Tepe Home’da Başarının Sırrı: Güçlü Kurum Kültürü ve İletişim

2018’den bu yana Tepe Home’un genel müdürü olarak görev yapan Levent Çapan, iş yerinde sürdürülebilir bir kurum kültürü oluşturmaya yönelik çalışmaları ile de adından oldukça söz ettiriyor. Çok fazla birimin koordineli olarak çalıştığı bir yapılanmada ortak değer ve ilkelerde buluşmanın kilit unsur olduğunu söyleyen Çapan, güçlü iletişimin önemi hakkında konuştu.

İletişim Önemli

İletişimin gerek çalışan motivasyonunda gerekse iş akışının doğru ilerlemesinde önemini belirten Tepe Home Genel Müdürü, “Liderlerin en önemli görevlerinden biri, tüm ekiplerin ortak değerlerde buluşarak aynı hedefe doğru birlik içinde çalışmasını sağlayacak güçlü bir kurum kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır. Birimlerin birbirleri ile sağlıklı diyalog kurması iş sürecinin etkin ve verimli olarak ilerlemesini sağlayacaktır.” ifadesinde bulundu.

Esnek Yapılanmayla Minimum Hata

Şirketler ne kadar uzun vadeli planlar yapıyor olsalar da ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliği nedeni ile anlık olarak gündeme gelen sorunlara çok hızlı reaksiyon vererek çeşitli maliyetleri ve riskleri minimum seviyeye indireceklerini belirten Çapan, “Biz Tepe Home ailesi olarak iletişime ve takım çalışmalarına çok yatkın bir yapılanma içerisindeyiz. Bundan dolayı daha iyisini nasıl yapabiliriz arayışımız ile verimlilik, süreklilik ve etkinlik yönetimine odaklanarak Kaizen uygulamalarını tüm departmanlarımız genelinde başlattık. Böylece problemleri doğrudan fark edebilen ve sürecin içinde yer alan her çalışanın fikirlerini dikkatle değerlendiriyoruz.  Bu önerileri, iş süreçlerine yön vermek ve iyileştirmek için kullanıyoruz. Bu şekilde israfın ve hatanın minimum seviyeye indirildiği, mutlu bireylerden oluşan, esnek, hızlı aksiyon alabilen bir çalışma ortamı geliştirme gayesindeyiz.” dedi.

Gençleri Kurum Kültürüne Entegre Etmeliyiz

Hızlı değişen trendlere ayak uydurabilmenin ancak dinamik ve esnek yapılanmalarda mümkün olduğunu söyleyen Tepe Home Genel Müdürü, firmaların genç kuşakların değerlerini anlamaya çaba göstererek mevcut kurum kültürlerine entegre edici çalışmalar yapmalarının gerekli olduğunu belirtti. Genç kuşağın motivasyonunda, yenilikçi, katılımcı ve işte öğrenmeye teşvik eden bir iş ortamının oluşturulmasının kilit unsur olduğunu belirten Levent Çapan, “Aktif ve yaratıcı bir iş ortamı kurmak, şirket genelinde inovatif ruhu destekleyerek tüm iş süreçlerine ve sonuçlarına da yansıyacaktır. Bu doğrultuda yeni mezunları da işe alarak yetiştiriyor, kurumda değer yaratabilmelerini sağlayan, kişisel gelişimlerine destek olan, yaratıcılıklarını geliştiren bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kadromuzun da yaş ortalaması her geçen gün gençleşmektedir.” dedi.