ARAŞTIRMA : İHRACATTA TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ İŞ ORTAKLARINDAN BİRİ MACARİSTAN

Türkiye’de ihracat potansiyeli hacmi olan markalara değerli ürün, hizmet ve teknoloji sağlamak amacı ile faaliyet gösteren Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı Hepa Türkiye; iki ülke arasında ticari ilişkilerin gelişmesi için sektör ve ürün bazında pazar araştırma raporlarının hazırlanması, yerel şirketlere Macar tedarikçi bulunması, Macar firmalara Türkiye’de distribütör bulunması gibi geniş bir skalada çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’deki ilk ofisini genel merkez ofisi olarak İstanbul’da 2015 yılında açan Hepa Türkiye’nin Ankara, Bursa ve İzmir’de bulunan toplam 4 ofisi bulunuyor. iki ülke arasında ticari ilişkilerin gelişmesi için sektör ve ürün bazında pazar araştırma raporlarının hazırlanması, yerel şirketlere Macar tedarikçi bulunması, Macar firmalara Türkiye’de distribütör bulunması konularının yanı sıra konferans, seminer, eğitim, sektör ve ülke günleri düzenleyerek Macar ürün ve hizmetlerinin tanıtılması, iş heyetleri için iş birliği fırsatlarına yönelik toplantılar düzenlenmesi ve Macar firmaların Türkiye’deki fuarlara katılmasını sağlamak yönünde çalışmaları da hayata geçiriyor.

Uluslararası Ticarette Güçlü Bir Denge

Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı Hepa Türkiye’ye göre; Türkiye’ninihracattaen önemli stratejik partnerlerinden bir tanesi Macaristan, özellikle son yıllarda kurulan ticari ilişkiler oldukça olumlu ilerliyor. Buiki ülke arasında bir köprü görevi gören firma, 2021’i hareketli geçirdi. Ticaret ve Sanayi Odaları ile Macar ekonomisi, Macaristan’a yatırım koşulları, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yer veren 8 farklı ülke bazında tanıtım günü organize etti.Türkiye’nin sağlık, otomotiv ve tekstil sektörleri hakkında bilgi veren bir başka organizasyonu Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile birliktegerçekleştiren Hepa Türkiye,Haziran ayında gerçekleşen Expomed fuarına mevcut salgın koşullarından dolayı 7 Macar firma ile online katılım sağlarken, Antalya’da Kasım ayının sonunda gerçekleştirilen tarım fuarına 12 Macar firma ile katıldı. Elektrikli taşıtlara yönelik Macar Kültür Merkezi’nde bir organizasyon gerçekleştiren ve organizasyon kapsamında 3 Macar firmaya ev sahipliği yaparak, organizasyona katılım sağlayan belediyeler ile tanışma imkânı oluşturdu. Bunun dışında, sağlık sektöründe startuplara yönelik yine Macar Kültür Merkezi’ndeki organizasyonu ile 6 Macar firmayı Türkiye’ye davet ederek, yerel hastane yetkilileri ile iş birliği imkânı yarattı.

Macaristan Çok Zengin Bir Coğrafya

Tarım ve gıda, sağlık ve tıp teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), çevre ve su teknolojileri, makine-elektronik ve otomotiv, hafif sanayi ve kimyasallar bölgede en etkili olan iş alanları. Bu sektörler Macaristan’da öne çıkan ve Türk şirketlerine katma değer sağlayarak onların ticari büyümelerine, gelişmelerine ve ihracatlarına katkı sağlamada ön plana çıkıyor.HEPA bu noktada; karşılıklı ticaretin gelişmesine katkı sağlayarak ülke ekonomilerinin büyümesine destek olmak ve Macaristan’dan ürün tedarik etmek isteyen Türk firmalarına güvenilir tedarikçilerin bulunmasında rol üstleniyor. Ortak projelerle farklı pazarlara açılmaları konusunda her iki ülkenin Eximbank’ı ile yakın iş birliği içinde ve projelere fon sağlanması konusunda Eximbank devreye girebiliyor. Türkiye’deki fuarlara Macar şirketlerin katılmasını sağlayarak Türkiye’deki şirketlerle buluşturuyor, tedarikçiyi Türk şirketlerine getirerek daha ulaşılabilir kılıyor ve ilişkileri kolaylaştırıyor.Türkiye’deki başta ihracat yeteneğine sahip KOBİ’ler olmak üzere tüm şirketler, Macar şirketlerinin sağladığı ürün ve hizmetlerle Türki Cumhuriyetler, Orta Asya ve Afrika’daki ticaretlerini güçlendirebilirler, iş olanağı yaratabilirler, Macar şirketlerle bu bölgelere birlikte açılabilirler.

 

Avrupa Birliği’ndeki En Düşük Vergi Oranı Macaristan’da

Macaristan Türkiye’ye çok yakın bir coğrafya dolayısı ile hammadde, yarı mamul olarak Türkiye’ye fayda sağlayacak bir ülke konumunda. Avrupa’da her noktaya 24 saat içinde teslimat yapma imkânı bulunuyor. Bu avantajlı coğrafi konumuyla da firmalara sayısız yatırım ve ticaret fırsatı sunuyor. Bunun dışında Avrupa Birliği’ndeki en düşük vergi sistemi yine Macaristan’da.Karşılıklı ilişkilerde Macaristan’ın Türkiye için önemli bir iş ortağı olmasının başlıca sebepleri tarihi ve kültürel bağlardan kaynaklanan köklü ilişkiler.510 milyon nüfuslu bir pazara açılan kapı olması, gelişmiş teknik altyapı, yatırımcılar için cazip teşvik sistemi, Avrupa’daki stratejik konumu, açık ekonomi ve yatırım odaklı dış politika, nitelikli insan kaynağı, AB içerisinde %9 ile en düşük kurumlar vergisi oranına sahip olması, AB, BM, OECD, WTÖ, NATO, IMF, Avrupa Komisyonu’na üye olması şeklinde sıralanabilir. Tüm bunlara bağlı olarak Türkiye’den Avrupa’ya yatırım yapmak isteyen şirketler için Macaristan büyük avantajlar sunuyor. Bu avantajların farkına varan pek çok Türk şirketin, Macaristan’da yatırımı bulunuyor. Eğitimli ve kalifiye iş gücü, lojistik merkezi olması da diğer avantajları arasında.