Amerikan şirketleri Washington’da ifade verdiler

ABD firmaları geçtiğimiz günlerde, 301 no’lu Hukuk Maddesi kapsamında, yaklaşık 200 milyar dolar değerinde ve zemin döşeme kategorisini de içeren ithal Çin mallarına uygulanması söz konusu olan yüzde 25’lik gümrük vergisiyle ilgili olarak Washington DC’de ifade verdiler.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) ile Madde 301 Komitesi birlikte hareket ederek, Çin mallarıyla ilgili düşünülen uygulamaların incelenmesi için kamuya açık duruşma gerçekleştirdiler. Konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi 18 Ağustos 2017 tarihinde soruşturma başlatmıştı.

Uluslararası Ticaret Komisyonu’nda (ITC), aralarında Bedrosians Tile & Stone firmasından Marisa Bedrosian, Congoleum şirketinden Chris O’nornor, Mohawk Industries’den Brian Carson, MS International’dan Rupesh Shaw, Kuzey Amerika Fayans Konseyi’nden Eric Astrachan ve yakın zamanda oluşturulmuş Amerikan Tüketici ve İşçi Adalet Koalisyonu (ACWJC) adına konuşan Harlan Stone (Metroflor / Halstead) dahil olmak üzere çok sayıda endüstri yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.

 

Vergi tarifeleri lehine olanlar, Çin’den ithal edilen mallara eklenen gümrük vergilerinin, yerli üretimi artırmaya ve ABD fikri mülkiyet haklarını korumaya yardımcı olacağını savunurken, kararsız kalanlar ve aleyhte görüş bildirenler bu kararın, ürün inovasyonunu zorlayacağını ve sonuçta da tüketiciler için daha pahalı bir nihai ürüne yol açacağını iddia ediyorlar.

Öte yandan bu gelişmeler yaşanırken Çin hükümeti de vergilere yanıt olarak, 16 Haziran 2018’de 50 milyar dolarlık ABD mallarına yüzde 25’lik bir tarifenin bir tarife uygulamayı düşündüğünü belirtmişti.

Birleşik Devletler Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR), önerilen vergi tarifelerinin, Çin hükümeti namına gerçekleşen teknoloji transferi, fikri mülkiyet ve yenilikle ilgili haksız ticaret uygulamalarına cevap niteliğinde bir eylem olduğunu bildirdi. USTR’ye göre bu karar, Çin ticaretinin 1974 tarihli Ticaret Kanununun 301. Maddesi kapsamındaki ticari uygulamalarının araştırılmasından elde edilen USTR bulgularına dayanmaktadır. Hali hazırda Çin’den gelen 34 milyar dolarlık mallara ve 23 Ağustos 2018’den itibaren de ek olarak 16 milyar dolarlık mallara ek tarifelerin uygulanacağı belirtiliyor.

Vergi tarifeleri hususunda Birleşik Devletler Ticaret Temsilciliği Ofisi USTR’ın hareket zaman çizelgesi:

– USTR, 18 Ağustos 2017’de Çin’in ticaret uygulamaları hakkında soruşturma başlattı.

– USTR 20 Haziran 2018 tarihinde, 6 Temmuz 2018’den itibaren geçerli olmak üzere yıllık yaklaşık 34 milyar dolarlık ticaret değeri olan Çin ürünlerinde yüzde 25’lik ilave bir vergi yükleyen bir Federal Kayıt duyurusu yayınladı.
– USTR 16 Temmuz 2018’de, 23 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yaklaşık 16 milyar dolarlık bir ticaret değerine sahip olan Çin menşeli ürünler için yüzde 25’lik ilave bir vergi yükleyen bir Federal Kayıt bildirimi yayınladı.
– USTR 17 Temmuz 2018’de, soruşturmada alınacak ek bir eylem hakkında kamuoyuna yorumuna açık bir Federal Kayıt bildirisi yayınladı. Önerilen ek eylem, Çin’den yıllık 200 milyar dolarlık ticari değeri olan ürünleri kapsayan ek vergilerdir.

– Ek eylem için önerilen vergi oranı başlangıçta yüzde 10 idi. USTR 7 Ağustos 2018’de, ticaret temsilcisinin ek eylem için yüzde 25’lik ek vergi oranı öngördüğünü bildiren bir Federal Kayıt duyurusunu yayınladı.