Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teşvikleri çevre boyutuyla yeniden gözden geçiriyor

Yatırım teşvik sisteminde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atıkların geri dönüşümü, çevre lisansına tabi yatırımlar gibi başlıkların bulunduğu yeni düzenlemeden en fazla çelik, çimento ve alüminyum sektörlerinin etkileneceği belirtiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvik sistemini enerji verimliliği, yenilenebilir enerji başta olmak üzere ‘çevre odaklı’ yeniden ele alarak Avrupa Yeşil Mutabakatı boyutuyla gözden geçiriyor. Yeni düzenlemeden en fazla çelik, çimento ve alüminyum sektörlerinin etkileneceği belirtiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu sektörlerle ilgili bir çalışma başlattı.

TBMM’de İklim Değişikliğinin Etkilerini En Aza İndirmek amacıyla kurulan araştırma komisyonuna bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, “Avrupa Yeşil Mutabakatı kapımızda, çok sıkı takip ediyoruz” dedi. Türkiye’nin etkilenebileceği sektörlerin çelik, çimento ve alüminyum sektörleri olduğunu kaydeden Dönmez, “Bu konularda çalışma yapıyoruz, teşvik sistemimizi de tekrar gözden geçiriyoruz. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi tabanlı enerji yatırımlarını destekliyoruz. Mesela bir çelik tesisi yapılıyorsa o çelik tesisiyle beraber güneş panelleri yapılıyorsa o panelleri teşvik kapsamına koyuyoruz ve destekliyoruz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, “Yatırım teşvik sisteminde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atıkların geri dönüşümü, çevre lisansına tabi yatırımlar gibi başlıkları açtık, hâlâ üzerinde çalışıyoruz. 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar var. Orada da çevre odaklı, çıktı odaklı, atık odaklı bazı düzenlemeler yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Ne kadar yeşilseniz o kadar finansman geliyor”

Özellikle verimli ve daha az kirleten sanayi için teknolojiyi kullanmak ve yenilikçi olmak gerektiğini belirten Dönmez, “Sanayinin sürdürülebilir olması için de teknolojiyi kullanmak zorundasınız. Sanayiyi sürdürülebilir kılmazsanız rekabetçi olamıyorsunuz” dedi.

“Sermaye desteği de veriyoruz”

Büyük sanayi tesisleri ile devletin altyapı ve üstyapı yatırımları için ihtiyaç duyulan finansmanın daha ucuz, kolay ve uzun vadeli olarak teminin de çevrenin önemine dikkat çeken Dönmez, şunları söyledi: “Siz ne kadar yeşilseniz o kadar finansman geliyor. Finansmanın bir boyutu daha var, özellikle teknoloji ekosisteminin, teknoparklardaki startup’ların, küçük işletmelerin, küçük girişimcilerin desteklenmesi. Orada da Bakanlık olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile beraber 2 fon kurduk; Türkiye Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu. Dolayısıyla bu 2 fon üzerinden de bu türden girişimlere sermaye niteliğinde, sermaye türünden destekler vermeye başladık; görüşmeler hâlâ devam ediyor. Bu bir kartopu gibi büyüyor. Kalkınma Bankası vasıtasıyla koyduğumuz 750 milyonun 8-10 katı kadar yatırımın “startup”lara gelmesini bekliyoruz. Aynı zamanda, İstanbul Kalkınma Ajansı üzerinden de çağrı açtık. Bu çağrıya 28 girişim sermayesi fonu başvurdu. 250 milyon lira civarında bir para dağıtacağız, yine teknoloji ve inovasyon odaklı olacak. 250 milyonun, muhtemelen en az 4 -5 katı kadar yatırım teknolojik girişimcilerimize gelecek. İşin teşvik boyutunda bazı çalışmalar yaptık, özellikle AR-GE yatırımlarını, çevre yatırımlarını destekliyoruz. “

 

“İstanbul Sanayi Odası ile işbirliği yapıldı”

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yayınlanan belgeleri yakından takip ettiklerini, Yeni Avrupa Sanayi Stratejisi ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı üzerinde durduklarını anlatan Dönmez, “Bir taraftan Bakanlık bünyesinde çalışırken bir taraftan da bölge kalkınma ajanslarımız üzerinden destek veriyoruz. Mesela, İstanbul Kalkınma Ajansı, bir güdümlü projeyle İstanbul Sanayi Odası ile çalışıyor. İstanbul Sanayi Odası bir ekip kuruyor, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sanayimizi nasıl etkileyeceğine dair o ekip mentörlük yapacak; başta KOBİ’ler olmak üzere sanayi şirketlerimize, imalat şirketlerimize anlatılacak” dedi.

“Dünya Bankası’ndan 300 milyon dolar kredi”

Yeşil OSB sertifikasyon sisteminin uygulamaya geçirmesine yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, bu kapsamda Dünya Bankası’ndan 300 milyon dolar kredi alındığını belirtti. Dönmez, “Bu bizim organize sanayi bölgelerinin dışarıya satışını da son derece kolaylaştıracak bir düzenleme. Dijitalleşmenin üzerine de gidiyoruz çünkü bir sanayi tesisi ne kadar dijital olursa o kadar girdi çıktı takibini yapabiliyor ve o kadar verimli olabiliyor” dedi.