Reel kesim güven endeksi Nisan’da azaldı

Reel kesim güven endeksi (RKGE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 111,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; 2018 yılı Nisan ayında RKGE, bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 111,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı Nisan ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 122 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak 106,8 puan seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlere ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki ay seviyesinde olduğu gözlendi. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 54,7’si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 15,2’si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi. Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak artış bildirenler lehine olan seyrin yerini bir önceki döneme göre değişiklik olmadığı yönündeki değerlendirmelere bıraktığı gözlendi. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,2’ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74,1’e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17,7’ye yükseldi.