Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi sonuçları açıklandı

İnşaat malzemeleri ihracatı kasımda 2,57 milyar dolar oldu

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) her ay hazırladığı Dış Ticaret Endeksi’nin Kasım 2022 sonuçlarını açıkladı. Endekse göre inşaat malzemeleri sanayisinde kasım ayında 2,57 milyar dolarla yılın en düşük aylık ihracatlarından biri gerçekleşti. Yapı sektörünün dış ticaretteki nabzını tutan raporda, ihracatın bir önceki yılın kasım ayına oranla yüzde 5,8 gerilediği, ihraç edilen ürün miktarının da 4,04 milyon tonla 2022’nin en düşük seviyesinde kaldığı belirtildi. Kasım ayında ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,64 dolar/kg ile yılın en yüksek rakamı olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşuTürkiye İMSAD tarafından her ay hazırlanan Dış Ticaret Endeksi’nin Kasım 2022 sonuçlarını açıkladı. Endekse göre; eylül ve ekim aylarında inşaat malzemeleri ihracatında görülen zayıflama kasım ayında da devam etti. İhracat pazarlarındaki küçülmenin kasım ayında belirgin şekilde ortaya çıktığı raporda; değer olarak yılın en düşük ihracatlarından biri gerçekleşirken, yıllık inşaat malzemeleri ihracatı 34,1milyar dolara geriledi.

Yıllık ihracat birim fiyatı Kasım 2022’de bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi

İnşaat malzemeleri ihracatı 2022 yılının kasım ayında 2,57milyar dolarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8’likbir değer düşüşü yaşadı. 4,04milyon ton olarak gerçekleşen ihracat miktarı ise kasım ayında bir önceki yılın kasım ayına oranla yüzde 22,3geriledi. Bu miktar, 2022’de gerçekleşen en düşük ihracat oranı olarak dikkat çekti. Pazarlardaki küçülme etkisinin sert bir şekilde hissedildiği görülürken, inşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı 2022 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2artış gösterdi.

2021 yılı kasım ayında ortalama ihracat birim fiyatları 0,53dolar/kg olurken 2022 yılı kasım ayında 0,64dolar/kg seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca ortalama ihracat birim fiyatı bir önceki aya göre de yükseldi ve yılın en yüksek ortalama birim fiyatı olarak kayda geçti.

İnşaat malzemeleri ihracatı yılın son çeyreğinde değer kaybetmeye başladı. Kasım 2022 ihracat performansına bağlı olarak yıllık (son 12 aylık) ihracat kasım ayında 34,1milyar dolara geriledi. İhracat miktarı 58,73milyon tona inerken, ortalama ihracat birim fiyatı da yıllık 0,58 dolar/kg şeklinde gerçekleşti.

İthalatta 2022’nin en yüksek birim fiyatı gerçekleşti

2022 yılı kasım ayında inşaat malzemeleri ithalatı 875 milyon dolar seviyesinde seyretti ve geçen yılın kasım ayının yüzde 17,3üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı kasım ayında inşaat malzemeleri ithalatı 270 bin 605ton oldu.  Miktar olarak ithalat önemli ölçüde geriledi. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2022 yılı kasım ayında 3,23dolar/kg ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Alt sektörlerin ihracat performansı giderek geriliyor

2022 yılı kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 8alt sektörden sadece 3’ünde değer olarak artışlar olduğu kaydedilen raporda, alt sektörlerdeki artışların daha çok birim fiyat artışlarından kaynaklandığı, miktar olarak düşüşlerin görüldüğü değerlendirildi. 2022 yılı kasım ayında 8alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatları 2021 yılı kasım ayına göre daha yüksek bir seviyede gerçekleşti. Küresel emtia ve nihai ürün fiyatları gerileme eğilimine girmiş olmakla beraber halen geçen yılın fiyatlarının üzerinde seyretti.

Birim fiyatlar arasında büyük farklılıklar var

Türkiye İMSADtarafından düzenlenen rapora göre; 2022 yılı kasım ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2yükseldi. Demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8yükseliş gösterirken, metal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 7,6, ağaç ve ahşap ürünlerin yüzde 14,9, kimyasal bazlı ürünlerin ise yüzde 1,4yükseldi.

İhracat, 2022 yılının kasım ayında 8alt ürün grubunun 6’sında miktar olarak geçen yılın kasım ayının altında gerçekleşti, 2alt sektörde ise artış yaşandı. Miktar olarak düşüşlerin gerekçesi ise bir önceki yıl görülen yükselişin baz etkisi olarak gösterildi. 2022 yılı kasım ayında miktar olarak ihracat düşüşleri demir çelik ürünlerinde yüzde 17, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 26,4, metal bazlı ürünlerde 18,7, yalıtım malzemelerinde ise 21,8olarak gerçekleşti.

2022 yılı kasım ayında 2021 yılı kasım ayına göre 8alt sektörün 3’ünde ihracat değer olarak yükseldi. İhracat artışları kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 17,2, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 2,6, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 9,6olarak gerçekleşti. İhracat değer olarak demir çelik ürünlerinde yüzde 12,2, metal bazlı ürünlerde ise yüzde 12,5azaldı. Yine değer olarak yalıtım malzemeleri ihracatı kasım ayında bir önceki kasım ayına göre yüzde 17,9’luk bir kayıp yaşadı.

Türkiye İMSAD Hakkında

Kuruluşundan bu yana geçen 38 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 86 firma, 55 sektör derneği ve 4 üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında iş birlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir. 2018 yılından bu yana buildingSMART Türkiye şubesine ev sahipliği yapmaktadır