10 milyon doların üzerindeki kredilerin finansmanında çevresel ve sosyal etkiyi dikkate alacak

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi güncellendi. Bildirgeyi Güncelleyen İmzacı Bankalar Taahhütlerini Bir Adım Öteye Taşıdı

Finans sektöründe mevcut uygulamaların sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2017 yılında Türkiye’nin önde gelen bankaları tarafından hazırlanan Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi güncellendi. 10 milyon doların üzerindeki kredilerin finansmanında çevresel ve sosyal etkiyi dikkate alacaklarını taahhüt eden bankalar Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ne yenilikçi sürdürülebilir finans prensiplerini de ekleme kararı aldı.      Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni imzalayan bankalar arasında bugün Akbank, Garanti BBVA, ING Türkiye, İş Bankası, Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası bulunuyor.

 

2017 yılında Türkiye’de UN Global Compact üyesi bankalar bir ilke imza atarak Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni imzalamış ve sürdürülebilir kalkınmanın Türkiye’de ivme kazanması amacıyla hem finans sektörünün hem de reel sektörün dönüşümüne katkı sağlayacak önemli bir adım atmışlardı. Bildirgeye imza atan Akbank, Garanti BBVA, ING Türkiye, İş Bankası, Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası; 10 milyon doların üzerindeki tüm yeni yatırımların proje finansmanında bildirge ile belirlenen çevresel ve sosyal prensipleri göz önünde bulunduracaklarını ve kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevre şartlarının korunması veya iyileştirmesine yönelik her türlü yatırımın önceliklendirilmesini ve teşvik edilmesini temel prensip olarak kabul edeceklerini açıklamışlardı.

Türkiye’nin önde gelen 8 bankasının imzaladığı Bildirge’nin maddeleri arasında taahhütlerin her sene gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi de bulunuyor. Yapılan son güncelleme ile “kredi değerlendirme süreçlerinde çevresel ve sosyal etkinin dikkate alınması”nın yanı sıra “yenilikçi sürdürülebilir finans prensipleri” de eklenerek Bildirge’nin kapsamı ve etki alanı genişletildi. Güncellenen Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi ile imzacı bankalar yalnızca kredilerin finansman süreçlerinin değil; aynı zamanda sürdürülebilirlik temelli her türlü bankacılık ürününün ve bu piyasanın gelişimine yönelik uygulamanın teşvik edilmesinde de kapsayıcı bir sürdürülebilir finans anlayışının öncüsü olacaklarını beyan ediyorlar. Yeni prensipleri ile imzacı bankalar;

 

  • Yenilikçi sürdürülebilir finans mekanizmalarının geliştirilmesi ve yaygınlaşması için çalışmayı,
  • Sürdürülebilir iş modelleri geliştirerek ve finans ürünlerinin küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına olan katkısını gözeterek, sürdürülebilir borçlanma piyasasının giderek daha erişilebilir hale getirilmesi için somut aksiyonlar almayı,
  • Daha sürdürülebilir, yeşil ve dirençli bir ekonominin inşasında, sürdürülebilir finansın getireceği fırsatları ve yükümlülükleri gözetmeyi,
  • Uzun vadede tüm sektörlere fikir alışverişi ve bilgilendirme desteği sağlayacak, paydaşlar arası iş birliği imkânlarını değerlendirmeyi,
  • Sürdürülebilir finans çalışmaları kapsamına iklimle ilgili risk ve fırsatları entegre ederek paydaşların da bu konuda farkındalığının artmasını sağlamayı,
  • İklim değişikliği ile mücadele planları kapsamında diğer bankalar ile iş birliği yaparak ve yenilikçi ürünlerle müşterilerinin karbon ayak izinin azaltılmasına aracılık ederken, Türkiye’nin ulusal emisyon azaltım stratejisine de destek olmayı taahhüt ediyorlar.

 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu Eşbaşkanı Ebru Dildar Edin“Tüm dünyayı yakından ilgilendiren iklim sorununa karşı Bildirgenin dördüncü yılında imzacı bankalarla birlikte mevcut taahhütlerimizi daha ileri taşımaya devam ediyoruz. İklim değişikliği ile mücadele için iş birliği ortamının güçlendirilmesine ihtiyaç var ve iş dünyası çözümün kilit aktörü. Global Compact Türkiye olarak iş birliğinde bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla birlikte kurumsal bir vatandaş olarak hareket ediyor, toplumun ve çevrenin çıkarları doğrultusunda iş süreçlerimizde iyileştirmeler yapıyor ve küresel iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Son olarak uzun çalışmalar sonrası Bildirge’de yaptığımız güncellemelerle birlikte mevcut iş birliklerimizi tüm sektörlere yaymayı hedefliyoruz. Dünyayı daha sürdürülebilir kılma yolunda imza atan ve her geçen yıl bunu daha ileri bir seviyeye taşıyan bankalarımıza teşekkür ediyor, bu dönüşüme katılmak üzere tüm bankaları Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni imzalamaya davet ediyoruz” dedi.

Global Compact Türkiye Hakkında

UN Global Compact, ilkelerini ve etkileşim platformlarını yerel ölçekte tanıtmak, geliştirmek ve yerel ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla 70’in üzerinde ülkede Yerel Ağları üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerel Ağlar, UN Global Compact’in küresel ölçekte yaratılan gündemini ulusal, kültürel ve dilsel farklılıkların olduğu coğrafyalara taşıyarak yerel uygulamalarla yaygınlaştırmaktadır.

 

UN Global Compact’in Türkiye Yerel Ağı olan , sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketlerin yanı sıra aralarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin de yer aldığı çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için bir gelişim, paylaşım ve iş birliği platformu sunmaktadır. Global Compact Türkiye gerçekleştirdiği etkinlikler, sunduğu kaynak ve araçlarla üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve işbirliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görmektedir.

2002yılından bu yana Türkiye’de kurumsal sürdürülebilirlik gündemini belirlemede öncü rol oynayan Global Compact Türkiye, 2013 yılında TÜSİAD ve TİSKortaklığında bir platform olarak kurulmuştur. Global Compact Türkiye’nin sekretaryası TÜSİAD tarafından yürütülmektedir.

Global Compact Türkiye, 238 üyesiyle Doğu Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi’nde 1.,Avrupa’da 8. sıradadır.153 şirketüyesinin yarısının cirosu 50 milyon doların, dörtte birinin ise cirosu 1 milyar doların üzerindedir. UN Global Compact ve UN Women’in ortak girişimi olan WEPs (Kadın Güçlenmesi Prensipleri) imzacı sayısında da 2017 yılından bu yana dünyada 1. sıradayer almaktadır.

Çalışma Alanları

Global Compact Türkiye; Kadının Güçlenmesi, İnsan Hakları, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri, Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans alanlarında kurulduğu günden bugüne çalışmalar yapmıştır. Yeni dönemde çalışmalarına Kadının Güçlenmesi, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, Çevre, Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans, İnovasyon (Genç SKH Yenilikçileri Programı)alanlarında devam edecek, Tedarik Zincirini yapılan çalışmaların kaldıracı olarak kullanacaktır.