AB’den yeşil bina direktifi

Avrupa Birliği, binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için Binalarda Enerji Performansı Direktifi’ni değiştirmeyi teklif etti. Konutlar, okullar, hastaneler ve ofisler Avrupa Birliği karbon emisyonlarının yüzde 36’sından sorumlu ve enerji tüketiminin yüzde 40’ını oluşturuyor.

Yasa teklifi üç temel maddeye dayanıyor:

En kötü performans gösteren binaları yenileme gerekliliği

AB ilk kez binalar için minimum enerji standartları getiriyor. Bina stokunun yüzde 30’unu oluşturan en enerji verimsiz binaların veya en düşük enerji derecesine (F veya G) sahip yaklaşık 60 milyon binanın, 2033 yılına kadar yenilenmesi gerekiyor. Tüm yeni binalarda 2030 yılına kadar sıfır işletme emisyonu olacak, yani iyi yalıtımlı ve yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik kullanılacak. Yeni kamu binaları ise 2027 yılına kadar sıfır emisyonlu olacak.

Fosil yakıtla ısınmadan uzaklaşma

AB ülkelerinin 2027’den itibaren fosil yakıtlı kazan kurulumları için sübvansiyon sağlamasına artık izin verilmeyecek ve binalarda fosil yakıt kullanımını yasaklanabilecek. Ülkelerin en geç 2040 yılına kadar ısınma ve soğutmada fosil yakıtların kullanımdan kaldırılması için yol haritaları geliştirmeleri gerekiyor.

Yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarının hesaplanması

Bir binanın tüm ömrü boyunca malzemelerinden, yapımından ve kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarının 2030’dan itibaren tüm yeni binalar için hesaplanması ve açıklanması gerekecek. Doğal gaz ithalatına bağımlılık azalacak Araştırmalar ev tadilatlarını artırmanın enerji faturalarını düşüreceğini, doğal gaz ithalatına olan bağımlılığı azaltacağını ve enerji yoksulluğuyla mücadeleye yardımcı olacağını gösteriyor. Doğal gaz fiyatları bu kış rekor seviyeye ulaşmadan önce bile AB, sera gazı emisyonu azaltma hedefini tutturmak için 2030 yılına kadar gaz kullanımını 3’te bir oranında azaltmayı planlıyordu. Avrupa’da gaz tüketiminin yüzde 40’ı evleri ısıtmak için kullanıldığından, Avrupa’daki binaların enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve yenilenebilir ısıtmaya geçişin hızlandırılması kilit bir öncelik olarak ortaya çıkıyor. Teklif, yasalaşmadan ve üye ülkeler tarafından uygulanmadan önce gelecek yıl Avrupa Parlamentosu ve AB üye devletleriyle müzakere edilecek.

New York’ta yeni binalar tamamen elektrikli olacak

AB’deki gelişmelerin yanı sıra, ABD’de de binalara yönelik önemli gelişmeler var. New York, yeni binaların tamamen elektrikli olacağı 65 şehir arasında katıldı. New York Belediye Meclisi tarafından geçtiğimiz gün kabul edilen yasa tasarısı, 2024’ten itibaren yedi katlı binalar için ve 2027’den itibaren daha yüksek binalar için fosil yakıt kullanımını, özellikle de doğal gaz bağlantılarını, ortadan kaldıran yeni karbon emisyon limitleriyle yeni binalardan kaynaklanan kirliliği azaltacak. New York kentinin sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 70’i binalardan geliyor. Düşünce kuruluşu RMI tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, bu tasarının 2040 yılına kadar 450 bin otomobilin yıllık emisyonuna eşdeğer olan yaklaşık 2,1 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu sağlayacağını ortaya koyuyor. Tasarı ayrıca, yeni binalara maliyetli yeni doğal gaz hatlarının inşasını önleyerek, vergi mükellefl erinin faturalarında 100 milyonlarca dolar tasarruf sağlayacak.