Türkiye İMSAD, Temmuz ayında çalışma gün sayısının azalması ile Bileşik Endeks 72,20 puana indi

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, temmuz ayında uzun tatil günlerinin etkisi ile son ayların en sert düşüşünü kaydetti. Bileşik Endeks,2,56 puanlık kayıpla 72,20 puana geriledi. İç ve dış talepteki küçülme bu dönemde belirgin şekilde hissedildi.Güven ve beklentiler tarafındaki düşüş eğilimi de sürüyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksitemmuz ayı sonuçları açıklandı. Endeks, temmuz ayında çalışma gün sayısının da etkisiyle son dönemin en sert düşüşünü gösterdi. Sezonda olunmasına karşın iç ve dış talepte yaşanan yavaşlama da Bileşik Endeks’teki sert düşüşte etkili oldu.

Bileşik Endekstemmuz ayında bir önceki aya göre 2,56puanlık kayıpla 72,20puana geriledi. Böylece Bileşik Endekspandemi sonrası gerçekleştirdiği toparlanmayı son üç ayda önemli ölçüde geri verdi.

Temmuz ayında çalışma gün sayısının azalması ile iç ve dış talepteki yavaşlama faaliyetlerdeki belirgin gerilemenin ana nedenlerini oluşturdu. Bu dönemde güven ve beklentilerdeki zayıflama da sürdü.

Yüksek sezonda iç ve dış talepteki yavaşlama, ekonomiye ilişkin riskler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların etkileriyle Bileşik Endeks’teki zayıflığın sürmesi bekleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde temmuzda sert düşüş yaşandı

İnşaat sezonunun olumlu katkısına karşın uzun tatil günleri ve pazarlardaki yavaşlama etkisi ile inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde önemli düşüşler yaşandı. İç ve dış talepte yavaşlamalar etkili olurken, yüksek enflasyon ve maliyetlerin, faaliyetler üzerindeki sınırlayıcı etkisi de sürüyor.

Haziran ayında sıçrama gösteren Faaliyet Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre 5,1puan düşerken, tüm faaliyet gruplarında da sert kayıplar yaşandı.  İç ve dış talepte yavaşlama belirgin şekilde hissedildi. Yurtiçi satışlar bu dönemde önemli ölçüde gerilerken, ihracatta da düşüş kaydedildi.

Çalışma gün sayısındaki azalma ve zayıflayan iç ve dış talep üretimi azaltırken, cirolar enflasyon katkısına rağmen düştü.

Güven Endeksi yılın ikinci yarısına da gerileme ile başladı 

Yılın ikinci yarısına kırılgan ve zayıf yapısı ile düşüş eğiliminde başlayan Güven Endeksi, temmuz ayında da yön değiştirmedi. Güven seviyesi temmuz ayında bir önceki aya göre 1,28puan azaldı. Faaliyetlerde yaşanan sert düşüş, güven kaybını desteklerken, dış pazarlara ilişkin belirsizlikler ile içeride yüksek enflasyon, yüksek maliyet artışları ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı gibi ekonomik unsurlar etkili oldu. İhracat pazarlarında hissedilen yavaşlama da güveni sınırladı.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi sınırlı ölçüde gerilerken, inşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven, sınırlı düşüşler gösterdi. Yurtiçi pazarlara yönelik güven seviyesi sınırlı ölçüde azalırken, ihracat pazarlarına yönelik güvende de gerileme kaydedildi.

İç ve dış siparişlerdeki düşüşler beklentileri zayıflatıyor                                     

Beklenti Endekside temmuz ayında gerilemeye devam ederek bir önceki aya göre 2 puan düştü. Bu dönemde ekonomiye ait alt göstergeler gerilerken, sektöre ilişkin göstergelerde de kayıplar sürdü.  İç ve dış siparişlerdeki düşüşlerin sürmesi beklentileri de zayıflattı. Böylece Beklenti Endeksi son üç ay boyunca gerilemiş oldu. Bu dönemde yüksek sezonun beklentileri destekleyemediği görüldü.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı düşüş kaydedildi. Yüksek maliyetler ve enflasyon ile finansmana erişimdeki zorluklar ekonomik beklentileri zayıflatan konular olarak öne çıktı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişler de önemli ölçüde azaldı. Yüksek sezona rağmen yüksek maliyetler, iç pazar siparişlerini sınırladı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri temmuz ayında da geriledi. İhracat pazarlarındaki yavaşlama da beklentileri olumsuz etkiledi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi temmuz ayında düşüş gösterirken, üretim beklentileri özellikle iç ve dış talepteki düşüş ile zayıfladı.

Yüksek mevsimselliğe karşın iç ve dış talepteki yavaşlama ile faaliyetlerdeki sert düşüşler önümüzdeki aylara ilişkin beklentileri temmuz ayında zayıflattı. İhracat pazarlarına ve iç pazara ilişkin yılın ikinci yarısında yavaşlama beklentisi yükseldi.

 

Türkiye İMSAD Hakkında

Kuruluşundan bu yana geçen 38 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 85 firma, 53 sektör derneği ve 3 üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında iş birlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir. 2018 yılından bu yana buildingSMART Türkiye şubesine ev sahipliği yapmaktadır.