TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI, Yılın ikinci yarısına yönelik beklentiler zayıflıyor

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, haziran ayındafaaliyetlerdeki hareketlenme ile desteklenirken, güven ve beklentilerdeki zayıflama ile sınırlandı. Mevsimsellik ve faaliyetlerdeki hareketliliğe rağmen yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerde düşüş kaydedildi. İhracat pazarlarında uzun süre sonra başlayan yavaşlama endişesi, güveni zayıflatan nedenlerden biri olarak öne çıktı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksihaziran ayı sonuçları açıklandı. Haziran ayında çalışma gün sayısının normalleşmesi ile sektörde hareketlenme yaşanırken, yılın geri kalanına yönelik beklentilerdeki zayıflama dikkat çekti.

Bileşik Endeks haziran ayında sınırlı ölçüde geriledi. Faaliyetlerdeki hareketlenme Bileşik Endeks’i desteklerken, güven ve beklentilerdeki zayıflama endekste düşüşe neden oldu. Mayıs ayı sonrası sınırlı ölçüde gerileme kaydeden Bileşik Endeks haziran ayında 0,05puanlık düşüşle 74,76puana indi.

Yüksek sezonun etkileri hissedildi

İnşaat malzemeleri sanayisinde yüksek mevsimin olumlu katkısı ve çalışma gün sayısının önceki aya göre artması faaliyetlerde önemli artışlara neden oldu. Bu dönemde iç ve dış talepte artışlar görülürken yüksek enflasyon ve maliyetlerin sınırlayıcı etkisi zayıf kaldı.

Mayıs ayında çalışma günü sayısının azalması ile durağanlaşan Faaliyet Endeksihaziran ayında sıçrama gösterdi. Yüksek sezonun da etkisiyle tüm faaliyet gruplarında artışlar yaşanırken, iç ve dış talepteki hareketlilik endekse büyük katkı sağladı. Yurtiçi satışların yanı sıra ihracat tarafında da yükseliş kaydedildi. Çalışma gün sayısındaki normalleşme ile birlikte artan iç ve dış talep, üretimde artışa yol açtı. Cirolar tarafında bir bölümü enflasyon kaynaklı yüksek artış görüldü. Olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen iç ve dış talepteki hareketlilik ise sürüyor.

Güven Endeksi yılın ilk yarısında kırılgan ve zayıf kalmaya devam etti

Güven Endeksihaziran ayında da sınırlı düşüş göstererek bir önceki aya göre 0,63puan azaldı. Böylece Güven Endeksi yılın ilk yarısı boyunca kırılgan ve zayıf kaldı. Faaliyetlerdeki hareketlenmeye rağmen yeni bir ekonomik model denenmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik unsurlar nedeniyle güven kaybı sürdü. Ayrıca ihracat pazarlarında uzun süre sonra başlayan yavaşlama endişesi güveni zayıflatan nedenlerden biri oldu.

Bu dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinin sınırlı ölçüde gerilediği gözlendi. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde ise güven sınırlı düşüşler gösterdi. Yurtiçi pazarlarda güven seviyesi sınırlı ölçüde düşüş kaydetti. İhracat pazarlarına olan güven seviyesi de uzun süre sonra geriledi.

İhracat siparişleri uzun süre sonra ilk kez geriledi

Ekonomiye ait alt göstergeler gerilerken, sektöre ilişkin göstergelerde de düşüşler devam etti. İç ve dış siparişlerdeki düşüşler beklentileri zayıflattı. Beklenti Endeksihaziran ayında da düşüşünü sürdürerek bir önceki aya göre 1,1puan geriledi.

Bu dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı düşüş oldu. Yüksek maliyetler, yüksek sezona rağmen iç pazar siparişlerini sınırladı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişler sınırlı ölçüde azaldı.

Gelecek üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri de uzun süre sonra ilk kez geriledi. İhracat pazarlarındaki yavaşlama hissedilmeye başlandı.

Önümüzdeki üç aya ilişkin üretim beklentisi özellikle iç ve dış talepteki düşüş ile zayıflayarak haziran ayında geriledi. Mevsimsellik ve faaliyetlerdeki hareketliliğe rağmen, yüksek enflasyon, maliyet artışları ile iç ve dış talepteki yavaşlama, beklentileri zayıflattı.

 

Türkiye İMSAD Hakkında

Kuruluşundan bu yana geçen 38 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 84 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında iş birlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir. 2018 yılından bu yana buildingSMART Türkiye şubesine ev sahipliği yapmaktadır.