Bileşik Endeks kasım ayında pandemi sonrası toparlanma sürecinde ilk kez geriledi

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi kasım ayı sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, kasım ayında 1,73 puanlık düşüşle 78,38 puana inerek, pandemi sonrası toparlanma sürecinde ilk kez geriledi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’ninKasım 2021 sonuçları açıklandı. Kasım ayında gerileme yaşandığı belirtilen Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı: Yeni ekonomi politikalarına geçiş ile faaliyetlerde duraklama yaşandı. Yine ortaya çıkan yeni belirsizlikler, güven ve beklentilerde düşüşe yol açtı. Bileşik Endeks bu gelişmelere bağlı olarak kasım ayında geriledi ve 1,73 puan düşerek 78,38puana indi. Bileşik Endeks, temmuz ayındaki uzun tatillerin yol açtığı geçici düşüş hariç tutulduğunda pandemi sonrası toparlanma sürecinde ilk kez geriledi.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeks’in gündemde yer alan konuların belirsizliğinden olumsuz etkilenmeye ve zayıf kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Faaliyetler kasım ayında fiyat ve maliyet belirsizlikleri ile durakladı

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri kasım ayında önemli ölçüde durağanlaştı. Ağustos, eylül ve ekim aylarında faaliyetler seviyesi hızlı bir artış göstermişken, kasım ayında faaliyetler sert bir fren yaptı. Geleneksel mevsimselliğin yanı sıra finansal dalgalanmalar faaliyetleri olumsuz etkiledi. Faaliyet Endeksi kasım ayında bir önceki aya göre değişmedi. Tüm faaliyet gruplarında durağanlaşma yaşandı. Böylece Faaliyet Endeksi son üç ayda gösterdiği hızlı artışa ara verdi.

Yurtiçi satışlar kasım ayında çok sınırlı bir artış gösterdi. İhracattaki hızlı artış kasım ayında önemli ölçüde yavaşladı. Üretimde kasım ayında gerileme gerçekleşti. Üretim Endeksi uzun süreden sonra ilk kez geriledi. Cirolar kasım ayında daha çok kur ve fiyat artışları ile genişledi.

Kırılgan Güven Endeksi yeni belirsizlikler nedeniyle kasım ayında geriledi 

Güven Endeksi kasım ayında önemli bir düşüş gösterdi. Kasım ayı boyunca yaşanan ekonomik ve finansal dalgalanmalar ile iç pazardaki duraklama güven kaybına yol açtı. Faaliyetlerdeki durağanlaşma ve artan belirsizlikler güveni olumsuz etkiledi. Güven seviyesi kasım ayında bir önceki aya göre 1,80puan azaldı. Eylül ve ekim aylarında kırılganlığı süren Güven Endeksi kasım ayında yüksek bir düşüş yaşadı.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi geriledi. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven düşüş gösterdi. Yurtiçi pazarlarda güven kasım ayında uzun süre sonra azaldı. İhracat pazarlarına olan güven artışı kasım ayında bu kez yavaşlayarak devam etti.

Kasım ayında gündemde yaşanan belirsizlikler ve dalgalanmalar güveni olumsuz etkiledi. Belirsizliklerin devam etmesi durumunda güvenin zayıf kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

Yurt içi ve yurt dışı siparişler uzun süre sonra geriledi

Beklenti Endeksi kasım ayında geriledi. Ekonomiye ve sektöre yönelik alt göstergeler gerilerken iç ve dış pazar beklentilerinde de düşüşler görüldü. Düşüşler büyük ölçüde piyasalarda yaşanmaya başlanan duraklama, belirsizlikler ve dalgalanmalardan kaynaklandı. Beklenti Endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 2,2 puan düştü. Böylece Beklenti Endeksi yılın sonlarına doğru gerileme sürece girdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde düşüş oldu. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişler geriledi. Yüksek maliyet ve fiyat artışları iç pazarda siparişlerde gerilemeye yol açtı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri uzun süre sonra ilk kez kasım ayında geriledi. Bu gerileme de fiyatlama zorluklarından kaynaklandı. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi kasım ayında geriledi. İç ve dış siparişlerdeki azalma üretim beklentisinde düşüşe yol açtı. Beklentilerde temel belirleyici gündemdeki belirsizlikler oldu. Belirsizlikler kalkmadan beklentilerin zayıf kalmaya devam edeceği öngörülüyor.


Türkiye İMSAD Hakkında

Kuruluşundan bu yana geçen 37 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 86 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında iş birlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.