Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) Damgalı Dikili Ağaç Üretimine Hız Verildi.

OGM, 2003’te 9,1 milyon metreküp olan damgalı dikili ağaç üretimini, bu yıl itibarıyla yaklaşık 3 katına çıkararak 25 milyon metreküpe yükseltti. İthalatı minimize edebilmek için üretimin gelecek yıl 30 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

OGM, Türkiye’de her geçen gün büyüyen ve çeşitlenen ahşap sektörünün ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla damgalı dikili ağaç üretimine hız verildi.

2003 yılında 9,1 milyon metreküp olan söz konusu üretim bu yıl itibarıyla 25 milyon metreküpe ulaştırılırken, gelecek yılın hedefi ise 30 milyon metreküp olarak belirlendi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, endüstride kullanılan temel odun ham maddesinin büyük bölümü devlet ormanlarından karşılanıyor. Yapılan tüm projeksiyonlarda, küresel düzeyde ağaç ve orman ürünleri ticaretinin gelecek yıllarda sürekli büyümesi bekleniyor. Bu büyümeyle sektörde rekabetin de aynı ölçüde artması öngörülüyor. Bu kapsamda, sektörün ihtiyaç duyacağı odun ham maddesi üretiminin de çoğaltılması yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Ormancılık sektörü, ürettiği mal ve hizmetlerle kendisi dışındaki pek çok sektöre de girdi sağlıyor. Türkiye’nin sahip olduğu ormanların neredeyse tamamına yakınının mülkiyeti ve işletilmesi devlete ait bulunuyor. Dolayısıyla endüstride kullanılan temel odun maddesinin yüzde 67’si OGM satışlarından karşılanıyor. Geriye kalan ihtiyacın yaklaşık yüzde 15’i özel sektör satışlarından, kalan yüzde 18’i de ithal yoluyla ikame ediliyor.

Türkiye’de her geçen gün büyüyen ve çeşitlenen ahşap sektörünün talep ettiği ham madde ihtiyacını karşılamak için son 15 yılda üretime hız veren OGM, 2003’te 9,1 milyon metreküp olan damgalı dikili ağaç üretimine hız verdi. Bu yıl itibarıyla yaklaşık 3 katına çıkan üretim 25 milyon metreküpü buldu. İthalatın minimize edilebilmesi amacıyla üretimin gelecek yıl 30 milyon metreküpe yükseltilmesi hedefleniyor.

 

ORMAN KÖYLÜLERİNE YILDA 1,3 MİLYAR LİRA

Odun üretiminin artırılmasının ahşap sanayisine sağladığı faydaların yanı sıra orman köylüsüne de maddi anlamda ciddi katkıları bulunuyor. Her yıl yaklaşık 150 bin orman köylüsü, odun üretim işçiliğinde istihdam ediliyor ve bunun karşılığı yaklaşık 1,3 milyar lira ödeme yapılıyor.

OGM yetkilileri, son dönemde sürdürülebilirlik kavramının yerleşmesiyle küresel düzeyde orman ürünlerinin ticaretinde “sertifikasyon belgesi”nin ayrı bir önem kazandığını belirtti. Söz konusu belgenin Türkiye’de artmasıyla çevre duyarlılığı yüksek yeni pazarlara girme olanağının da artacağını ifade eden yetkililer, bu sayede ürünler daha yüksek fiyattan pazarlanabileceğini bildirdi.