REIDIN-GYODER: Konut Stokları Hızla Eriyor

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Kasım 2021 sonuçları açıklandı. Endekse göre Kasım ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.47, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.18 oranında arttı. Raporun dikkat çeken başlıklarından olan markalıkonutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde,adet bazında yüzde 8.09oranında erime gözlendi. Ekim ayına göre hızla eriyen stoklarda iseyüzde 69.25’ini bitmemiş konutlar tercih edildi. 

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.47, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.18 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 111.70 oranında nominal artış gerçekleşti.

 

Senet kullanım oranı yükseldi

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Kasım ayında peşinat kullanım oranı yüzde 48.76, banka kredisi kullanım oranı yüzde 13.53ve senet kullanım oranı yüzde 37.71olarak gerçekleşti. Ekim ayında peşinat kullanım oranı yüzde 51.84, banka kredisi kullanım oranı yüzde 18.41ve senet kullanım oranı yüzde 29.75olarak gerçekleşmişti.

2+1 konutlar ilgi görmeye devam etti

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Kasım ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.16 oranında nominal azalış; 2+1 konut tipinde yüzde 0.87, 3+1 konut tipinde yüzde 0.48ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.11oranında nominal artış yaşandı.

Yabancı yatırımcı Ekim ayına göre 3.94 puan arttı

Kasım ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 10.42’lik(son 6 aylık ortalama yüzde 7.93) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların yüzde 54.55’liktercih oranı ile öne çıktığı görüldü.


Konut stokları daha hızlı eridi

Kasım ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde,adet bazında yüzde 8.09oranında erime gözlendi. Ekim ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde,adet bazında yüzde 6.82oranında gerçekleşmişti.

 

Devam eden konut projelerine ilgi arttı

Kasım ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 30.75’i bitmiş konut stoklarından, yüzde 69.25’ibitmemiş konut stoklarından oluştu. Ekim ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 40.93’ü bitmiş konut stoklarından, yüzde 59.07’sibitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.