Acimall: AHŞAP İŞLEME TEKNOLOJİSİ: NORMAL DÖNÜŞ MÜ?

2023’ün ilk çeyreği, İtalyan ahşap işleme ve mobilya teknolojisi için siparişlerin yavaşladığını doğruladı. Acimall Çalışma Ofisi (İtalyan ahşap işleme teknolojisi üreticileri derneği) tarafından yapılan üç aylık anket, üst üste dördüncü çeyrekte negatif bir eğilim gösteriyor. Özellikle 2020’nin ikinci yarısını ve 2021’in tamamını karakterize eden ve son on yıllarda benzeri görülmemiş bir trend kaydeden olağanüstü büyüme göz önüne alındığında, bu bilgiler doğru bir şekilde değerlendirilmelidir. 2021’in ikinci çeyreğinde başlayan yavaşlama “fizyolojik” sayılabilir ancak 2023 Ocak-Mart dönemindeki olumsuz gidişat bazı endişelere yol açıyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde, uluslararası pazarlardan gelen talebin azalması (yüzde 20,6 düşüş) ve iç pazardaki önemli daralma (eksi yüzde 38,9) nedeniyle siparişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 azaldı. .

 

Ayrıca, karşılaştırma dönemi olan Ocak-Mart 2022’nin, İtalya’da ve yurtdışında önemli büyüme oranlarıyla, birçok ülkedeki kamu sübvansiyonlarıyla desteklenen ve bir yandan birçok endüstrinin krizin üstesinden gelmesine gerçekten yardımcı olan bir genişleme aşaması olduğunu da belirtmek gerekir. küresel sıhhi acil durumun sonuçları, ancak diğer yandan pazarın normal gelişimini değiştirdi.

 

Ekim-Aralık 2022’de ortalama 6,1 ay olan siparişlerdeki düşüş, 2023 Ocak-Mart’ta 5,2 aya düşerek, sağlanan üretim aylarına da yansıdı.

 

2022’de genel olarak ekonomiyle uyumlu olan enflasyon eğilimi, 2023’ün ilk aylarında fren yapıyor gibi görünüyor: İtalyan ahşap ve mobilya teknolojisinin satış fiyatlarındaki artış yüzde 0,6 ile sınırlıydı.

 

İncelenen çeyreğe ilişkin kalite anketi tarafından toplanan görüşler, görüşülen şirketlerin üretimde önemli bir istikrar beklediğini (yüzde 71), yüzde 24’ün büyüme eğilimini ve yüzde 5’in düşüşe işaret ettiğini ortaya koyuyor. Örneklemin yüzde 14’üne göre istihdam artıyor, yüzde 81’i durağan, yüzde 5’i azalıyor. Görüşülen kişilerin yüzde 62’si için mevcut stoklar sabit kalırken, kalan yüzde 38’lik bir artış (yüzde 19) ve azalma (yüzde 19) belirtenler arasında eşit olarak bölünmüş durumda.

 

Tahmin anketi, kısa vadede ortaya çıkabilecek senaryolara genel bir bakış sunuyor: örneklemin yüzde 38’i dış piyasalardan gelen siparişlerde önemli bir istikrar bekliyor; bu tür siparişler yüzde 38’e göre azalacak ve yüzde 24’e göre daha da artacak. İtalya pazarına bakıldığında, görüşülen kişilerin yüzde 57’si ciddi bir istikrar, yüzde 19’u artan siparişler ve yüzde 24’ü azalan siparişler öngörüyor.