TÜRKİYE İMSAD, İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİNİN SON 5 YILINA IŞIK TUTAN ‘TÜRKİYE İMSAD YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 2019’U YAYIMLADI

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:  “Reel sektörlerin rekabet gücü reel veriler ile artar” İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, güncel ekonomik verilerle hazırlanan ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2019’u, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaştı. Raporun üretimden istihdama, ihracattan ithalata sektörün tüm faaliyetlerinin son 5 yılına ışık tuttuğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Günümüzde sağlıklı kararlar alınması ve rekabet gücünün artırılmasının ancak doğru, düzenli, tarafsız bilgi ve verilerle mümkün olacağına inanıyoruz” dedi.

İnşaat malzemeleri sanayisini oluşturan 88sanayici firma, 52sektör derneği ve 3üniversitenin yer aldığı Türkiye İMSAD çatısı altında; sektörün gelişimi için faaliyet gösterdiklerini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Ülkemiz ekonomisinin itici gücünü oluşturan, stratejik öneme sahip inşaat sektörünün önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olarak en temel amacımız, üyelerimizden aldığımız gücümüzü kamu yararına kullanmak ve topluma hizmet etmektir. Sektörümüzün geleceğini sürdürülebilir bir ekosistem içinde bugünden planlamak ve stratejilerimizi oluştururken kullanmak üzere doğru veri setleri hazırlamak, hedeflerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

“Raporla sektörün en büyük ihtiyaçlarından birini karşılıyoruz”

“Türkiye inşaat malzemeleri sanayisinin aktörleri olarak üreticilerimiz, satıcılarımız, projecilerimiz ve uygulamacılarımızla birlikte çok geniş bir sektörel ağın içerisinde yer alıyoruz” diyen Tayfun Küçükoğlu, şunları söyledi: “Günümüzde sağlıklı kararlar alınmasının ve rekabet gücünün artırılmasının ancak doğru, düzenli, tarafsız bilgi ve verilerle mümkün olacağına inanıyoruz. Sektörümüzle ilgili verileri de ancak sektörü temsil eden kuruluşlar sağlıklı bir şekilde aktarabilir. Bu inançla 2018 yılından bu yana sektörel ağımızdan gelen bilgileri rafine edip bilgi kirliliğinden arındırarak önemli bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Türk Yapı Sektörü’nün en büyük ihtiyaçlarından biri olan konsolide edilmiş toplu veri kaynağı için ilk olarak ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2017’yi yayımladık. 2019 yılında ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2018’i kamuoyuna sunduk. Bu yıl da aynı titizlikle, en güncel ve doğru verilerle hazırlanan Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2019’un önemli bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.”

Türkiye, inşaat malzemeleri ihracatında 11’inci ülke

Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik genel değerlendirme ve öngörülerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinden temel verilerin analiz edildiği ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2019’da, inşaat malzemeleri sanayisine yönelik şu bilgiler yer aldı:

·      2019 yılında özellikle gelişmiş ülkelerdeki toparlanma ile inşaat malzemeleri pazarının yüzde 2,6büyüdüğü ve 6,23trilyon dolara ulaştığı öngörüldü.

·      2019 yılında inşaat malzemeleri dünya ihracatı yüzde 1,3daraldı ve 913,7milyar dolara indi.

·      Dünya inşaat malzemeleri ihracatında Çin en büyük ihracatçı ülke konumunda olmayı sürdürdü. Çin’in ihracatı 213,6milyar dolar oldu.

·      Türkiye 21,48milyar dolar ihracatı ile 2019 yılında bir sıra yükselerek dünyanın 11’inci ihracatçı ülkesi oldu.

·      2019 yılı itibarıyla en büyük ithalatçı veya ihracat pazarı 115,3milyar dolar ile ABD oldu. ABD’nin 2019 yılında ithalatı ise yüzde 7,3düştü.

·      Türkiye 2019 yılında 6,8milyar dolar ithalatı ile 37.büyük pazar veya ithalatçı konumunda yer aldı ve 2018 yılına göre 4sıra geriledi.

·      2019 yılında Türkiye inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2018 yılına göre yüzde 13düştü. İç pazardaki daralma ile sanayi üretiminde sert gerileme yaşandı.

·      İnşaat malzemeleri iç pazarı 2019 yılında cari fiyatlarla yüzde 9,8daraldı ve 378 milyar TL olarak gerçekleşti.

·      İnşaat malzemeleri ihracatı 2019 yılında yüzde 0,4düştü ve 21,48milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat yeniden geriledi.

·      İsrail 2019 yılında en büyük ihracat pazarımız oldu. Irak ve İngiltere onu izledi.

·      Türkiye’nin 2019 yılında dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payı yükseldi ve yüzde 2,35’e çıktı.

·      İnşaat malzemeleri dış ticareti 36alt gruptan oluşuyor. 2019 yılında 36alt gruptan 26alt grubun ihracatı artarken, 9malzeme alt grubunda ihracat düştü, birinde ise oran değişmedi.

·      İnşaat malzemeleri ithalatı 2019 yılında yüzde 16,2geriledi ve 6,79milyar dolara indi.

·      2019 yılında 36alt gruptan 31’inin ithalatı azalırken, 5malzeme alt grubunda ithalat arttı.

·      En çok ithalat yapılan ilk 7ülkeden yapılan ithalat 2019 yılında önemli ölçüde düştü.

·      İç pazarın ithalat ile karşılanma oranı yüzde 10,2’ye çıktı.

·      İnşaat malzemeleri net dış ticaret fazlası 2019 yılında 14,69milyar dolara yükseldi.

·      İnşaat malzemeleri dış ticaretinde 2019 yılında ihracat miktar olarak yüzde 25,6artarak 51,6milyon tona yükseldi, ithalat ise yüzde 22gerileyerek 2,53milyon tona indi.

·      İhracat birim fiyatları 2018 yılında 0,52dolar/kg iken 2019 yılında 0,42dolar/kg olarak gerçekleşti. İthalat birim fiyatları ise 2018 yılında 2,50dolar/kg iken 2019 yılında 2,68dolar/kg oldu.

Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2019’u, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

1593759082_Turkiye_IMSAD_Yapi_Sektoru_Raporu_2019

Türkiye İMSAD Hakkında

Kuruluşundan bu yana geçen 36 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 88 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.