geçilmeli”

Organik kimyanın gelişmesi için sektörde yerli hammadde üretimine geçilmesi gerektiğine işaret eden Şengün, “Sektörde insan kaynağı en önemli unsur haline gelmiştir. Yatırım yapılacak konuyu buldunuz,teknolojiyi geliştirdiniz veya satınaldınız,finasmanı da sağladınız iyi ama bunlar insan olmadan bir işe yaramaz.Yetişmiş,ihtisas eğitim görmüş teknik adamlarınız, çalışanlarınız olmak zorundadır. Sektörün profesyonel olarak yetişmiş, mavi ve beyaz yakalı, orta ve üst düzeyde yöneticilere ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.

“Çalışan kazanacak”

“ORKİMDER olarak sanayicinin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz” diyen Şengün şöyle devam etti: “Bu sayede ORKİMDER üyesi olacak öğrencilerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda Üniversite eğitimlerinin yanında gerek maddi gerekse manevi destekler vererek onların iş hayatına ve sektöre hızlı ve sağlam giriş yapabilmelerini sağlamak istiyoruz. Orkimder üyesi olmak hem sanayici hem de öğrenci ve tabii mezunlarımız için uzun vadede prestij ve sektörde öncülük getirecek bir kimlik olacaktır. Çalışan kazanacak! Hem okuyacak hem de kendi sektöründe çalışacak.”

“Yetişmiş personeli hedefliyoruz”

“Henüz öğrenciyken sanayici olan bir jenerasyon hayal ediyoruz” diyen Korgün Şengün, şunları ekledi: “Almanya’daki üniversitelerde okul ve iş yaşamının birlikte yürüdüğü bir sistem uygulanıyor ve bu maalesef bizim sistemimizde böyle değil. Zira 4 senelik eğitimi boyunca stajları hariç sektör hakkında çok az bilgiye sahip olabiliyor öğrenciler, stajlar da tartışılır. Biz hepimiz bu yollardan geçtik. Sonra bir gün okul bitiyor iş aramaya başlıyor mezun işte tam bu noktada bir sürü zorluk ortaya çıkıyor. Kimya sektörü umman, hangi konu, hangi üretim bilmiyor. Sektör tehlikeli iş koludur onun için tecrübesiz adam istemiyor. İyi de bu gençler nerede tecrübe edinecek? ORKİMDER’in amacı ve hedefi, derneğimize üye sanayicilerin tesisleri bünyesinde, ORKİMDER üyesi kimya bölümü öğrencilerini, birinci sınıftan itibaren istihdam etmek, ettirmektir. Tabii ki bu istihdam yaratılırken, öğrencilerin okullarını aksatmamaları ve haftada 4 saatten az olmamak şartı ile çalışmaları koşuluna özen gösterilecektir. Yani öğrencilerin ders saatlerine dikkat edilecek, bu minumum 4 saatlik çalışma hedefi tutturulacak hafta sonlarına yayılacaktır. Böylelikle üye öğrencilerimiz, kimya sanayindeki iş hayatlarına daha okullarını bitirmeden atılacak, bu sayede kimya sektörü hakkında bilgi sahibi olacak seçmeli derslerini burada kendini yakın hissettiği konulara göre yapacaklardır.”

“Hemen sigortalı olacaklar”

“ORKİMDER üyesi kimya sanayi tesislerinde, kimya bölümü öğrencilerin haftada en az 4 saatlik çalışmaya başladıkları gün hemen SGK kayıtlarının yapılması bizim için çok önemli ve hassas olduğumuz bir meseledir. Belirli süreli bir iş sözleşmesine bağlı olarak stajyer değil çalışan olacaklar. ORKİMDER üyesi kimya tesislerinde çalışmaya başlayacak üniversite öğrencileri birinci sınıftayken sosyal sigorta hakkına kavuşacaktır. Bu sayede okuldan mezun olurken özgeçmişlerine ‘4 sene tecrübeli’ yazabilecekler ve tabii ORKİMDER referansı onların hep yanında olacaktır. Mezun oldukları ilk gün tecrübesiz bir mezunun duruma düşmeyecekleri gibi talep edecekleri maaş buna bağlı olarak piyasanın üstünde olacaktır. Ama bizzat altını çizmek istiyorum ORKİMDER üyeleri çok çalışkandır, disiplinlidir ve ahlaklıdır. Bizim için burs verirken en önemli mesele ve kriterler bu üç başlık altında toplanmıştır”

İşçi sağlığı, iş ve çevre güvenliği çok önemli

ORKİMDER üyesi öğrencilerin, ORKİMDER tarafından sistemli şekilde işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre ile ilgili olarak düzenli seminerlere alınarak üniversite birinci sınıftan başlayarak en üst düzeyde eğitileceğini vurgulayan Şengün, şunları aktardı: “Bu dört yıllık süre içinde öğrencilerin bilgi ve görgüleri, deneyimleri artacağı gibi daha sonra çalışacakları tesislere de hazır olarak gidecekleri için bu tesisleri ileri götürmeleri vizyon katmalarını bekliyoruz. Kimya sanayi gibi tehlikeli iş koluna kimyager, kimya mühendisi yetiştirirken iş güvenliği işçi sağlığı ve çevre etkileri daha derin işlenmelidir. Genel olarak burada eksikler görüyoruz. ORKİMDER üyelerine sürekli olarak bu konularda lider olabilmeleri için eğitim gönüllüsü olarak çalışıp mezun olduklarında örnek yöneticiler olmalarını ve ülkemizi kimya sanayisinde bizim getirebildiğimizden daha ileriye götürmelerini sağlayacak temelleri atmak,sağlamlaştırmak istiyoruz.”

100 öğrenciye burs verilecek

ORKİMDER’in, ülkemizdeki organik kimyanın gelişmesi için yeni düşünceleri ve projelerinin alt yapı çalışmalarının da sürdüğünün altını çizen Şengün, “Öncelikle 2022-2023 eğitim döneminde ORKİMDER’in üye sayısını binin üzerine çıkarıp, derneğimizin bursundan 100 kimya öğrencisini yararlandırmayı planlıyoruz. Burs vermeyi planladığımız öğrencilerimizin, ORKİMDER üyesi olması koşulu bulunuyor. Konu hakkında ayrıntılı bilgilerimiz, derneğimizin internet sitesinde yer alıyor. Tabii, burs almak isteyen kimya bölümü öğrencilerinin, hem okuyup, hem haftada en az 4 saat çalışmayı  kabul etme koşulu da bulunuyor. Bu arada, öğrencilerimize çalışma süreleri için görev yaptıkları sanayi tesislerince ücret ödenecektir. Organik kimya sanayicisi olarak Türkiye’de ilk kez MKS DevO Kimya çatısı altında, Bandırma tesislerinde uygulamayı başlatıyor olmanın heyecanı ve çoşkusu içindeyiz. Öğrencilerimiz, sanayicimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.