Yerli malının öneminin her gün daha da artacağı bir süreç içindeyiz

İnşaat malzemesi sektörünün çatı örgütü Türkiye İMSAD, ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ dolayısıyla yerli malı kullanımının önemine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Sektör olarak ürettiğimiz ürünlerimizin kalite ve yüksek performansını korumalı ve yakaladığımız ivmeyi daha da ileriye taşımak için teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem vermeliyiz. Doğru malzemenin doğru uygulanması ile sektörümüzün gelişimine yüksek katkı sağlayabiliriz” dedi.

12-18 Aralık ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla bir açıklama yapanTürkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi, ülkemizin dünya çapında rekabet edebildiği sektörlerin başında geliyor. Sektörümüz, bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri dahil 200’e yakın ülkeye, ithalatının 3misli ihracat yaparak ülkemizin gelişimine kritik fayda sağlıyor. 2021 verileriyle 63,3milyar dolar iç pazar büyüklüğüne sahip olan inşaat malzemesi sanayisi, 30,8milyar dolar ile Türkiye’nin ihracat lideri sektörleri arasında bulunuyor. Yaklaşık 65milyon ton ihracat gerçekleştirilirken toplam ihracat içinde inşaat malzemelerinin payı yüzde 13,7olarak gerçekleşti. Sektörümüzün cari açığa pozitif katkısı ise yüzde 358 oldu. 2022 yılını da yaklaşık 35 milyar dolar ihracat büyüklüğü ile tamamlayacağımızı tahmin ediyoruz. Pandemi ve Rusya -Ukrayna savaşı ile enerji, hammadde ve nakliye fiyatlarında beklenmedik fiyat artışları ile karşı karşıya kaldık. Yurt içindeki ekonomik gelişmeler de ürün maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Değişen dengeler açısından ele aldığımızda yerli malı kullanımının önemini çok fazla hissettiğimiz, dışa bağımlılığın güçlüklerini yaşadığımız bir yıl oldu. Yerli malını bu anlamda sadece ürün bazında değil, enerji kaynağı, hammadde gibi sektörümüz girdileri açısından da “bir yaklaşım” olarak ele almalıyız” şeklinde konuştu.

İç pazarda yerli malzemeye duyulan güvenin her geçen gün arttığına dikkat çeken Tayfun Küçükoğlu,“Sektör olarak ürettiğimiz ürünlerimizin kalite ve yüksek performansını korumalı ve yakaladığımız ivmeyi daha da ileriye taşımak için teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem vermeliyiz. Türk inşaat malzemesi sanayisi kapasite bakımından gerek yurt içi gerek yurt dışı yüksek talebi karşılayacak güce ve inovatif anlayışa sahip. Bu nedenle sektörümüzün gelecek potansiyelini çok yüksek görüyoruz” dedi.

“İthalatı azaltma potansiyeline sahibiz”

Türkiye’deki inşaatlarda yerli ürün kullanımının daha da artması gerektiğini söyleyenTayfun Küçükoğlu, “İhracat portföyümüz, kapasitemiz, rekabetçilik gücümüz ve inovasyon vizyonumuzla inşaat malzemeleri ithalatını azaltma potansiyeline sahibiz. İhtiyacımız, Ar-Ge faaliyetlerimizin daha da geliştirilmesi, ithal ürün kullanımının daha sınırlı bir alanda kalmasının sağlanması ve aynı zamanda ihracatımızın gelişimine de katkı verilmesidir” ifadelerini kullandı.

Deprem kuşağında bulunan ülkemizdeki yapılarda doğru malzemenin doğru şekilde uygulanmasının önemini vurgulayan Tayfun Küçükoğlu, “Uygulamaların takibi konusunda kamu otoritesinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşüyor. Nitelikli ürünlerimizi korumak, haksız rekabetin önüne geçmek için denetim ve kalitenin devamlılığının sağlanması çok önemli. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda, yerli değerlerimizin kıymetini bilerek geliştirmelerimizi buna göre yaparsak ülkemizin gelişimini de destekleriz” dedi.

 

Türkiye İMSAD Hakkında

Kuruluşundan bu yana geçen 38 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 85 sanayici firma, 54 sektör derneği ve 4 üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında iş birlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir. 2018 yılından bu yana buildingSMART Türkiye şubesine ev sahipliği yapmaktadır.