Türk Eximbank 2018 Ülke Limitleri Listesi onaylandı

Türk Eximbank tarafından yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile 2 yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerine ilişkin 2018 Yılı Programı’nda belirlenen ülke limitleri listesi onaylandı. Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey Kore kapsam dışında tutuldu.

Türk ihracatçıların ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerin yeni pazarlarda yer edinmesi ve halihazırda bulundukları bölgelerde yürüttükleri faaliyetlerin yaygınlaştırılması amacıyla yabancı ülkelere yönelik açılan ülke limitleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafınca onaylanarak uygulamaya konuluyor. Türk Eximbank’ın yabancı ülkelere yönelik 2 yıl ve üzeri vadelerde sağlayacağı nakdi, gayri nakdi kredi ve sigorta faaliyetleri söz konusu limitler çerçevesinde yürütülüyor.

Bu çerçevede konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, listede 0-2. Grup OECD ülkeleri için maksimum ülke limiti 1 milyar dolar, grup limiti 2 milyar dolar, 3. Grup OECD ülkeleri için maksimum ülke limiti 750 milyon dolar, grup limiti 2 milyar dolar, 4. Grup OECD ülkeleri için maksimum ülke limiti 500 milyon dolar, grup limiti 2 milyar dolar, 5. Grup OECD ülkeleri için maksimum ülke limiti 450 milyon dolar, grup limiti 2 milyar dolar, 6. Grup OECD ülkeleri maksimum ülke limiti 400 milyon dolar, grup limiti 1 milyar 750 milyon dolar ve 7. Grup OECD ülkeleri için maksimum ülke limiti 350 milyon dolar, grup limiti 1 milyar 500 milyon dolar olarak belirlendi. Böylece, grup limiti toplamı 11 milyar 250 milyon dolar oldu.