OSB, Lif Levhalar vb. levhalar (GTİP 4410VE 4411) ile GTİP 4407’de yer alan keretesler (ihracı yasak olan listesindekiler hariç) ihracatı ön izne bağlanmıştır.

4 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile yonga levha,  OSB, Lif Levhalar vb. levhalar (GTİP 4410VE 4411) ile GTİP 4407’de yer alan keretesler (ihracı yasak olan listesindekiler hariç) ihracatı ön izne bağlanmıştır.

Ticaret Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ

NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (İHRACAT 2021/5)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 46-48 inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“46- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strandboard (OSB) ve benzeri levhalar (GTP: 4410)

47- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (GTP: 4411)

48- Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.’yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

1/6/2021     1498