Vahap MUNYAR ,Elektrik için odun da yanarsa, 10 milyar dolarlık orman sektörü riske girer

TOBB Orman Ürünleri Meclisi ile MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Yıldız, döviz kurlarında oluşan yüksek düzey üzerine “Yenilenebilir Enerji” yasasının “Biyokütle” bölümünü yeniden gündemine aldı:

-Biyokütleye dayalı santralların ürettiği elektrikle ilgili kilowatsaat başına 13.6 dolar/cent alım garantisi var. Bu garanti 10 yıl devam edecek.

Kanundaki “Biyokütle”yi tanımlayan maddeye baktı:

– Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanısıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarını…

Tanımdaki “orman ürünleri” bölümünün temsil ettiği sektör açısından risk yarattığını düşündü:

– Kurların bugün bulunduğu seviye “biyokütle” santrallarında tomruk bile yakılmasını fizibl hale getirdi.

Haluk Yıldız, geçenlerde buluştuğumuzda MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği olarak hazırladıkları raporu gösterdi:

►Biyokütle Enerji Tesislerinin Orman Ürünleri ve Mobilya Sektörleri ile İstihdama ve Çevreye Olumsuz Etkileri

Raporun eki olarak hazırladıkları kitapçığı da işaret etti:

►Biyokütle Santralleri Görseller

Görseller kitapçığını birlikte inceledik. Türkiye’nin farklı noktalarındaki biyokütleye dayalı santralların yanı başında yakılmaya hazır orman ürünleri yığınlarını gördük.

Yıldız, şu hesabı ortaya koydu:

– Sektörümüz yılda 12 milyon ton odun tüketiyor. Aynı miktarda odun biyokütleye dayalı santrallarda yakılsa 1000 megawat elektrik elde edilebiliyor. Bunun sağlayacağı doğalgaz tasarrufu 200-300 milyon dolar düzeyinde kalıyor.

Temsil ettiği sektörün verilerine dikkat çekti:

– Sektörümüzün toplam yıllık büyüklüğü 10 milyar dolar. 3.5 milyar dolar ihracatımız var. Cari fazla veren sektörler arasındayız. 1 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz.

2023 hedefini paylaştı:

– Sektörümüzün büyüklüğünün 2023’te 25 milyar dolara, ihracatının da 8 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz.

Türkiye’deki “biyokütle”ye dayalı santralların toplam gücünün 1000 megawata ulaştığını kaydetti:

– Bu santrallarda yakılan malzemelerde ağırlık oduna doğru kayarsa bizim sektör riske girer. Nitekim, hazırlanan kitapçıkta da gördüğünüz gibi odun yakan tesisler var.

Bu riski ortadan kaldırmak üzere 5346 sayılı kanunun 3’üncü maddesindeki “biyokütle” tanımının şu şekilde değiştirilmesini önerdi:

►Önerilen biyoküte tanımı: İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanısıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere tarım ürünlerinden ve atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi çamurları ile arıtma çamurlarını.

Bu değişikliğin yanısıra detaylı ek taleplerinin de altını çizdi:

►Her çeşit orman emvalleri (ürünleri) ile özel mülkiyetlerde yetiştirilen her çeşit ağaçlardan elde edilen tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lifyonga odunu, sırık ve yakacak odunu kapsayan her türlü odunsulaşmış (ince dallar dahil) emvaller

►Bunların orman ürünleri endüstrilerinde işlenmesiyle oluşan kaplama üretimi atıkları ile kereste üretiminden çıkan kapak tahtaları ve talaş atıkları, biyokütle enerji tesislerinde üretim girdisi olarak kullanılmasın. (Orman endüstrisinin kullanmadığı ağaç kökleri hariç)

Hükümet, kanundaki “biyokütle” tanımından “orman ürünlerini çıkarmayı gündemine alır mı?

Kentsel atıklar, bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları, sanayi çamurları “biyokütle”ye dayalı santrallara yeter mi?

MDF’de dünya 2’ncisi, laminat parkede dünya 3 üncüsüyüz

HAYAT Holding Ağaç Grubu Başkanı ve Kastamonu Entegre CEO’su olan Haluk Yıldız, Başkanı olduğu MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneğinin raporundan şu verilere vurgu yaptı:

►MDF: Türkiye, 5.5 milyon metreküp/yıl toplam üretimle dünyada ikinci.

►Laminat parke: 92 milyon metrekare/yıl üretimle dünyada 3’üncüyüz.

►Yonga levha: 4.5 milyon metreküp/ yıl üretimle dünyada 4’üncüyüz.

Sektörde Türkiye’den iki global firma çıktığının altını çizdi:

►Kastamonu Entegre: Türkiye’de 6 lokasyonda, yurt dışında Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya olmak üzere 6 ülkede üretim yapıyor.

►Yıldız Entegre: Türkiye’de 4 lokasyonda, yurt dışında Romanya ve Slovenya olmak üzere 3 ülkede üretimi var.

Ağacın içindeki karbondioksit MDF’de kalıyor

TOBB Orman Ürünleri Meclisi ile MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Yıldız, ağaçların karbondioksit depolama özelliğinin altını çizdi:

-1 metreküp ağaç 1 ton karbondioksiti içine alıyor.

Ağacın sunta ve MDF’ye dönüştürülmüş haline işaret etti:

– Sunta, MDF gibi ürünler ağacın içine çektiği karbondioksiti saklı tutar. Yani, üretim sırasında ağacın içindeki karbondioksit serbest kalmaz.

Karbondioksitle ilgili şu hesabı ortaya koydu:

– Ormandaki ağaçların çektiği karbondioksit toplamının yüzde 16’sını bizim sektör taşıyor. Yani, karbondioksit bizim ürettiğimiz ürünlerde saklı kalır.

Odun ve ürünlerinin “biyo-kütle”ye dayalı santrallarda yakılması konusuna döndü:

-Odun yakılınca içindeki karbondioksit dışarı çıkar.

Santrallardaki filtrelerin karbondioksiti tutamadığını savundu:

-Filtre bazı uçucu gazları bertaraf eder ama karbondioksit doğaya salınmış olur.

 Kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/elektrik-icin-odun-da-yanarsa-10-milyar-dolarlik-orman-sektoru-riske-girer/601965